El govern ha de fer passes fermes per reclamar el deute històric de Balears a Montoro

El diputat Salvador Aguilera ha demanat al ple de control del Parlament ‘Quines passes ha fet el Govern de les Illes per a reclamar el deute històric de les Illes Balears al Govern central?’.

“Les regions exigeixen 104.000 milions al Govern pel deute històric”. Aquest era el titular que fa deu dies publicava el diari “El Economista“. Segons aquest, durant el període 2010- 2017 el govern central hauria acumulat un deute amb les diferents comunitats autònomes de 104.000 milions d’euros.

El finançament de les comunitats autònomes és un tema que tractam diàriament. Moltes comunitats autònomes com la nostra han recordat a l’actual Govern el deute històric que han acumulat, ha dit el diputat.

També El Economista recollia el saldo fiscal per habitant: Balears es troba en el segon lloc darrere de la comunitat de Madrid on hi ha un saldo negatiu de pràcticament 3.000 € per habitat i en el cas de Balears són concretament 1.373 € per habitant.

Entre altra informació que es recull, també s’apuntava que des de Balears ens farien falta 312 milions a l’anyQuè podríem fer amb aquests 312 milions en sanitat, educació i serveis socials, ha demanat Aguilera a la consellera d’Hisenda.

On queden titulars com: El Govern estudiarà denunciar la falta de finançament de Madrid als tribunals” o “El Govern insisteix a exigir més finançament estatal després de la desfavorable balança fiscal”.

També hem pogut llegir paraules seves com “decebent” i “inacceptable”, referint-se al document fet pel Comitè d’Experts davant el futur nou sistema de finançament.

I per tot això demanam: Quines passes ha fet el Govern de les Illes per reclamar el deute històric de les Illes Balears al Govern central?.