El bipartidisme es torna a aliar per no tirar endavant l’auditoria del deute

La portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, ha qualificat ‘d’aliança del bipartidisme per tal de no tirar endavant una veritable auditoria ciutadana del deute’ que PP i PSIB ‘amb una estratègia mesurada dins la comissió del Parlament veient els vots que n’hi hauria s’hagin posat d’acord per tombar el nostre Pla de Treball’, ens sembla decebedor. Incompleixen així amb els Acords pel canvi i amb el compromís amb els i les illenques.

La diputada Laura Camargo ha recordat que l’auditoria és el que consta en els Acords pel canvi i és un compromís de tota la gent de les Illes, ja que tenim un 30% de la riquesa de les nostres illes que està destinada a pagament d’aquest deute. La portaveu adjunta de Podem ha valorat la primera sessió de la comissió no permanent de l’auditoria del deute que ha tingut lloc avui al Parlament i en què no s’ha arribat a un acord per aprovar el Pla de Treball d’aquesta, ja que tant PP com Psib i MES han votat en contra del Pla que hem presentat des de Podem. El Pla que havien presentat Psib i MES tampoc ha tirat endavant.

Segons ha explicat Camargo en declaracions als mitjans, de la partida pressupostària de cada any gairebé un 20% es destina a aquest pagament de deute i interessos. ‘Per tant, pensam que és absolutament necessari per qüestió de transparència, de rendició de comptes i de compromís amb la ciutadania, que és el que Podem venim a fer aquí, donar comptes respecte de com s’ha generat aquest deute i quina part podria ser deute il·legítim. Per això hem presentat un Pla de treball avui que conté que una consultora externa, independent, que pugui seguir criteris de transparència, independència i rendició de comptes amb ulls externs, que no siguin els nostres, analitzi com s’ha produït aquesta evolució del deute durant les darreres tres legislatures, ha detallat Camargo.

El fet que PSIB i PP amb una estratègia mesurada dins aquesta comissió veient els vots que n’hi hauria s’hagin posat d’acord per tombar el nostre Pla de Treball, ens sembla decebedor. No per una qüestió partidista ni una exigència de Podem fer una auditoria ciutadana del deute, sinó perquè la gent té dret a conèixer per què la segona partida pressupostària més important del nostre pressupost de la comunitat autònoma es destina a pagar deute en lloc d’educació, sanitat, serveis socials o lluita contra les violències masclistes’, ha reclamat Camargo.

La portaveu adjunta ha explicat que en el nostre Pla de treball hem recollit que sigui el govern qui es faci càrrec de la licitació amb transparència i amb els terminis que pertoqui de l’auditoria. ‘Perquè això constava en el nostre Pla de treball, entenem que Mes per Mallorca, a través de Biel Barceló, el que volia dir, sinó hagués votat a favor del nostre Pla de treball, és que quedés en un ‘si escau, ja es veurà en el futur’. Nosaltres el que volem és que, com queda tan poc de temps de legislatura, l’auditoria i la contractació d’una consultora externa es pogués fer ja, en el termini més curt de temps possible perquè sinó ens quedam a les portes de les properes eleccions sense complir un dels Acords pel Canvi que per a Podem és fonamental, perquè és un compromís amb la gent, no només conèixer com s’ha generat el deute de gairebé 9.000 milions d’euros de la riquesa de la Comunitat, sinó també generar palanques perquè aquestes polítiques no es tornin a repetir, aquestes contractacions, aquesta manera de governar per enriquir les butxaques dels amics, perquè de la comissió pogués sortir aquesta manera diferent de fer política’, ha reclamat Camargo. La diputada ha lamentat així que ‘tot això ha quedat avui aturat quan ja sabem que anam malament de temps per sembla que hi ha hagut una aliança estranya entre PSOE i PP per obstaculitzar la nostra manera de fer l’auditoria que pensam que és la millor’.

I ha insistit que ‘la nostra postura és irrenunciable, per això defensam el nostre Pla de treball, i ara tractarem d’arribar a un consens amb els signants dels Acords pel canvi, evidentment no amb el PP, per tal que entenguin la necessitat que aquests ulls externs puguin donar llum sobre com s’ha generat el deute i com impedir que això es torni a produir’.

LLEI ÒMNIBUS ES DEBAT DIMARTS AL PARLAMENT

Respecte a la instància de Matutes sobre la Llei, Camargo ha expressat que ‘si s’escau el Parlament li donarà tràmit com trobi’, la diputada ha manifestat no ser ‘experta en les qüestions relatives al reglament del Parlament i a com es dóna tràmit si s’escau a aquests tipus d’escrits, és una qüestió del Parlament’, ha dit, però sí ha valorat que ‘sembla que el senyor Matutes estava de qualque manera acostumat a tenir molt de poder i a poder dictar com es feien les lleis aquí i això ja no passa; ara les lleis no es fan al dictat dels poderosos, de persones com ell que tenen un gran poder econòmic i que en un moment donat el va tenir polític, sinó que ara es fa d’una altra manera. No entenem per què el senyor Matutes pensa que pot aturar una llei que afecta a més d’un milió de persones, els habitants d’aquestes illes, d’aquesta manera registrant un escrit. Respecte del tràmit és una qüestió parlamentària que jo desconec’, ha insistit.