Calen nous imposts mediambientals per conservar el nostre territori i seguir finançant educació, sanitat i dependència

El diputat David Martínez ha exposat les prioritats de Podem en el seu discurs en matèria d’Hisenda i Administracions públiques: Podem ho tenim molt clar, per una banda, millorar els ingressos per compensar la manca de finançament, i per una altra, canviar el model productiu i fugir del monocultiu del turisme. L’esmena de Podem, transaccionada i aprovada en comissió, permet ampliar els recursos a la ciutat de Palma en mig milió d’euros més per què l’ajuntament pugui invertir en la millora de la gent que realment ho necessita als barris més desfavorits.

Els dos eixos en que volem fer-hi feina són:

1.-Manca de finançament:

Els Serveis Públics Fonamentals -Educació, Salut o Serveis Socials- són les principals polítiques que el Govern ha de promoure i que pateixen l’infrafinançament pel nostre model territorial.

Per una banda, s’ha anant descentralitzant les competències per part de l’estat espanyol, sense anar acompanyades pels recursos econòmics adients per finançar aquestes polítiques. Per un altra, als darrers anys s’ha implementat en totes les administracions, polítiques d’austeritat i contenció de la despesa que no han fet sino que agreujar el problema.

El problema de finançament que patim a les Illes no és a causa d’un excés de despesa, sinó a conseqüència de mancança d’ingressos públics.

Aquesta situació en la que ens trobem és herència de l’eliminació d’impostos a l’època de vaques grosses del cicle econòmic, al que han contribuït tant PSOE com PP.

No tenim més remei que tornar a parlar de l’article 135, en que el Partit Socialista i el Partit Popular es varen posar d’acord -i encara ho continuen fent- en prioritzar la contenció de la despesa.

És necessari fer un canvi en el model de finançament autonòmic: aquesta reforma no pot esperar més en el temps i demanem als diputats i diputades del PP que parlin amb els seus que ara governen i desbloquegin la situació.

També és necessari canviar el rumb de les polítiques neoliberals, que més enllà de donar solucions, ha estat tot lo contrari, han incrementat les desigualtats i els problemes econòmics que teníem a l’inici de la crisi. Aquest canvi de rumb ve donat per desenvolupar una reforma fiscal per guanyar en recursos i recaptació, que pagui més qui més té.

No entenem com el PSOE ha consolidat, amb el PP, 5.000 milions d’€ en retallades de pressupost per al 2017, i no aposta pel canvi polític que permeti al govern de progrés marge per a un canvi  a les Balears.

Des de les illes i el govern de progrés dels Acords pel canvi tenim l’obligació de donar resposta als nostres compromisos amb la ciutadania. Per això, és menester desenvolupar eines que ens permetin recaptar recursos, per, al mateix temps que revertim les retallades dels darrers anys, avancem més enllà de l’Estat Social.

Al 2017 tindrem més de 62 Milions d’€ que provenen de l’Ecotaxa o Impost de Turisme Sostenible. Aquest és el camí per a que la riquesa generada es pugui redistribuir i revertir la destrossa mediambiental provocada pel turisme.

Continuem amb la irresponsabilitat i cinisme del PP que segueix insistint en la seva política de baixada d’impostos sense plantejar alternatives per finançar l’educació, sanitat o dependència.

Hem de continuar en aquesta línia i plantejar nous instruments fiscals que ens permetin finançar les polítiques de progrés que la ciutadania ens demana.

A més, des de Podem, mentrestant, proposem l’aplicació de nous impostos ambientals que serveixin per a obtenir més ingressos i que el retorn es vegi amb la millora mediambiental.

2.-Model de futur que volem:

Necessitem redistribuir la riquesa creada, i això passa per un canvi de model econòmic de promoció turística a recerca, desenvolupament i innovació.

Hem generat una marca pròpia i trobem que destinar tant de recursos a la promoció turística només està dirigit  a ampliar mercats e incrementar els turistes a mig i llarg termini. Trobem més desitjable impulsar una estratègia cap a la diversificació productiva, per sortir del monocultiu turístic i generar una economia que no sigui tan depenent d’un sol sector.

L’aposta per la recerca, desenvolupament i innovació no es només per diversificar a altres sectors, també serveix per que el sector turístic es pugui especialitzar en un turisme de qualitat, especialitzat en un elevat valor afegit.

Per això fem aquestes preguntes per a la reflexió: Quines illes volem per al futur? Volem continuar amb el monocultiu turístic? o volem diversificació i millora d’oportunitats?.

Aquest canvi de model productiu ha d’anar acompanyat irremeiablement d’una protecció del territori, lluitar contra l’esgotament de recursos naturals i racionalitzar la promoció turística. Al menys, als pressupostos que estem debatent, hem aconseguit que no pugi, no fa falta més doblers per promoció turística. Aquests doblers els hem de destinar al canvi de model, a donar més oportunitats laborals i diversificar.

La recerca, desenvolupament i innovació és la nostra aposta i esperem ho sigui també del govern. No estem d’acord amb les esmenes presentades pel PP (1,5 Milions €) en aquest sentit d’unflar encara més la promoció turística innecessària.

No tenim altra opció que compensar aquesta manca de finançament amb altres mesures, ja que no podem esperar res del govern estatal. I menys ara que el PP i PSOE s’han posat d’acord per a que aquesta situació continuï. El PSOE ha recolzat a nivell estatal uns pressupostos que van contra les Balears (límit de despesa 0’6% CCAA) , i, per tant, està recolçant al PP estatal en contra dels interessos dels balears.

En resum, el bipartidisme fa que les nostres Illes siguin més perifèria.

Quant a les esmenes presentades per la resta de grups, i encara vives, volem insistir en la incoherència del PP i la seva falta de visió global, ja que han presentat esmenes incoherents i sense cap sentit. Sembla que la proposta econòmica del PP en matèria de despesa té bones intencions però en realitat no està acompanyada d’una proposta coherent als ingressos.

Quant a la única esmena de Podem, transaccionada i aprovada en comissió, per ampliar els recursos a la ciutat de Palma en mig milió d’euros més per què l’ajuntament pugui invertir en la millora de la gent que realment ho necessita als barris més desfavorits.