El govern espanyol s’ha d’inspirar en la nostra regulació del lloguer turístic i l’ús de plàstics

Els nostres diputats Mae de la Concha i Juan Pedro Yllanes han registrat avui al Congrés dues bateries de preguntes per al govern espanyol, ambdues relatives a lleis que s’estan desenvolupant a les Illes, com són les de residus i turisme i habitatge, i per les que sol·liciten resposta escrita. En aquestes preguntes, es demana al govern la seva postura sobre les lleis sorgides del Parlament, sobre la possibilitat que serveixin d’inspiració per a legislar a nivell estatal, i també sobre la intenció del govern d’ajudar en la seva aplicació amb recursos.

De la Concha ha demanat, entre altres qüestions, la postura de l’Executiu davant la polèmica amb el lobby empresarial que diu que la regulació de plàstics d’un sol ús expressada a la llei de residus no és compatible amb la garantia d’unitat de mercat europea. Per la seva banda, Yllanes ha demanat entre les seves preguntes sobre la necessitat d’una legislació a nivell nacional per abordar el lloguer turístic, així com per la intenació del govern de facilitar l’ampliació dels cossos d’inspecció turística i de canviar la llei d’arrendaments urbans.

Les preguntes fetes per la nostra secretària general i diputada Mae de la Concha han estat les següents:

1. Podria el Govern d’Espanya explicitar la perfecta compatibilitat de la a Llei 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat amb la regulació mediambiental autonòmica?

2. Podria el Govern d’Espanya emetre un estudi sobre quines són les excepcions mediambientals a la lliure circulació de mercaderies en el marc de la Unió Europea?

3. Tindria el Govern d’Espanya que modificar alguna regulació per a l’engegada del projecte de llei de residus i sòls contaminats que s’està debatent en el Parlament de les Illes Balears?

4. Quines són les mesures i recomanacions del Govern d’Espanya per lluitar contra la contaminació per plàstics dels nostres mars?

 

 

Les preguntes que ha formulat el nostre diputat Juan Pedro Yllanes han estat les següents:

1. Quin és el posicionament del Govern d’Espanya sobre l’oportunitat i efectivitat de la legislació autonòmica en matèria de lloguer turístic?

2. Quina és l’avaluació del Govern d’Espanya per entendre que és necessària una legislació a nivell estatal sobre el lloguer vacacional?

3. Té el Govern d’Espanya la intenció de reprendre el concepte de zones d’emergència en matèria d’habitatge en la futura legislació estatal?

4. Quines són les conclusions del Govern d’Espanya sobre la situació del lloguer vacacional a nivell estatal i a nivell autonòmic?

5. Tenen intenció el Govern d’Espanya i la Secretària d’Estat de Funció Pública de facilitar l’ampliació dels cossos autonòmics o locals d’inspecció turística?

6. Cooperaran el Govern d’Espanya i l’Agència Tributària amb l’encreuament de dades per a la detecció del lloguer turístic il·legal, tal com es preveu en la legislació balear?