18 de diciembre

Drets igualitaris i garanties per al retorn dels espanyols emigrats

18/12/2015. Avui, Dia Internacional de les persones migrades, Podem vol recordar el seu compromís amb el compliment dels Drets Humans i les garanties que en el Programa electoral inclou el partit per tornar la dignitat a les persones que s’han hagut d’anar d’Espanya per necessitat, i també aquells que han arribat intentant fugir de guerres, pobresa, qüestions de gènere o persecucions polítiques.

Per tot això, Podem reivindica la seva aposta per una sanitat gratuïta i universal, una justícia independent, un país plural, una democràcia real, l’eradicació de la corrupció i el blindatge dels drets socials en la Constitució. A Mallorca, el partit ha celebrat aquest dijous un acte sobre Emigració i Política Exterior en què es van debatre aquestes qüestions.

Podem recorda a més que entre les mesures destinades a l’emigració es troba la derogació del vot pregat i creació d’una llei electoral que faciliti l’exercici del dret al sufragi dels espanyols a l’estranger, l’establiment de mecanismes i organismes que possibilitin el retorn dels emigrants espanyols o l’aplicació dels drets per a les migracions d’anada i tornada entre Espanya i Amèrica Llatina.

A Podem sabem que aconseguir retornar al talent que s’ha hagut d’anar del país passa també per millorar les seves perspectives econòmiques i de benestar social, per això desenvoluparem mesures de garantia de pensions dignes per als espanyols emigrants i retornats, l’abandonament de la política d’ devaluació salarial com a via per promoure una millora de la competitivitat, desenvolupament d’una assegurança d’atur comú que complementi els sistemes nacionals i que, en cas de crisi, actuï d’estabilitzador automàtic, increment gradual del salari mínim interprofessional fins a arribar a 14 pagues de 800 euros al mes al gener de 2018, Renda Garantida i Programa de Renda Complementària. També apostem per una major cooperació científica i cultural amb els Estats Units per evitar la fuga de cervells, així com per la reducció de despeses sumptuàries del servei exterior, així com més atenció a emigrants espanyols.