Alguna cosa està fallant amb la inspecció turística

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha avançat els punts de la moció sobre turisme que debatem demà al ple del Parlament a iniciativa de Podem i les esmenes als pressuposts que hem presentat centrades en educació, habitatge, medi ambient i salut.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha felicitat i desitjat ‘molta sort, ànim i empenta’ a la nova secretària general del SPIB, Maria Amengual, coneixedors com som de la situació de precarietat i de discriminació cap a les dones que hi ha a la professió periodística i en tots els mitjans de comunicació, ‘que la professió es pugui unir en el sindicat que és l’eina que més pot afavorir una major consideració cap a aquesta moltes vegades maltractada professió’, ha desitjat Jarabo.

COMMEMORACIÓ 25N

‘De nou ahir els carrers es van omplir de dones i homes clamant contra la violència masclista amb Sacramento Roca molt present. Mentre ens manifestàvem una altra dona va morir a Osca a mans d’un home. Volem incidir que a part dels protocols que s’han de millorar, dels recursos econòmics, d’una major conscienciació institucional, hi ha una realitat diària que ens afecta a totes i tots. Els comportaments del nostre entorn s’han de modificar ( )’, ha assegurat el portaveu.
‘És una qüestió d’estat i des d’Unidos Podem seguirem exigint i presentant mesures com vàrem fer a la comissió del Congrés del Pacte contra les violències masclistes perquè es plasmin als pressuposts estatals’.

PLE DE DEMÀ: REGULACIÓ TRADICIONAL DE REBAIXES I MOCIÓ SOBRE TURISME DE PODEM

La regulació de les rebaixes té tot el nostre suport. ‘Les iniciatives que presenta El Pi són calcades a les que Podem hem presentat a altres Parlaments. Els petits comerciants no poden competir en igualtat amb les grans superfícies ni amb els grans portals d’internet’, ha criticat Jarabo.

El diputat ha lamentat que a la interpel·lació que varen fer sobre turisme el passat ple ja ens trobàrem que ‘la vicepresidenta Busquets esquivava totes les nostres preguntes, especialment les referides al cas de Poble Espanyol Apartments. Aquest silenci és part del problema; alguna cosa està fallant amb la inspecció turística ( )’, ha lamentat el diputat.
En la moció que debatem demà ‘demanam tot un grapat de mesures referides a incompatibilitats i transparència en inspecció turística; volem conèixer els béns dels funcionaris i els seus increments patrimonials per deixar clar que no hi ha conflicte d’interessos entre la seva funció d’inspecció i increments patrimonials.
Volem reforçar la inspecció turística del govern i dels consells insulars garantint una ràtio d’inspectors per llicència turística ( ).
Volem accelerar la tramitació d’expedients de sanció, recavar dades informàtiques que es podrien convertir en proves i remarcar la referència de l’Ajuntament de Barcelona que ha incorporat un cos de visualitzadors de manera temporal per analitzar i millorar la tramitació dels expedients ( ).
Reclamarem una reivindicació nostra de la legislatura que és la regulació del tot inclòs tal com es va acordar a l’inici de legislatura als Acords pel canvi ( )’, ha explicat el diputat.

ESMENES ALS PRESSUPOSTS 2019
Recordam que vàrem arribar a un acord amb el govern que no preveia cap limitació en la quantitat pressupostària que Podem podia reclamar, ‘el que és una diferència respecte a altres anys, i per tant hem afegit esmenes importants a part del que ja van negociar dins l’acord pressupostari’, ha detallat Jarabo.
Entre aquestes, ‘és fonamental fixar per llei una ràtio d’inspectors per llicència de lloguer turístic i fins i tot per places hoteleres per garantir l’eficiència i compliment de la llei que és cabdal’.
Les esmenes continuen prioritzant els mateixos eixos polítics que les negociacions que hem tingut fins ara que són l’educació, habitatge, medi ambient i salut.
En Educació, ens hem trobat amb un increment del 0,7% del total del pressupost de la conselleria per educació concertada. ‘No estem a favor de continuar incrementant-ho i de fet ens sembla un increment terrible per al nostre sistema educatiu públic’. Hem presentat una esmena perquè una part de l’increment vagi destinat a educació però a equips que atendran a alumnes amb necessitats educatives especials ( ).
Insistim en la importància que té l’acord en la partida destinada a l’educació 0-3 anys. També en l’àmbit estatal ho hem impulsat als pressuposts perquè sigui una prioritat pública ( ).
En Medi ambient, ‘la protecció de les illes és fonamental i hem incorporat esmenes per l’increment del nombre d’agents mediambientals per fer efectives les normes de protecció que hem aprovat a la legislatura’, ha detallat el portaveu.
En Habitatge, les polítiques són essencials i serà una qüestió central del pressupost un any més. A part dels increments que ja es varen acordar, ‘hem presentat esmenes que incrementen en 2,5 milions més la compra d’habitatges; també incorporam partides perquè els poders públics puguin comprar sòl i incrementar les capacitats de les cooperatives per construir i afavorir la reducció de preus tant de lloguer com de compra ( )’.
Pel que fa a Salut, hem aconseguit 2,5 milions d’euros per avançar en l’atenció primària ‘que pot provocar un canvi de paradigma sanitari, millorant la coordinació en atenció primària i en atenció especialitzada i incorporant matrones a tots els centres de salut. També hem acordat controlar la despesa farmacèutica recuperant fórmules d’intranet com comprimidos.com que permetien tenir un major control de la despesa. Hem arribat a un acord perquè els professionals ho puguin fer’, s’ha felicitat el diputat.
En Serveis socials, ‘ressaltam la importància de la retroactivitat en la percepció de la renda social. També volem acabar amb les últimes retallades de Bauzá i recuperar l’Observatori Social’, ha explicat.