El Govern ha d’aprovar les nostres esmenes d’habitatge i atendre les necessitats de la gent

Insitim a Francina Armengol i al govern que aprovin les nostres esmenes en habitatge; que telefonin en Pedro Sánchez per insistir-li en la dificultat que tenen els nostres ciutadans per accedir a un habitatge i que incorporin el preu de referència en aquest decret llei que modifica la LAU. Si bé hem aconseguit qüestions fonamentals en aquests pressuposts de la Comunitat per a 2019 com la dotació del servei d’Habitatge desocupat, ens falta aconseguir tant sòl com habitatge a Eivissa, Menorca i Formentera, esmenes que estan pendents d’aprovació per un valor d’uns 4 milions d’euros.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha remarcat com a prioritària per a Podem la política d’habitatge i ‘reclamam un major esforç al govern en  aquesta matèria també de cara a la continuació dels Acords pel canvi la propera legislatura’, ha insistit en roda de premsa juntament amb la portaveu adjunta, Laura Camargo.

‘Demanam més doblers per a la compra de sòl i d’habitatge per a la principal preocupació dels ciutadans d’aquestes illes que és l’accés a l’habitatge, a més de foment de cooperatives i personal per al servei d’acompanyament  per ara i per a la propera legislatura i Podem lluitarem fins al darrer moment per aconseguir-ho’, ha assegurat. ‘No són suficients lleis per a fer efectives les polítiques d’habitatge sinó que aquestes polítiques han de ser més actives i eficaces. Això és el que reclama també la ciutadania, com la Federació d’associacions de veïnats de Palma’, ha remarcat el diputat.

Jarabo ha detallat les esmenes que tenim pendents en habitatge que són: compra de sòl a Eivissa 500.000 euros i a Menorca 300.000; Foment de cooperatives de cessió d’ús a les Pitiüses 300.000 euros; compra d’habitatge en llocs d’emergència habitacional que després es destini a lloguer social, 1,5 milions d’euros per a Eivissa i 750.000 euros per a Menorca; i també 500.000 euros per a la dotació de l’oficina d’acompanyament d’habitatge, 120.000 a Formentera, 300.000 a Eivissa i 150.000 a Menorca. En total, al voltant de 4.000.000 d’euros.

‘Dins la recta final de negociació de pressuposts el govern ha de ser més flexible i acceptar les nostres esmenes per a fer efectiva la llei d’habitatge. En estatal, el govern de Pedro Sánchez ha incomplert l’acord pressupostari que havia pactat amb Unidos Podemos impossibilitant qualsevol control dels preus per part dels municipis afectats per emergència habitacional i que aquí patim amb una intensitat extrema’, ha lamentat Jarabo.

‘El decret llei que ha aprovat Sánchez no incorpora fixar un preu de referència en les zones d’emergència  habitacional o tensionades. La Federació d’associacions de veïnats de Palma reclama que s’incorpori al decret un preu de referència lligat al salari mínim interprofessional. Nosaltres donam suport a aquestes mesures, no tant per aquest factor en concret, sinó que aquí hauríem d’estar debatent sobre quins haurien de ser els factors que permetessin concretar els preus de referència per a lloguer i per a compra.

Aquest debat no s’ha pogut iniciar perquè el govern central no ha permès o no ha incorporat al decret aquesta possibilitat. Ens encantaria debatre sobre quins haurien de ser aquests factors; per tant, des d’Unidos Podemos continuarem insistint a Sánchez que incorpori aquest preu de referència en zones tensionades o sinó no donarem suport a aquest decret llei, com ja hem dit, que és fonamental per a l’accés a l’habitatge a tot l’estat però també i sobretot a les nostres illes’, ha recordat Jarabo.

Per al diputat, ‘els canvis que provoca el decret a la LAU són insignificants (  ). Les polítiques d’habitatge han de ser molt més amples i els governs, tant de Sánchez com d’Armengol, han de ser més eficaces, més valents i atorgar a les polítiques d’habitatge la prioritat màxima perquè la dificultat dels nostres ciutadans és la que és i ara mateix no poden accedir a un habitatge’, ha afegit.

Insitim a Francina Armengol i al govern que aprovin les nostres esmenes i que telefonin en Pedro Sánchez per insistir-li en la dificultat que tenen els nostres ciutadans per accedir a un habitatge i que incorporin el preu de referència en aquest decret llei’, ha demanat.

‘Si bé hem aconseguit qüestions fonamentals en aquests pressuposts de la caib com la dotació del servei d’Habitatge desocupat, ens falta aconseguir tant sòl com habitatge a Eivissa, Menorca i Formentera, que estan pendents d’aprovació per un valor d’uns 4 milions d’euros, que són essencials per assegurar el dret subjectiu a l’habitatge tal com va quedar recollit a la llei d’Habitatge’, ha insistit Jarabo.

‘El balanç pressupostari amb el govern és positiu i afrontem aquesta darrera setmana amb aquesta única escletxa que és la política d’habitatge. Ens diuen ara per ara que algunes de les qüestions que plantejam no són compatibles amb la línia política del govern, cosa que trobam inconcebible, però sí volem posar en valor tot l’aconseguit, com són més places per a inspectors per poder controlar millor l’oferta turística il·legal, amb una ràtio que suposa doblar la quantitat d’inspectors amb 1 per cada 20.000 places turístiques (fins ara era 1 per cada 40.000), la importància d’assolir els 1.000 milions d’euros per a educació, les millores en educació 0-3 anys  o que la renda social queda millorada’, ha destacat dins els assoliments de Podem a la negociació dels pressuposts 2019.

BALANÇ PRESSUPOSTARI

Per la seva part, la portaveu adjunta Laura Camargo ha destacat ‘els èxits que hem fet fins ara amb l’aprovació d’algunes de les nostres esmenes; és un avanç important l’augment d’inspectors per a places turístiques’, ha afegit Camargo. ‘A més de la consecució dels 1.000 milions d’euros en educació, xifra que sempre serà insuficient amb una població que augmenta a més en població estudiantil any rere any, ens felicitam que les nostres esmenes en educació 0-3 ja s’han aprovat, llavors la moció que presentàrem al Parlament es complirà i això suposarà una millora en les mesures d’equitat en tot el que respecta a educació 0-3. Són més de 6 milions d’euros que aniran a aquesta etapa fonamental’, ha destacat la diputada.

En Salut, Camargo ha remarcat que ‘ja s’han aprovat una bona part de les nostres esmenes que es materialitzen en unitats del dolor i limfedema, ambulàncies per a l’illa d’Eivissa que tenia una mancança històrica, i més professionals i una sanitat telemàtica més eficient’.

En serveis socials, ‘la renda social garantida s’ha ampliat i s’ha millorat perquè arribi a més persones i perfils i també la quantitat que reben, és una qüestió crucial d’aquesta legislatura, i en medi ambient, hem ampliat un any més el fons d ela reserva de la biosfera de Menorca i en Treball, que és fonamental per a Podem, hem aprovat unes esmenes per seguir impulsant un canvi de model productiu en la formació de persones en energies renovables, aturats de llarga durada i persones que es puguin formar en aquesta matèria, un eix molt important per a la defensa del medi ambient’, ha destacat Camargo.

‘En polítiques culturals, hem fet una aposta molt clara perquè el museu de Mallorca sigui un museu de referència, i hem aprovat fer una auditoria externa de qualitat dels fons, mitjans, i personal del museu en els darrers 15 anys. També hem aprovat una esmena per internalitzar les 7 persones que conformen el servei lingüístic d’IB3 televisió. Continuam fent feina per seguir aprovant més esmenes’, ha finalitzat la diputada.