VOLEM UN MUSEU DE MALLORCA OBERT I PROTEGIT

5 de novembre | 12:20

Demà al ple del Parlament presentam una proposició no de llei en la qual demanam una doble auditoria externa per tal de conèixer exactament què s’ha fet quant a la