Augmentam el pressupost de Cultura fins a superar els 96 milions d’euros

La diputada Laura Camargo ha començat felicitant a tots els partits d’aquesta cambra que hem fet possible -des del Govern o des del suport extern com en el cas de Podem- que avui acabem amb l’aprovació dels pressuposts més socials de la història de les nostres Illes. ‘Sembla que a la fi amb l’aposta pel rescat de la gent estem fent possible que el repartiment de la riquesa arribi a les butxaques de la ciutadania, segons les dades de l’INE comentades ahir. Pensam que sense repartiment de la riquesa no hi ha democràcia. Però també que sense Cultura i Participació el repartiment de la riquesa és democràcia a mitges’, ha afirmat. Per això des de Podem volem destacar l’increment de més d’un 14% del pressupost d’aquesta Conselleria fins a arribar a superar els 96 milions d’euros.

Per a la diputada, però, si el pressupost del PP tirés endavant, aquesta conselleria tindria menys doblers que l’any passat, devers 16 milions d’euros manco; ni la cultura, ni la memòria, ni la participació els interessa.

Pel que fa a Memòria democràtica i participació, la diputada ha destacat que comptam amb un pressupost propi per primera vegada, de més d’1 milió d’euros. Això és una excel·lent notícia juntament amb l’impuls i avanç amb la Memòria Democràtica i el desenvolupament de la Llei de Persones Desaparegudes. És un orgull que aquest Parlament estigui invertint en qüestions tan destacades i oblidades com la Campanya d’Obertura de Fosses, amb la segona fase de Porreres, la segona fase Montuïri, Marratxí, Sencelles, Deià, Alaró, Santa Maria del Camí, Eivissa, Es Pujols a Formentera i una edició actualitzada del Mapa de Fosses.  Esperam des de Podem pel que fa la participació, la Llei de Consultes, així com també la Llei del Voluntariat, siguin aviat una realitat i se’ls doni l’impuls per assolir una veritable profundització democràtica.

Quant a Joventut la diputada ha destacat la reforma a la Victòria, el decret de Joventut, la transferència de competències al consell de Mallorca, la reforma de la Casa de Colònies de Formentera, la consolidació d’Art Jove.

Camargo ha remarcat la important pujada a Cultura del 13,65%. Hem passat de 21.156.324 a 24.525.000 d’euros als pressuposts d’enguany. I ha destacat com a projectes estrella: la creació de lCIB; el desenvolupament del Pla de Cultura; el centre internacional de fotografia de Toni Catany; la seu de l’OSIB; la creació del Museu de Formentera. S’hauria de definir molt bé què són les indústries culturals, ha dit, i esperam fer treball conjunt en aquest sentit.

Pel que fa a política lingüística, calen mesures per frenar el retrocés en l’ús social de la llengua catalana, del que informava la darrera enquesta d’ús del català. Per això nosaltres donam suport a l’esmena de Més per Menorca per l’Oficina de Drets Lingüístics.

En Esports, hem passat de 21.000.000 a 29.000.000 però més d’11 milions són per a pagar la hipoteca del Palma Arena, ha lamentat, el que suposa més de la tercera part d’aquest. Així i tot, construirem l’aulari i el cobriment de la piscina. En aquests pressuposts, ajudam a la visibilitat de l’esport femení a través de diferents línies i amb una partida específica per a l’esport femení. A més implantam programes per fer de l’esport una eina d’inclusió social i d’integració. Crearem el Primer Premi Cornelius Atticus Femení.

Modificarem la Llei de l’Esport 2007 per ajudar als ajuntaments i a totes les illes a millorar equipaments. Hem augmentat totes les línies d’ajudes. Hem recuperat el suport a les federacions. Pagarem trasllat esportistes entre Eivissa i Formentera. Ampliam les categories que rebran ajudes al transport interilles.

Hem aprovat una transacció d’esmena amb el grup socialista de 160.000 € per a aquells elements Patrimoni de la Humanitat que no són objecte d’inversió per part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ni de protecció mediambiental, ja coberta a través de la Comissió de Medi Ambient; Poblat Fenici de la Sa Caleta i Museu i Necròpolis Pública d’Eivissa i Formentera.

Acceptam també la transacció i reducció a una, la 16441, de Menorca Talaiòtica per a finançar el pla de treball del projecte Menorca Talaiòtica. D’El PI la 15538 per a la remodelació de la pista d’atletisme, transaccionada i del grup mixt, la 16222 amb transacció, per a dotar de desfibril·ladors a tots els poliesportius municipals de les illes i les 16268, per fomentar i adaptar l’esport entre els joves, especialment aquells amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i la 16267, per millorar les instal·lacions i equipaments juvenils en matèria d’accessibilitat universal.

Per acabar, la diputada ha llançat un missatge a tota la gent que encara pateix la crisi-estafa del PP: ‘vull enviar-los un missatge ple d’esperança que entre tots i totes estem fent una política diferent, sé que hi ha molts que tenen massa pressa, hi ha molta gent que encara viurà un nadal de pobresa per això no hem d’aturar per fer que la recuperació arribi a tothom no només als rics. Com deien al 15M, ‘vamos despacio porque vamos lejos, muy lejos’.