El Parlament aprova la declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos

El diputat David Martínez ha explicat que votam a favor del parc d’Es Trenc però en contra del pàrquing i hem demanat a la resta de grups,-una vegada més-, especialment als signants dels Acords pel canvi i als grups que s’anomenen ecologistes i que s’han destacat altres temps per la defensa dels valors ecològics a les nostres illes, que s’ho repensin i diguin no a la disposició addicional única que regula l’existència d’un pàrquing enmig d’un parc natural. Finalment ells han votat a favor de la disposició i el parc dins el pàrquing ha sortit endavant.

Podem Illes Balears estem contents però no del tot, tenim un cert regust de decepció i malestar, ha dit David Martínez, el diputat que defensa la nostra posició en la llei d’Es Trenc avui al Parlament.

El Partit Socialista, Mes per Mallorca, Mes per Menorca i Gent per Formentera varen presentar un paquet d’esmenes a dos dies de tancar el termini, per permetre l’existència de l’aparcament privat Na Tirapel o Es Cremat dins Hàbitat Prioritari a Xarxa Natura 2000, al Parc d’Es Trenc. Curiosament, pràcticament calcada a la presentada pel PP. Nosaltres hem escoltat els arguments en contra dels grups ecologistes, com el GOB i Terraferida en contra d’aquest aparcament.

Avui ens reafirmem desde Podem Illes Balears en el nostre compromís vers la protecció del territori i el medi ambient i votam en contra de la disposició addicional única que permet un aparcament privat damunt les dunes i un hàbitat prioritari de la Xarxa Natura 2000.

Hem demanat als i les diputades del Partit Socialista, Mes per Mallorca, Mes per Menorca i Gent per Formentera, que votin amb seny i valentia i ho facin en contra de la disposició addicional única. Estaria bé passar del Bloc del pàrquing al Bloc de la coherència. Coherència amb el nostre programa electoral i amb el nostre Pacte de Governabilitat. Els seus votants i els amants de la natura i del medi ambient els ho agrairan de tot cor, fins i tot els que no els han votat i s’estimen la nostra terra, ha dit Martínez. Els ha demanat que el seny, la valentia i l’amor a la nostra terra s’imposin davant les pressions d’uns interessos particulars que, sospitosament, ningú diu quins són, ni amics de quin partit polític són. No ho amaguem, estem defraudats amb vostès, i molt, ha manifestat el diputat.

Es produirà un atemptat ecològic en tota regla, i amb el qual tots els partits polítics s’han posat d’acord per permetre un pàrquing damunt les dunes.

Així i tot estem contents que, a la fi, s’aprovi avui una Llei tan esperada i necessària per protegir un espai tan vulnerable i fràgil com el Parc Natural del Salobrar-Es Trenc de les polítiques depredadores del territori del Partit Popular.

Quant a les esmenes que encara quedaven vives del PP, PI i C’s, ja vàrem explicar les nostres raons a la Comissió de Medi Ambient i no ho tornarem a repetir. Resumim en tres paraules l’objectiu d’aquestes esmenes: PERMISSIVITAT, DESPROTECCIÓ I VULNERABILITAT. Per això hem votam en contra de les seves esmenes a excepció de l’esmena transaccionada del PP 4142 i la de C’s 4053. Hem votat a vafor de tot l’articulat de la llei i en contra de la disposició addicional única.

4053: Esmena de modificació de l’article 6.1 “El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria de Medi Ambient, i en coordinació amb altres administracions públiques, dins l’àmbit de les seves competències, informarà de les possibles zones degradades dins el Parc Natural i adoptarà les mesures necessàries per a la seva restauració’.

4142: Es proposa una nova redacció a la Disposició Transitòria sisena, punt 1, apartat i): Tres representants dels propietaris de les finques ubicades dins el Parc, elegits entre aquests propietaris, i un o una representant de les empreses que desenvolupen l’activitat salinera dins el Parc, elegit per ells mateixos.