Contribuïm en els pressuposts 2018 amb atenció a la salut mental

La diputada Marta Maicas ha defensat les nostres esmenes en matèria de Salut que s’han aprovat als pressupost 2018; per primera vegada les illes oferiran un Servei d’Al·lergologia, una Unitat Comunitària de Rehabilitació a les Pitiüses i hem augmentat la inversió en salut mental.

En aquests dos anys i mig de legislatura la Conselleria de salut ha hagut de fer front a una situació complicada, una tasca immensa, i ha hagut de recuperar serveis, com els programes de prevenció i promoció de la salut arrabassats pel govern del PP i d’altres tantes retallades. Però també havia de fer front a l’atenció de necessitats emergents com: l’envelliment demogràfic, les malalties cròniques i les creixents desigualtats en salut.

I tot mentre l’Estat lluitava per posar la sanitat balear en els seus genolls, per això hem hagut de pal·liar i compensar les polítiques de salut que ens arriben des de l’Estat; el Reial decret llei 16/2012, que ha implantat el copagament farmacològic, o l’apartheid sanitari, o l’accés al fons de liquidació autonòmica, el FLA, mitjançant una sèrie de mesures d’obligat compliment que dificulten el model de gestió desitjat de la mateixa comunitat autònoma.

La diputada Marta Maicas ha destacat que la consellera de Salut en el seu discurs relatiu als pressuposts va fer menció a les línies polítiques que des de Podem defensem i en les quals està treballant marcant un clar compromís amb: la salut en totes les polítiques; la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia; la consolidació de l’atenció primària, més resolutiva i accessible; la restitució de drets dels ciutadans i dels professionals; la gestió basada en l’evidència per garantir un sistema sostenible, eficaç i eficient; un nou model d’atenció a la cronicitat; la transparència en la gestió; la recerca i la innovació han de ser el motor d’un sistema excel·lent.

Però van quedar alguns temes pendents, perquè encara que va parlar de la millora en l’atenció a la salut mental va citar algunes mesures tals com: la posada en marxa de la unitat d’identitat de gènere a l’Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència; l’augmentat de la plantilla de l’Institut de Salut Mental Infantojuvenil; la propera posada en marxa l’Observatori del Suïcidi i va fer referència als equips de suport assertiu comunitari a totes les illes i a tots els sectors.

Així es destinarà un 1,6 milions d’euros l’any 2018 per al canvi de model en el Servei de Salut mental, en la contractació bàsicament de nous professionals per a salut mental i cronicitat.

Podem volem assegurar que l’àmbit de salut mental a Eivissa deixi de patir mancances i per això vam presentar 3 esmenes: per a la dotació d’un psicòleg clínic a l’àrea de salut mental d’Eivissa per al programa dedicat a pacients joves de 14 a 35 anys amb psicosi; l’augment de mitja jornada de la salut mental infanto-juvenil d’Eivissa; la posada en marxa de la Unitat Comunitària de Rehabilitació (UCR) de les Pitiüses amb un psicòleg clínic, un terapeuta ocupacional, un infermer, un monitor. On la conselleria al·lega no tenir espai ara mateix, tenim un hospital nou, infrautilitzat on s’utilitza de magatzem alguna sala mentre fan les obres a l’antic hospital de Can Misses es poden optimitzar espais.

També vam considerar que el servei de radioteràpia de Can Misses ha d ‘anar acompanyat d’un fisioterapeuta. Que més tard ens hem assabentat que s’ha ampliat un conveni amb aquest servei que dóna l’associació del càncer… no cal dir que el que nosaltres demanem és un servei públic i no conveniat, ha retret la diputada a la consellera Gómez.

Hem presentat una esmena per al control del mosquit tigre, catalogada com a espècie invasora segons el «Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el«Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores ». Atenent l’article 10 d’aquest marc normatiu, les Administracions competents en Matèria de Medi Ambient han d’adoptar les mesures de gestió, control i possible erradicació de les espècies incloses dins d’aquest.

I finalment també es crearà un Servei d’Al·lergologia per començar a avançar en l’atenció d’aquesta problemàtica i que en les illes Balears no existeix.

Afortunadament totes les esmenes han estat aprovades, ha remarcat.

En relació a les esmenes presentades pels altres grups hem pogut comprovar que moltes de les quals en les que estem interessats ja estan incloses en els pressuposts.

Per una altra banda, ha afegit, ens preocupa l’augment del pressupost en farmàcia i haurien de treballar enguany per continuar solucionant la pobresa farmacològica, que ha de quedar erradicada  amb els Acords pel canvi. Ja va comentar que s’estava fent un estudi, tal i com vam demanar en els anteriors pressuposts, per identificar la població que no podia fer front al pagament del tractament de medicaments.

Un altre punt que desitgem veure en efecte és la gratuïtat dels aparcaments Can Misses i Son Espases i continuar desprivatitzant la Sanitat de les Illes. Més tard que d’hora cal evitar que el PP ens continuï robant en diferit des del govern central, ha conclòs la diputada.