Mereixem unes Illes que cuidin de la gent i es preocupin per la conciliació

El Parlament ha donat el vist-i-plau a la iniciativa presentada amb la resta de grups del pacte sobre conciliació

Gloria Santiago ha defensat el sistema educatiu públic, inclusiu i equitatiu front una proposta de l’extrema dreta

El Parlament balear ha aprovat una PNL relativa a l’impuls de mesures de conciliació laboral, familiar i personal i de la corresponsabilitat amb el suport d’Unidas Podemos, qui ha defensat a través de la seva diputada, Cristina Mayor, que “mereixem unes Illes que cuidi de la seva gent i que es preocupi per la conciliació de la vida laboral i familiar, necessita una educació infantil gratuïta i de qualitat. És important que la nostra comunitat autònoma faci polítiques de cures prioritzant sempre, les famílies més vulnerables garantit una societat més forta”.

La diputada per Menorca ha explicat també que “la desigualtat laboral acompanya a les dones des de que tenen edat per incorporar-se al mercat laboral fins que l´abandonen pel simple fet de ser dona“, per això, i perquè “la taxa més gran d’exclusió o precarietat laboral de les dones respecte als homes comença, principalment, quan les dones tenen fills”, és prioritari “implantar els Plans d’Igualtat obligats per llei”.

Mayor, a més, ha indicat que “aquesta proposició no de llei impulsa un Pla d´Igualtat Autonòmic, ajudes, suport i control a les empreses de menys de 50 treballadors per la implantació del Pla”. “També impulsa deduccions IRPF, Obertura dels centres públics fora de l´horari lectiu i creació de places educatives de 0-3 anys, així com campanyes de sensibilització i conscienciació del repartiment de les cures”, ha afegit.

La diputada també ha explicat que des d’Unidas Podemos “som conscients que podem aprofundir encara més en matèria de cures”. “Treballarem perquè en aquesta legislatura a les Illes Balears tinguem unes polítiques reals de cures, perquè d’una altra manera suposa tenir desatesa una part de la població i a conseqüència, una societat dèbil”, ha afegit.

Els plans del que parla la PNL, tenen per objecte la millora de la gestió de les empreses en relació amb l’aplicació del principi d’igualtat. És un instrument d’incorporació de la igualtat entre dones i homes en el funcionament i gestió diària de les empreses per eliminar els desequilibris en l’accés i participació de dones i homes assegurant que els processos de gestió de recursos humans (selecció, classificació professional, promoció, formació, retribucions) respectin el principi d’igualtat de tracte i oportunitats. Mayor, també ha informat que el Grup Parlamentari ha rebutjat totes les esmenes presentades pels grups no firmants.

EDUCACIÓ PÚBLICA, INCLUSIVA I EQUITATIVA

Per la seva banda, Gloria Santiago, ha defensat enfront de la moció presentada per la ultradreta relativa a política educativa, que no s’ha donat suport a la seva proposta “perquè defensem el sistema educatiu públic, inclusiu i equitatiu”. “Mentre Unidas Podemos estigui en el Govern, vostès (en relació amb els representants de vox) i els seus dos socis preferents (en relació amb PP i Cs), no tenen espai ni cap possibilitat de dur a terme cap de les seves extravagàncies tan perjudicials per a la infància, i el poble balear”, ha dit Santiago.

La diputada ha explicat que l’educació bilingüe “desenvolupa el pensament crític perquè amb la consciència lingüística, s’amplia la capacitat de pensar i actuar des d’un altre punt de vista”. “Potser és això, el pensament crític, la qual cosa preocupa tant la dreta, que ens volen callats, obedients, adormits. Tenen por al fet que pensin massa i potser quan són majors despertin i els qüestionin? Benvinguts als principis bàsics del moviment 15M, comprenc que els espanti un poble culte i digne”, ha afegit.

Sobre el pin parental, Santiago ha replicat que “esteu demanant que uns pares de ment tancada puguin embenar-li els ulls als seus fills i filles perquè no vegin que la societat avança i la realitat canvia”. “Per a la seva informació l’educació sexual és important des d’edats primerenques i adaptada a cada edat, per a conèixer-se, per a acceptar-se. Per a evitar que els nens puguin convertir-se en homes que violen a dones”.

“Preferiu que creixin aliens a la cultura, a la llibertat, al present i al passat. Després els passa que com no volen llegir ni aprendre de fonts fiables i contrastades, es creuen les mentides que diu el seu secretari General sobre les 13 dones valentes que van lluitar fins al final per una Espanya més lliure”, ha declarat.

Unides Podemos defensem que amb els diners de tots i de totes es pagui un únic sistema d’educació: l’escola pública. “És de sentit comú”, ha esmentat Santiago, “no volem, que els diners de tots que ha d’anar destinat al material escolar, a construir pistes esportives, a millorar l’ensenyament cada dia, es destini a finançar classes de religió, de cap religió”.

Així, Santiago els ha indicat que hauran passat fins a les institucions, però no donaran vostès, ni un pas més”.

AIGUA ÉS UN BÉ PÚBLIC

D’altra banda, i en relació amb la iniciativa relativa a creació de fons per a infraestructures de sanejament, Unidas Podemos ha votat en contra en tots els punts, excepte en el punt 4.

Pablo Jiménez, en la defensa de posicions, ha explicat que “el recurs econòmic o els recursos econòmics d’un bé com l’aigua han de destinar-se al seu conjunt i a tot el territori, no exclusivament per a una part d’aquesta gestió, no per a una part del territori”.

L’aigua és un bé públic, deia, i la seva gestió ha d’abordar el públic en el seu sentit més ampli. Ha d’atendre, per exemple, entre altres variables, la necessitat social i per a això cal gestionar la pobresa hídrica“, ha explicat.

Per això, ha dit Jiménez, “rebutjar els processos de privatització de la gestió de l’aigua és una altra política de l’aigua, per ser un model més onerós per a la ciutadania, ambientalment insostenible, escassament transparent, excloent i que provoca una absoluta pèrdua de control per part de les administracions públiques sobre aquest servei”.