Cream el primer Institut de Salut Laboral a les Illes

Estam orgullosos per la creació de l’Institut per a la prevenció de riscos laborals i de protecció de la salut en relació amb les condicions de treball, ha defensat el portaveu de Podem, Alberto Jarabo al ple del Parlament. Ciutadans i el grup mixt han impedit, però, que els aparcaments de Son Espases i Can Misses siguin gratuïts per a tothom el més prest possible i han votat en contra de l’esmena que hem presentat.

La vigilància de la salut en el treball havia de ser una de les prioritats d’aquest govern i des del començament de legislatura, el nostre grup parlamentari ha volgut recordar i incidir en la importància de prioritzar les polítiques públiques orientades a evitar la sinistralitat, prevenir riscos laborals, reconèixer els existents i en general, protegir la salut de tots els nostres treballadors i treballadores.

Les dades de sinistralitat a Balears es van incrementar en un 2,08 per cent en 2017 i som la comunitat amb la sinistralitat laboral més elevada. Sembla que la resiliència del nostre model econòmic té com a conseqüència la cronificació de la nostra sinistralitat, ha valorat el portaveu qui ha afegit però que no hauríem de resignar-nos al fet que es mantinguin aquestes xifres, per molt que pugui variar a millor el cicle econòmic. Si és necessari, s’ha de crear la suficient alarma social per recolzar la immensa tasca que tindrà aquest Institut de Salut Laboral.

El nostre compromís amb els treballadors de les nostres illes ha d’oposar-se al discurs i les polítiques del PP, d’aquí la importància que li seguim exigint la derogació de la reforma laboral al nou govern, i des d’aquí, entenem que a més d’exigir aquesta derogació, tots els partits progressistes ens hem de proposar desmuntar el discurs en suposada defensa del turisme del PP quan denunciem que hi ha cambrers cobrant 700 euros al mes per 12 hores de treball diàries, de les quals només estan donats d’alta quatre. No estem rebutjant el turisme, prevenim la precarietat; si denunciem que hi ha cambreres de pis que prenen pastilles per poder netejar 20 habitacions diàries a 1,5 euros cadascuna, no és odiar el turisme, és prevenir la sinistralitat laboral.

Des del nostre grup, volem agrair la implicació dels sindicats en l’elaboració d’aquesta llei, el ràpid treball de la ponència i les propostes constructives de tots els grups per millorar el text inicial. Per a Jarabo aquest esforç demostra la consciència de la importància del tema que tractem i de la importància de la imprescindible implicació del conjunt de la societat.

Perquè aquesta precarietat està normalitzada en la nostra comunitat en els sous, els fraus en la contractació, perquè la sinistralitat laboral a les nostres illes segueix sent molt elevada per les especificitats del mercat laboral balear: alta temporalitat, majot intensitat de feina en poc temps, rotacions, menor experiència, més riscos a llarg termini i més baixes.

Perquè com diu aquesta llei, existeix una infradeclaració de malalties relacionades amb el treball, d’aquí la rellevància que la llei enumeri algunes de les professions més afectades: cambreres de pisos, personal de cuina, personal que treballa en els serveis de terra aeroportuaris, el personal reposador a causa de moviments repetitius, que provoquen trastorns lumbars, en tendons, nervis, articulacions… i totes les baixes que això provoca.

És necessària una major implicació de les empreses en el benestar dels seus empleats perquè treballar amb satisfacció fomenta la implicació i la competitivitat. Esperam que aquesta llei serveixi a més per ajudar a empreses i treballadors a trobar les eines que redueixin els conflictes socials que els hi pot plantejar la vigilància de la salut.