Els aparcaments de Son Espases i Can Misses seran gratuïts abans d’acabar la legislatura

La diputada Marta Maicas ha manifestat la nostra repulsa al model de privatització que el PP ha desenvolupat a tot el territori espanyol acabant amb una sanitat pública i deixant-la fora del top ten mundial, tradicionalment, model a imitar per la qualitat dels seus serveis sanitaris. La legislatura i mitja de Mariano Rajoy al capdavant de l’Executiu espanyol ha deteriorat la imatge al món i la qualitat de la sanitat espanyola relegant-la al lloc dinovè lloc. El Parlament ha aprovat la presa en consideració avui la nostra Proposició de llei presentada amb PSIB, MES per Mallorca i una diputada del Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears, Son Espases i Can Misses.

Per a Maicas, la Llei per la gratuïtat dels aparcaments dels hospitals públics de les Illes és una primera passa però no ha de ser la darrera. Als Acords pel canvi es recull l’acord que diu: recuperació dels serveis externalitzats. Reclamant, no únicament el servei dels aparcaments sinó, a més a més, tota la resta de servei no sanitaris que es donen a un hospital perquè de tots depèn un bon servei als hospitals. La diputada ha posat de relleu que el servei de cuina de Can misses ha canviat ja 5 vegades des que es va estrenar l’hospital. El de manteniment ha donat tals problemes que fins i tot ha posat en perill intervencions en quiròfans, havent-se de tancar i traslladar els pacients a Mallorca. ‘Tot un cúmul de desastres que no podem permetre que es facin als nostres hospitals públics’, ha alertat.

És cert que ha estat una mesura molt desitjada i molt esperada però que depenia de trobar una solució contractual assequible per a la gratuïtat dels aparcaments. Avui la Llei té el suport de tots els grups al Parlament i ‘des de Podem prenem aquest suport per part del grup popular i la del grup socialista com l’assumpció de l’error comès, confirmant que aquest tipus de model hipoteca per a la construcció d’hospitals no són garantia de res, ni d’una bona atenció ni d’un estalvi de recursos, una errada que estem patint els ciutadans i ciutadanes’, ha lamentat.

La diputada ha criticat el model que va introduir el PP a la sanitat fa 10 anys anomenat model Hipoteca per a la construcció d’hospitals a mans d’empreses privades a canvi de la gestió de serveis no sanitaris com les cuines, la bugaderia, el manteniment, els aparcaments… per un període de 30 anys.
Els arguments que van justificar aquest canvi de model de gestió sanitària van ser: la rapidesa en la construcció de noves infraestructures, la dotació més gran de recursos sanitaris, l’absència de rastre d’aquest model en el còmput del dèficit públic i l’eficiència del nou model emparada per l’experiència del sector privat en la prestació de serveis.

Un model sanitari que en realitat no va ser avalat prèviament per cap estudi tècnic, opac en la seva estructura, sense mecanismes de control efectius i sense avaluació dels seus resultats per part de l’administració que ho defensa i sustenta. Un model sobre el qual planegen possibles delictes de malversació, prevaricació, frau i tràfic d’influències, ha alertat.

Contràriament als falsos arguments esgrimits per desenvolupar aquest nou model sanitari, el resultat després de 10 anys de la seva implantació és un creixement exponencial del deute i una disminució dels recursos efectius. El que s’ha traduït en un mer transvasament de fons públics a través d’un model pensat en l’obtenció de beneficis privats contraris a l’interès públic.

Un model que va introduir l’experiència especulativa del sector privat en la sanitat pública, amb uns sobrecostos desproporcionats i una nul·la transmissió de riscos al sector privat gràcies a l’absència de mecanismes de control reals, que en plena crisi, ha permès que les concessionàries hagin obtingut uns beneficis indecents a costa de descapitalitzar el sistema sanitari públic.

L’opacitat del model fa que no sapiguem ben bé sobre quin percentatge del cànon anual pagat a les societats concessionàries està destinat a l’amortització de la construcció i quin percentatge al pagament dels serveis no sanitaris. Per una altra banda hi ha un increment incesant i injustificat del canon anual. Irregularitats i incompliment dels contractes.
Respecte a les societats concessionàries, en tots els hospitals apareix un adjudicatari inicial que al llarg del temps ha aparegut en algun sumari judicial relacionat amb alguna trama de corrupció. La majoria de les societats concessionàries han especulat amb els actius dels hospitals gràcies a una clàusula introduïda en els contractes que els permetia fer-ho.
Algunes d’aquestes empreses han venut els seus actius a fons d’inversió estrangers, amb l’aval o autorització preceptiu de l’administració. El control d’aquest nou model de gestió sanitària és una peça clau de l’engranatge de negoci que envolta la introducció d’aquests hospitals en el panorama sanitari públic. Per això la Unitat Tècnica de Control, dependent de la Conselleria de Sanitat i encarregada del control, del monitoratge, de l’aplicació de les deduccions i penalitzacions i del seguiment dels contractes per al pagament a les societats concessionàries, està o ha estat en mans de la propia concesionaria…

El resultat de la implementació i desenvolupament d’aquest model de gestió presenta clars indicis de prevaricació i malversació de fons públics. Maicas ha explicat que totes aquestes dades pertanyen a un Informe que el grup Podemos de l’Assemblea de Madrid va fer per denunciar la situació dels hospitals madrilenys, que sorprenentment coincideix amb la situació dels hospitals de Can Misses i Son Espases.