DEFENSEM UNS PRESSUPOSTOS QUE RESPONEN A LES NECESSITATS I REPTES DE LES ILLES

El Parlament de les Illes Balears ha començat aquest dimarts amb la votació final dels Pressupostos de la Comunitat Autònoma, on s’han aprovat mesures proposades per Unidas Podemos, que tenen com a objectiu respondre les necessitats i reptes de les nostres Illes.

En aquest sentit, la diputada Antònia Martín, ha defensat durant el debat de l’articulat del dictamen del Projecte de llei les esmenes presentades per la formació com la de la “d’eliminar les bonificacions fiscals a casinos per l’augment del nombre de taules de joc, d’acord amb el treball que s’està realitzant des de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i la de Salut”.

Aquesta esmena, ha dit Martín “s’emmarca en una línia de treball respecte a la ludopatia i que se seguirà d’actuacions tant sobre el joc online com sobre les cases d’apostes que tenim en els barris de les nostres illes” i “actuarem per a tractar i prevenir les addiccions, cuidant així de la població en totes les franges d’edat”.

La diputada també s’ha centrat en les esmenes presentades per grups de l’oposició, com la 9387/2019 del grup Vox que “recull, ni més ni menys, que que la Comunitat Autònoma, no pugui augmentar el seu endeutament al tancament de l’exercici respecte del saldo de l’endeutament a 1 de gener de 2020, en comptes del text de l’avantprojecte de llei que recull que sigui un màxim de 96 milions d’euros”.

Martín ha interpel·lat a la formació d’ultradreta demanant si saben a què es destinaran aquests diners. “Ni més ni menys que a oferir serveis a la ciutadania. Un evident desvergonyiment del Govern. A qui se li podria ocórrer, arribat el cas i només si fos necessari, endeutar-se per a atendre la gent? maleït govern d’esquerres”, ha indicat la diputada en to irònic.

REBUIG DE TOTES LES ESMENES DE L’ULTRADRETA

Martín també ha asseverat que el PP “ha seguit un esquema bastant clàssic amb les seves esmenes a l’articulat, com és la reducció d’impostos, el seu “late motiv”. “Veurem, la seva línia econòmica de multiplicar els pans i els peixos, això és, menys impostos, més serveis, que no ve avalada per cap teoria econòmica”, ha afegit.

En aquest sentit, la diputada ha destacat que, per exemple, en l’esmena 9772 sobre el tram autonòmic de l’IRPF “rebaixarien el tipus aplicable a les rendes més baixes però mantindrien el de les altes”. “La Comunitat Autònoma deixaria d’ingressar la quantitat de diners que sigui, amb el que no podrà garantir els serveis bàsics que són els que no podran pagar-se aquestes persones amb el que els quedi de la reducció aplicada”, ha destacat la diputada.

“El que s’estalviaria les rendes baixes sens dubte no bastaria per a accedir a serveis privats sanitaris, educatius o de qualsevol altra índole que proporcioni l’administració. Els serveis públics ben gestionats no són més cars que l’empresa privada”, ha afegit Martín.

Unides Podemos, a més, hem rebutjat totes les esmenes proposades per l’ultradreta, com la la 9387, ja que “per a acabar amb l’endeutament la solució no és imposar que no es produeixi endeutament públic. Necessitem una economia sana i una administració forta que tingui eines per a dinamitzar la economia”, ha dit Martín.

“Ho hem fet sense necessitat de cap tutorial ni carta que, com estrella de Betlem, ens guiïn en la nit fosca de la reculada de drets i llibertats que vol portar la ultradreta al nostre país”. Unidas Podemos hem votat en contra “des de la més absoluta certesa que les mesures que contenen aquestes esmenes no són adequades per a les nostres illes”, ha sentenciat la diputada.

PRIORITZAR LA GENT I NO ELS BANCS

Sobre les esmenes de Ciutadans, “un partit de personalitat múltiple que vira entre la dreta i el centre, diuen”, comentar per exemple l’esmena 9499 “se situa en les antípodes ideològiques d’Unidas Podemos”. “En aquesta esmena plantegen vostès que els romanents òrgans estatutaris, centres i ens del sector públic en el 2020 serien destinats a l’amortització del deute públic existent en comptes de que, com proposem, reverteixi en els mateixos per a continuar donant serveis a la ciutadania, que és del que es tracta. Prioritzar els bancs o la gent. I clarament el que cal prioritzar és la gent”, ha destacat la diputada.

“Un altre clàssic del partit que alguns han definit com la ultradreta pop, ja parlem en un ple anterior sobre aquesta qüestió, són les esmenes 9390 i  9400 sobre un dels grans ‘hits’ d’aquesta legislatura, l’eliminació de tota referència a la violència de gènere o masclista i la seva substitució en l’articulat per “violència intrafamiliar”. Aquest canvi no és banal. No és un ‘control F i substituir’. Ho hem dit per activa i per passiva. El patriarcat estructural ens mata. La violència de gènere, la violència masclista, existeix i ens mata. Ens volem vives i no pensem donar ni una sola passa endarrera, ni en drets ni en lèxic”, ha defensat Martín.

Així mateix, la diputada ha explicat sobre l’esmena del Grup Mixt – Més per Menorca amb relació a les indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual que el Grup Parlamentari Unidas Podemos ha presentat una esmena ‘in voce’ que volia proposar la modificació quant a l’import de la indemnització i la justificació documental de la despesa realitzada, a diferència de legislatures anteriors, augmentant en transparència, que ha de ser un pilar bàsic de la gestió de la CAIB.

Així, Martín ha explicat l’esmena el text de la qual és el següent:

  1. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la citada Llei 7/2010, i el personal eventual que, en el moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre mantinguin aquesta residència, tindran dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

La quantia d’aquesta indemnització serà de 12.000 euros i es percebrà en dotze mensualitats.

La residència temporal a l’illa de Mallorca s’acreditarà mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’adjuntarà el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si escau, fora de les Illes Balears.

Entre l’1 i el 15 de gener de cada any o, en cas de no concloure l’anualitat, en els quinze dies següents a la finalització del servei, es justificarà documentalment davant la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors la despesa realitzada amb càrrec a la indemnització anticipada. En el cas que, en còmput anual, no s’hagi justificat la destinació de la indemnització, haurà de restituir-se l’import no justificat. En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, hauran de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perdran el dret a percebre la indemnització.

Aquesta esmena ‘in voce’ finalment no ha estat aceptada.

PROTECCIÓ DE LA CULTURA I LLUITA PER LA IGUALTAT REAL

D’altra banda, la portaveu adjunta, Esperança Sans, ha destacat en la seva defensa en el debat de totalitat i globalitat de Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat amb les seccions i entitats afins que “la conselleria, més enllà de la importància de les relacions institucionals amb el Parlament i la coordinació de les diferents àrees del Govern, té una doble responsabilitat en aquesta legislatura, les polítiques en matèria d’igualtat i les polítiques de cultura. Dues polítiques fonamentals per una societat que es descriu com a desenvolupada”.

Per una part, ha destacat Sans, “la lluita per aconseguir la igualtat de gènere real, no només de paraula, sinó de fets, i la lluita contra les violències masclistes, són dos fets més presents que mai, i cada vegada són més les persones conscienciades. Centrant-me només a les Illes, tenim una xacra social, som la segona comunitat autònoma amb més víctimes de violència masclista, i també de les que més denuncien”.

Quant les polítiques de cultura, la diputada ha esmentat que “és inadmissible que l’Institut d’Indústries Culturals sigui posat en qüestió i que es proposi la seva eliminació, quan el sector de creadors, editors, galeristes, actors, etc., han demanat la seva existència”. “En tot cas, el que hem de fer és ajudar a impulsar-lo i remar tots en la mateixa direcció en matèria de cultura, i ajudar a impulsar la nostra cultura i a totes les persones que ho fan possible, ja que fan una funció primordial en el sí de la nostra societat”, ha apuntat la diputada.

El mateix passa amb la Fundació Robert Graves, ha dit Sans, “me fa la sensació que es vol dur a terme un extermini de la cultura i el patrimoni de les illes, però bé, què hem d’esperar de forces polítiques que enyoren l’Espanya de fa 40 anys?”

Sobre la Fundació de l’Orquestra Simfònica, la portaveu ha dit que “no entenem tampoc el per què d’una esmena a la totalitat. No entenem quina classe de societat volen vostès. Me recorden als “homes grisos” del llibre Momo de Michael Ende, que no volien que les persones tenguessin temps per xerrar, per somriure, per somiar, on no hi hagués espai per a la imaginació o la creativitat”.

Pel que han estat les esmenes 10010 i 10009, el pressupost tal com està redactat per part del Govern que fa referència a l’IBDona i a la mateixa conselleria “ja contemplen i garanteixen la implantació de la Llei d’igualtat, és més, també està garantida la relació i cooperació tant amb els Consells com els ajuntaments”, ha afegit la diputada. En aquest punt, la diputada Antònia Martín ha defensat en relació a una expressió del partit de la ultradreta que ha dit que a través del seu diputat que “Les dones tenen la capacitat de concebre. Doncs sí, aquest és l’únic fet diferencial de la dona”.

En aquest sentit, la diputada ha etzibat que “no, no ens defineixen els nostres chromosomes X, si vostès només penses que les dones ens configura la capacitat de concebre i dir que hi ha dones que tenen ovaris, trompes de falopi i úter i se senten dones…no és la capacitat de concebre, no ho és. Ho ha dones que tenen ovaris i úter i no volen concebre, el seu intel·lecte és el que les fa valuoses, no els seus òrgans”, ha apuntat la diputada.

Martín ha afegit que “els que ens fa especials es la capacitat de superació per lluitar contra el patriarcat estructural que és el que porten constantemente al parlament. La sororidad que ens ha fet a les dones sortir al carrer per dir ja basta. Ahir mateix un diputat de la seva formació (per vox) es va referir als fills i filles de mares solteres com a conills. És absolutament inaceptable, us convido a que abandonin les cavernes i que deixin de dir barbaritats

En quant a l’esmena 9548 i 9550 de C’s, Sans ha explicat que “actualment existeixen unes subvencions per comunitats Balears a l’exterior, a la qual s’adhereixen les que ho sol·liciten, però després d’una recerca, no hem vist que aquestes ajudes específiques individuals que es proposen siguin una necessitat social identificada”. “D’altra banda, la partida d’estudis i treballs tècnics sí s’ajusta a la realitat dels darrers anys i la tasca desenvolupada a través d’ella”, ha apuntat.

Quant a l’esmena 10.156 de MÉS per Menorca, la portaveu ha assegurat que “en l’actualitat la partida afectada, consta ja d’un pressupost de 200.000 euros, una vegada es va aprovar una transacció presentada per Unidas Podemos i el PSIB”.