15 de diciembre

És un Acord de mínims; l’educació a les nostres Illes necessita molt més!

Volem una educació pública de qualitat, laica i en català, tal i com defensen l’Assemblea de docents i Crida. No ens conformam amb els doblers sobrants dels beneficis dels bancs

A Podem li preocupa profundament la situació de l’educació pública a les Illes. Volem deixar clar que l’objectiu de les negociacions dels darrers dies és, tal i com ha succeït, aconseguir més pressupost per a l’educació pública, no sortir en fotografies; no volem ni glòria ni reconeixement públic. Sabem que hi ha gent que ho passa malament dins l’aula, infants i professionals, també les famílies, pels quals estem treballant als Acords pel Canvi de forma responsable, seriosa i compromesa.

L’educació ha de ser pública i la possibilitat de reestructurar el deute, dues línies clau per a nosaltres, no serien possibles ni el Govern les consideraria si no fos perquè Podem treballa perquè es tenguin en compte.

Encara continua vigent la LOMCE a les nostres escoles, del desenvolupament de la qual només els alumnes en són els grans perjudicats. Podem seguim exigint la derogació dels currículums LOMCE vigents als nostres centres.

Pel que fa a com han esdevingut les negociacions dels darrers dies, l’Assemblea de Docents ha mantingut contacte permanent amb la portaveu del grup parlamentari, Laura Camargo i amb el diputat Salvador Aguilera; ambdós han tingut un pes clau en aquesta negociació així com en el tancament ahir de l’Acord que destina un 30% del increment del pressupost de 2016 a l’educació pública.

És essencial per a nosaltres deixar clar que aquest és un Acord de Mínims, i que l’educació a les nostres Illes necessita molt més; hi ha mancances que encara no es cobreixen. No ens conformam ni ho podem fer amb els doblers sobrants dels beneficis dels bancs.

Aquest increment pressupostari que s’ha acordat anirà destinat a baixar les ràtios a les escoles públiques, el nombre d’alumnes per aula, especialment en les etapes d’infantil i primària; en l’augment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació; en la millora de les infraestructures educatives dels centres públics, especialment en solucionar les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació de l’amiant i avançar en la reducció de les aules prefabricades. Estam al costat de la Marea Verda, com sempre; quan han negociat i quan lluiten, al carrer i a les institucions, als escons que ocupam com a diputats i diputades, gràcies a la confiança ciutadana.