El PP que demana la cadena perpètua es nega a educar contra el masclisme

La diputada Marta Maicas ha defensat el nostre vot en contra de la PNL presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i defensa de la presó permanent revisable, que s’ha rebutjat. Els que avui demanen la cadena perpètua són precisament els mateixos que es neguen a educar contra el masclisme.

Maicas ha traslladat tota la nostra estimació, respecte i solidaritat cap a totes aquestes persones familiars, amics, mares, pares, àvies, dels qui hagin perdut una filla, una amiga i una companya, perquè els casos que han motivat aquest debat, i això és el que no podem oblidar, són els feminicidis violents, les violacions i assassinats que es produeixen pels homes contra nosaltres pel fet de ser dona. Són, per tant, crímens masclistes, i per eradicar aquesta realitat el que cal fer és atendre a un correcte diagnòstic. Empatitzam amb aquest dolor, com ho fem cada vegada que mor una dona assassinada per un home i volem anar més enllà per eradicar aquest mal que ens assetja, ha dit.

Analitzem quina passa enrere suposa això que es debat avui aquí. No podem assumir per a cap ésser humà la cadena perpètua, ni tan sols sota el nom eufemístic de presó permanent revisable, perquè el que es fa és convertir en llei l’excepció, en lloc d’atendre al principi de reinserció, a la prohibició de les penes o tractes inhumans o degradants com a norma general on la revisió de la condemna ja està prevista per a tals finalitats. No fa falta, per tant, legislar en aquest sentit, ha assegurat Maicas. El que sí fa falta és derogar la legislació existent que vostès amb nocturnitat i alevosía, com solen fer en totes aquelles qüestions vergonyants, van legislar l’any 2015.

És un error voler aconseguir uns quants vots a costa del dolor i el patiment que a tota la societat ens generen algunes atrocitats que determinats individus cometen no sense abans atendre a l’arrel del problema i a les seves causes, que permetria eradicar-les o minimitzar-les perquè no tornessin a passar fets tan dramàtics fets com el de Diana Quer i el de tantes altres dones, ha afegit. El que vostès mostren, els ha dit, és una forma de dissipar i dissimular el veritable debat de fons i, sobretot, una falta de voluntat per solucionar-ho, fent polítiques a costa de les violències masclistes que el PP, a més, tracta amb absoluta impunitat. ‘Perquè quins recursos han dotat vostès, el Partit Popular, al pacte d’Estat contra la violència de génere? Si ni tan sols reconeixen com a violència masclista tota aquella que es produeix fora del context de la parella o exparella! Quins mitjans ofereixen quan retallen en seguretat, en mitjans judicials per a la seva investigació? Qué ens diu la falta d’estructura orgànica del Centre nacional de desapareguts i Desaparegudes, que no compta amb partida específica en 2017 i en el qual només treballen nou persones? Aquesta és la seva vocació per solucionar aquest problema? La seguretat es demostra dotant a l’Administració de justícia de mitjans humans i materials que siguin efectius en lloc de tancar a les persones per a tota la vida o omplir les presons de pobres, tuiters o persones que participen en vagues o desnonaments’, li ha dit la diputada al PP.

 

El PP hauria de dotar a l’Administració de justícia de mitjans humans i materials efectius en lloc de tancar a les persones per a tota la vida o omplir les presons de pobres, tuiters o persones que participen en vagues o desnonaments

‘El seu populisme punitiu no només no és la solució a aquest problema sinó que ho agreuja. I de res serveixen les estadístiques que demostren que endurir les penes no contribueix a disminuir els delictes més greus ni contribueix a protegir ni més ni menys’. ‘Vostès, que avui demanen la cadena perpètua són precisament els mateixos que es neguen a educar contra el masclisme, retallen en coeducació al mateix temps que financen la segregació per sexes o perpetuen aquestes violències masclistes com un mal natural, com si les retallades, les polítiques económiques, una justícia patriarcal que culpabilitza a la víctima no tingués res a veure i, per tant, com si vostès no tinguessin cap responsabilitat‘, ha criticat la diputada.

Per a Maicas, qualsevol debat sobre aquesta qüestió exigeix fer-ho sota el prisma del respecte pels drets humans per a totes les persones però, sobretot, a la llum del feminisme, del que vostès moltes vegades es mofen quan és aquest precisament el que ens podría proporcionar les claus per solucionar aquesta barbàrie. O feminisme o barbàrie.