Podem Illes Balears

Joan d'Àustria, 12

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h.
De dilluns a divendres de 15:00 a 18:00 h.

871 95 50 26

Directori

Directori de contactes públics d'àrees i càrrecs - Podem Illes Balears

Àrea de Premsa
Secretaria de Coordinació
Secretaria Política
Secretaria d’Organització
Secretaria Jurídica
Secretaria de Finances
Secretaria d’Acció Institucional