Cal una nova Constitució plena de poble

Podem i MES hem presentat una esmena per afegir a la proposta dels populars sobre el 40 aniversari de la Constitució perquè el Parlament constati la necessitat d’actualització de la Constitució de 1978, ja sigui a través de la seva reforma o bé mitjançant l’engegada d’un procés constituent. Esmena que el PP no ha acceptat. Ens hem abstingut perquè el PP no la compleix i perquè el protagonisme i qui impulsa la democràcia és la gent. Volem una nova Constitució plena de poble.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha criticat com el Partit Popular és en blanc i negre una vegada més amb aquesta proposta i veiem que després de la condemna per corrupció del partit de la Gürtel es mostren incapaços de tenir un futur. ‘El partit anticonstitucionalista i fora de la llei són vostès. I un clar i recent exemple és el debat de la moció quan varen qualificar de frau el que passava allà’, els ha espetat el portaveu. ‘Un partit anticonstitucional que mentre governava no ha deixat d’atacar la Constitució i els drets ciutadans que empara.  Podem hem insistit que és necessària una reforma constitucional que blindi drets principalment’, ha recordat.

La proposta dels populars diu:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar les mesures necessàries per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”, promovent i donant suport tant activitats pròpies per a tal fi com les que realitzin les Corts Generals, institucions, organitzacions, universitats i centres educatius, així com les associacions que representin a la societat civil en general.
2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts Generals per a la celebració, el 6 de desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”, d’acord amb l’acordat en la reunió de Meses conjuntes del Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017.
3.- A tal fi, El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a participar en aquests actes, així com assumir el compromís de realitzar, en l’ús de les seves competències, les activitats que es considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans.