27 d'abril

Aportem solucions per a les Illes als Pressuposts ‘antibalears’ del PP

Avui es registren les nostres esmenes a uns Pressuposts Generals de l’Estat que són de vergonya per a tot el país, però especialment per a les nostres Illes. Uns PGE que es deixen pel camí de l’oblit 120 dels 200 milions que hauria de contenir el Pacte d’Estat contra les violències masclistes, el descompte del 75% en els vols entre les Illes i la Península, o que directament es boten la nostra autonomia, deixant de pressupostar les inversions estatutàries.

Les Illes són una de les comunitats més maltractades per aquests Pressuposts de 2018, que ens situen per sota de la mitjana d’inversiò per càpita: 149 per habitant a Espanya, 69 per sota de la mitjana estatal. Una mostra més de la ‘balearfòbia’ del Govern de M. Rajoy. Per això, des de Podem Illes Balaers hem esmenat, per dignitat, aquests comptes que ens ataquen i els hem duit al Congrés. Perquè no podem seguir permetent uns nous pressuposts ‘antibalears’.

Els Pressuposts de 2018 ens infrafincien: 149 euros per habitant, 69 per sota de la mitjana estatal

En quant a la connectivitat aèria i marítima, i després que el Senat hagit tornat a aprovar per unanimitat la necessitat del descompte del 75% i la Obligació de Servei Públic de la connexió Menorca-Barcelona, hem inclós dues esmenes davant l’oblit’ de fons per part del Govern de Rajoy: 57 milions per al descompte als vols amb la Península, i 1.200.000 euros per a la ruta aèria Menorca-Barcelona, que és el pressupostat des del Consell Insular de l’illa.

D’altra banda, hem posat el focus en millorar la Justícia, que a les Illes es veu infrafinançada per fer front, per exemple, a casos de corrupció, violències masclistes o de menors. Necessitem jutjats àgils i amb recursos, i en aquest sentit hem afegit 5 esmenes: 500.000 euros per a dotació de personal, 600.000 a bilingüisme; 5 milions per als Jutjats de violències masclistes, 4 pels de menors i l’acceleració de la construcció del Jujtat d’Eivissa.

Un altre problema greu de les Illes és el de l’emergència habitacional, únicament combatut des de les nostres institucions. El Govern Central s’ha desentès de la inassumible pujada dels preus i de complir l’article 47 de la Constitució. Va anunciar fa poc que invertirien en habitatge 31 euros per habitant a les Illes, mentre que la mitjana estatal és de 32’5 o quan La Rioja en gaudirà de quasi 77.

L’emergència habitacional només ha estat combatuda des de les nostres institucions. Volem implicació del Govern Central

Per això, proposem dues esmenes més: 10 milions (el 30% de l’aportació del Pla Estatal d’Habitatge a Balears) per comprar sòl destinat a parc d’habitatge públic, i 5 milions (el 15%) per ampliar el Pla Estatal d’Habitatge.

Pel que fa a les inversions directes i estatutàries, sembla que Rajoy hagués manat fer-nos desaparèixer als Pressuposts. Però més preocupant és encara incomplir el nostre Estatut. Aquestes inversions estan per garantir que una comunitat com les Illes, sense grans infraestructures, puguem afrontar els reptes del futur en igualtat de condicions. Per això, hem demanat un total de 384’5 milions en inversions estatutàries i 473’3 en infraestructures.

Les més importants fan referència a: el cable elèctric entre Mallorca i Menorca (85 milions), Platja de Palma (conveni de 63’5 milions), protocol de carreteres (conveni de 240 milions) o  a la xarxa ferroviària (conveni de 60 milions).

Un altre tema cabdal que hem abordat amb les nostres esmenes és la qualitat del treball a les Illes. S’ha demostrat, en successives campanyes d’inspecció laboral contra l’explotació, la baixísima qualitat del treball que es genera i l’elevada irregularitat dels contractes. Davant aquesta dinàmica, presentem una esmena amb un import de mig milió d’euros destinats a incorporar 10 inspectors de treball més a Balears.

Un tema cabdal que hem abordat és el de la qualitat del treball a les Illes, i per això volem incorporar-hi 10 inspectors més

També són inacceptables les condicions de treball als nostres aeroports, mentre aquests són els més rendibles del país, per això hem presentat una esmena per millorar les condicions laborals a AENA i ENAIRE.

Per últim, hem demanat també la implicació del Govern Central en l’apertura de foses. Volem deixar de ser el segon país del món amb més foses comuns sense identificar, i a les Illes ja estem treballant en això. Però, vista la nul·la sensibilitat de l’Executiu presidit per M. Rajoy amb aquest tema, i l’absència de fons de l’Estat assignats, hem presentat una esmena quantificada en 2 milions d’euros per a la Llei de memòria històrica.

 

A continuació us deixem una relació detallada de totes les esmenes que hem registrat:

Millores en Justícia en les Illes Balears:
– Dotació de personal en els jutjats
Import: 500.000€
– Dotació de personal per al torn d’ofici penitenciari
Articulat
– Jutjats de violències masclistes
Import: 5.000.000 Euros
– Jutjats de menors
Import: 4.000.000 Euros
– Bilingüisme en els jutjats
Import: 600.000 Euros
– Acceleració construcció Jutjat d’Eivissa
Articulat

Millores en la connectivitat aèria i marítima:
– Descompte vols amb la Península del 75%
Import: 57.000.000 Euros (càlculs del Govern de les Illes Balears)
– Obligació de Servei Públic en la ruta aèria Menorca-Barcelona
Import: 1.200.000 Euros (pressupostat per la institució competent)

Implicació de l’Estat en la solució de l’emergència habitacional:
– Compra de sòl per a parc d’habitatge públic
Import: 10.000.000 Euros (30% de l’aportació del Pla Estatal d’Habitatge a Balears)
– Ampliació del Pla Estatal d’Habitatge
Import: 5.000.000 Euros (15% de l’aportació del Pla Estatal d’Habitatge a Balears).

Inversions directes i inversions estatutàries:
– Cable entre Menorca i Mallorca
Import: 85.000.000 Euros (pressupostat per la institució competent)
– Biblioteca pública de l’Estat a Eivissa
Import total del projecte: 2.800.000 Euros (pressupostat per la institució competent) Primer any: 500.000 Euros
– Equipament del Teatre des Born de Ciutadella
Import: 1.000.000 Euros (pressupostat per la institució competent)
– Creació de clústers industrials (xarxa ferroviària, ajudes a la construcció del Parc Bit d’Eivissa, ajudes al Parc Bit de Menorca, equipaments destinats a la recerca i desenvolupament empresarial als centres industrials i instal·lació de fibra òptica en aquests centres).
– Inversions estatutàries
Imports: Platja de Palma: Total: 63.500.000 Euros (Conveni) Primer any: 5.000.000 Euros
Protocol de carreteres: Total 240.000.000 Euros (Conveni) Primer any: 60.000.000 Euros
Parador turisme Eivissa: Total: 21.000.000 Euros (Conveni)
Xarxa ferroviària: Total: 60.000.000 Euros (Conveni) Primer any: 30.000.000

Millores en la qualitat de l’ocupació a les illes:
– Millores condicions laborals aeroports
Articulat
Increment inspectors de treball a Balears
– Import: 500.000 Euros (50.000 Euros per inspector; increment de 10 inspectors).
– Adequació dels complements per insularitat als treballadors públics
Articulat

Implicació del Govern d’Espanya en l’obertura de fosses:
– Memòria històrica
Import: 2.000.000 Euros