Complim i garantim els serveis hospitalaris a Cas Serres

Aquest matí, el grup de Podem Illes Balears ha presentat a la mesa del Parlament una proposició de llei per garantir la continuïtat del servei hospitalari a l’Hospital Residència de Cas Serres. Així, proposem que quedi exceptuat de l’obligació d’adaptar-se a l’article 1.2 de l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum del 19 de desembre del 2000, que obliga a que els hospitals hagin d’estar situats en un immoble d’ús exclusivament sanitari, la qual cosa suposa la supressió de la figura mixta d’hospital-residència.

Des de Podem considerem que aquesta excepció és absolutament imprescindible ja que l’Hospital Residència assistida de Cas Serres és l’únic centre que ofereix un servei hospitalari de mitjana i llarga estada en tota l’illa, oferint un control i seguiment de les patologies clíniques complexes i cròniques en coordinació amb els Centres Sanitaris de referència.

Es tracta d’un recurs públic, únic i imprescindible i amb molta demanda especialment respecte a la mitjana i llarga estada, que atén a persones amb malalties cròniques convalescents. Un recurs del qual és imprescindible assegurar por tots els mitjans la seva cobertura i que explica la urgència d’aquesta iniciativa.

L. Jurado: “Ens hi vam comprometre davant els treballadors i treballadores i ho complim”

Aquesta proposició de llei, signada pels diputats Aitor Morrás, Marta Maicas i Alberto Jarabo, neix d’una petició expressa de la consellera de Benestar Social del Consell d’Eivissa i membre de Podem Eivissa, Lydia Jurado, qui ha explicat que “aquesta iniciativa té un objectiu clar: blindar els serveis que s’ofereixen des de Cas Serres. Sempre ho hem tingut clar i hem insistit en això; el servei que ofereix aquest recurs públic és imprescindible per a la ciutadania d’Eivissa, i utilitzarem tots els recursos possibles per garantir-los. Ens hi vam comprometre davant els treballadors i ho complim”.

Així doncs, aquesta proposició de llei consta de només un article, en el qual es modifica la Disposició Transitòria Segona del Decret 100/2010 del 27 d’agost, que regula el procediment d’autorització sanitària dels centres i serveis sanitaris, incloent-hi un paràgraf en el qual es contempla el caràcter d’excepcionalitat de l’Hospital Residència de Cas Serres, perquè pugui mantenir-se com a un recurs mixt.