El Parlament demana al Congrés la regulació integral responsable del cànnabis

El Parlament ha aprovat les conclusions de la Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de cànnabis (CSIC)i l’ús terapèutic del cànnabis que impulsam els partits del Pacte. Celebram que s’hagin aprovat per unanimitat.  No podem per competències eliminar l’article 368 del codi penal que fa que tinguin transcendència penal algunes accions dels clubs socials però sí instam que es canviï fent les modificacions normatives pertinents d’acord amb allò expressat a les recents sentències del Tribunal Constitucional.

El diputat Carlos Saura ha agraït a tots els membres de la ponència la participació, així com al seu coordinador el diputat David Abril, i haver arribat a un consens que permet aprovar les conclusions amb unanimitat. Per a Saura, la ponència ha recollit un debat que està al carrer i ‘que les associacions de cànnabis ens demanaven, ja que necessiten una seguretat jurídica per a poder actuar, encara que nosaltres no ho podem proporcionar -per competències- és bo que el Parlament reconegui que fa falta un canvi d’enfocament’ i ha destacat la instància que fem a la comissió mixta de Drogues per poder estudiar una regulació integral responsable a l’estat.

Per al diputat, la ponència respon als canvis que s’han produït els darrers anys en què veiem un canvi de tendència en la concepció de la substància; segons les enquestes, la meitat de la població a Espanya estaria a favor de regular-ho; a la UE, el  71% dels joves; el 22% dels joves a Espanya ha fumat al darrer any; molta gent fa ús terapèutic de la substància i ‘és una realitat que s’ha de reconèixer i està bé que tots els grups fem una passa per això’, ha dit Saura.

Saura ha explicat com els clubs socials han patit una situació d’inseguretat jurídica, quan han posat en pràctica codis de bones pràctiques, i recomanen l’ús responsable de la substància, donaven informació… ‘ho feien bé i pagaven per les associacions que volien fer negoci’, ha dit.

El diputat ha insistit que aquí no podem regular però ‘sí instar a canviar l’article 368 del codi penal com va dir el fiscal antidrogues de Balears, Adrián Salazar, a la seva compareixença i des d’aquí promoure també la col·laboració d’ajuntaments i la comunitat autònoma amb els clubs socials perquè hi hagi col·laboració constant i un codi de bones pràctiques. Per a Podem, s’ha de llevar del codi penal l’article 368 que fa que tinguin transcendència penal algunes accions dels clubs socials, ja que no ho podem fer per competències sí és una bona notícia que es recomani en aquestes conclusions que aprovam avui’.

El diputat ha posat d’exemple el País Basc en què el Tribunal Constitucional ha deixat reconèixer al manco els clubs socials. ‘Esperam que a la nova Llei balear d’Addiccions es pugui reconèixer aquesta figura com a clubs socials de cànnabis i no com a centres o associacions de medicina alternativa, com passa ara’, ha reclamant Saura. I ha afegit que ‘les illes podrien ser capdavanteres amb la nova llei d’Addicions en reconèixer aquesta realitat’ i ha anunciat que proposarem més endavant una esmena a la llei perquè es reconeguin els clubs socials a les illes i celebram que des d’aquí instem que aquests tinguin uns codis de bones pràctiques amb la col·laboració de l’administració’, ha insistit.

‘És una passa molt important la que fa el Parlament reconeixent la realitat dels clubs socials com una eina per fomentar l’ús responsable, així com ho fan la majoria a les illes i s’ha de reconèixer’, ha remarcat Saura.

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat les següents accions:

  1. Qualsevol iniciativa de regulació del consum de cànnabis ha de desplegar-se des de la prudència i el reconeixement del problema de salut pública que representa el consum i la incidència d’aquesta substància, especialment entre els joves.
  2. Pel que fa a l’ús terapèutic del cànnabis, es proposa a les administracions competents (Ministeri de Sanitat, Conselleria de Salut i Universitats) que fomentin la recerca i l’avaluació de l’evidència científica pel que fa al cànnabis i els derivats sintètics cannabinoides.
  3. Es proposa al Govern de les Illes Balears que informin i formin els professionals sanitaris pel que fa a aquestes substàncies i els seus derivats.
  4. Instam al Congrés de Diputats a constituir una ponència que estudiï la viabilitat de la regulació integral responsable del cànnabis i dels Clubs socials (CSCs), i a procedir si fos el cas a les modificacions normatives pertinents d’acord amb allò expressat a les recents sentències del Tribunal Constitucional.
  5. S’insta el Govern de les illes Balears i els Ajuntaments a coordinar-se pel que fa a les competències relacionades amb les activitats dels CSCs.
  6. Així mateix, el Parlament insta els CSCs (i les federacions o xarxes existents) a elaborar i promoure codis de bones pràctiques amb col·laboració estreta amb els Ajuntaments i Conselleria de Salut pel que fa a la prevenció d’addiccions, el consum responsable i la reducció de riscos.
  7. S’insta el Govern de les Illes Balears a què la Llei Balear d’Addiccions inclogui les línies generals de les polítiques públiques de prevenció de consum de cànnabis i d’altres drogues, especialment les adreçades als i les joves.
  8. Es trasllada al Govern de les Illes Balears la proposta de continuar o iniciar, si escau, les següents accions en l’àmbit de les polítiques de salut pública:

Estratègies educatives de prevenció per a menors i adolescents tant a les escoles com a l’àmbit informal, així com programes i recursos informatius i formatius per a les famílies.

Estratègies informatives sobre consum responsable adreçades a persones adultes.

Programes de reducció de risc i de danys, per a persones consumidores

Programes de formació i planificació als recursos assistencials pel que fa a problemes relacionats amb el consum de cànnabis.

Accions de formació i planificació amb els CSCs pel que fa als problemes associats al consum.

Incloure la perspectiva de gènere en les accions esmentades.