Augmentam els pressuposts per a atenció a la dependència

La diputada Marta Maicas ha explicat que hem considerat tres temes primordials en les nostres aportacions als pressuposts: dependència, cooperació a l’exterior i menors, i hem aconseguit l’augment d’un milió d’euros per a l’atenció a la

Maicas ha destacat com la Llei de Dependència que s’aprovà el 2006 compleix un paper important, ja que converteix en drets subjectius de ciutadania les prestacions als dependents. La Llei es caracteritza pel seu incompliment sistemàtic, d’un costat del Govern Central i de l’altre de les comunitats autònomes que es veuen obligades a suportar més del 50% del seu finançament, més part del que establia la norma, el que provoca desigualtats entre els diferents territoris a l’hora d’oferir i implementar recursos.

La nostra comunitat i segons les últimes dades de què disposa l’Observatori per a la Dependència, suporta el 76% del finançament de la dependència.

Valorem la sensibilitat que demostra l’actual consellera de Serveis Socials, Fina Santiago; és evident que estan augmentant els recursos assistencials a la nostra comunitat, però aquests encara són insuficients, ha dit la diputada.

En l’Atenció a la Dependència no només és important tenir cura sinó acompanyar. Som molt conscients de les limitacions, però hem d’instar a dues coses a la conselleria: Primer, és esencial, capdal per a Podem, incloure en els ratios de personal no només la gent que fa les cures basiques sinó també l’acompanyament actiu, tant important en aquestes situacions. Segon, demanam a la Conselleria i a tots els seus organismes, la major diligència en la supervisió i control dels ratios de personal per part de les empreses.

Per tot això hem negociat l’augment d’un milió per a dependència.

Per a Podem, també és fonamental la cooperació al desenvolupament. Analitzant la situació en què es troba el Mediterrani seria convenient que les ajudes a l’exterior fosin destinades a països del Mediterrani que estan assumint l’impacte dels països en conflicte com són Síria, Líbia i altres països en conflicte de l’Àfrica Subsahariana. És per això que vam votar a favor de les esmenes de Mes per Mallorca, a més de la que fa referència a les subvencions d’entitats de serveis socials.

També hem votat a favor de l’esmena d’El Pi transaccionada amb els partits del Pacte sobre el començament d’obres de la residència de dia de Porreres i la finalització d’obres de la segona planta del centre de dia d’Artà.

Ara sobre un repte molt important per a Podem, agraïm el téntol del decret d’escoletes perquè volem que la conselleria segui amb el sector i amb nosaltres, com ens diu el major expert en Estats del Benestar, qui assegura que de 0 a 3 anys són on les desigualtats socials deixen la petjada més gran per la resta de la vida. La interpelem per sortir amb una proposta de futur de tots i totes, ha dit Maicas.

Per acabar Maicas ha dit que confiem en què un altre any els pressuposts per a la conselleria de Serveis socials ajudei a pal·liar les polítiques estatals, recuperin els serveis abandonats per l’anterior legislatura i abordin els nous reptes sobre les desigualtats socials i l’envelliment poblacional. Donam les gràcies a la consellera ja que era molta la feina pendent, que van deixar els incompetents del PP i és molt la feina que dóna el PP amb l’empobriment de tota la nostra societat. Ser unes illes dignes, està avui un poc més a prop, ha conclòs la diputada.