Picornell rep al Parlament els nins i nines sahrauís d’Escola en Pau

29 de diciembre | 18:13

El nostre president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, ha rebut avui la visita dels nins i nines de l’associació Escola en Pau, que estudien i resideixen amb

Augmentam el pressupost de Cultura fins a superar els 96 milions d’euros

21 de diciembre | 14:17

La diputada Laura Camargo ha començat felicitant a tots els partits d’aquesta cambra que hem fet possible -des del Govern o des del suport extern com en el cas de Podem- que

Fem que l’habitatge sigui un dret i no una càrrega per a la tota la vida

21 de diciembre | 12:30

Aquests pressupostos pretenen continuar amb la reparació del desgavell deixat per les inexistents polítiques del PP i per a això, el primer és aprendre de les seves errades. L’habitatge com a mercaderia

Protegim les treballadores de les illes en els pressuposts 2018

20 de diciembre | 20:00

‘Aquesta banda de radicals, antisistema, independentistes i diputats i diputades amb identitats insulars diferents, ens hem posat d’acord per aprovar tres pressupostos’, ha començat la seva interveció el portaveu de Podem,

Contribuïm en els pressuposts 2018 amb atenció a la salut mental

20 de diciembre | 18:40

La diputada Marta Maicas ha defensat les nostres esmenes en matèria de Salut que s’han aprovat als pressupost 2018; per primera vegada les illes oferiran un Servei d’Al·lergologia, una Unitat Comunitària

Augmentam els pressuposts per a atenció a la dependència

20 de diciembre | 16:52

La diputada Marta Maicas ha explicat que hem considerat tres temes primordials en les nostres aportacions als pressuposts: dependència, cooperació a l’exterior i menors, i hem aconseguit l’augment d’un milió d’euros per a l’atenció a la

Tenim els pressuposts més verds de la història de les illes

20 de diciembre | 16:43

El diputat David Martínez ha defensat com gràcies a Podem els pressupostos balears són més verds que mai i apostam per incrementar els recursos destinats al control i vigilància dels

Milloram els pressuposts en Educació amb més doblers i recursos en atenció a la diversitat

19 de diciembre | 22:25

El diputat Salvador Aguilera ha defensat les nostres aportacions a la conselleria d’Educació i Universitat amb dotacions de pressuposts per posar en marxa els estudis de dansa al conservatori de música i

Apostam per uns pressuposts en Turisme sostenible i diversificació del model productiu

19 de diciembre | 22:25

El diputat Salvador Aguilera ha defensat les nostres aportacions als pressuposts en matèria d’Innovació, Recerca i Turisme en el torn d’horabaixa del ple del Parlament d’avui que aposten per la protecció

Ens enorgullim dels pressuposts més alts de la història de les illes amb polítiques per a la gent

19 de diciembre | 12:30

El diputat Carlos Saura ha encetat el debat dels pressuposts més alts de la història de les nostres illes que té lloc durant tres dies al Parlament. Uns pressuposts dels quals