Exigim el compliment de la Llei Kelly per pal·liar les condicions de treball de les cambreres de pis

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha defensat les nostres esmenes a la proposició del PSIB sobre un pacte de salaris i rendes que s’han aprovat. Des de Podem lluitam per recuperar la dignitat laboral dels i de les treballadores de les illes.

Alberto Jarabo ha afirmat que la proposició posa l’accent en qüestions que afecten la vida diària de la gent i la millora dels seus salaris i de les seves condicions laborals. L’accés a l’habitatge, els serveis públics fonamentals com la dependència o les millores de les pensions i eliminar la bretxa salarial són aspectes bàsics per a la gent. El 70% de les llars no ha notat la recuperació econòmica. El 30% de les persones en risc d’exclusió ho són malgrat tenen un treball. La precarietat creix per a molts mentre uns pocs segueixen acumulant fortunes, ha destacat el diputat.

Hi ha alternatives al model laboral del Partit Popular i així ho demostra aquesta iniciativa, ha afegit.

La proposició que s’ha aprovat al Parlament amb les nostres incorporacions insta el Govern de l’ Estat Espanyol a :
1. Derogar la Reforma Laboral de 2012.

Hem proposat una esmena de modificació perquè es deroguin les reformes laborals de 2010 i 2012 que s’ha aprovat.

2. Canviar la normativa laboral estatal per retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva i recuperar el poder de negociació dels treballadors i treballadores.
3. Eliminar la normativa laboral estatal que permet a les externalitzacions de serveis i als convenis d’empresa rebaixar les condicions laborals i devaluar els salaris fixats i acordats als convenis col·lectius sectorials entre patronals i sindicats.
4. Mediar i tenir un paper proactiu perquè els salaris s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la inflació, perquè els treballadors i treballadores puguin, com a mínim, mantenir o augmentar el poder adquisitiu. Els increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi econòmica i reduir les desigualtats.

Hem presentat una esmena perquè es modifiqui el punt 4 suprimint la darrera frase que s’ha acceptat:
“4. Els increments salarials s’han d’adaptar al cost de la vida de cada sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi econòmica i reduir les desigualtats.”

5. Consensuar amb els sindicats un increment gradual del SMI fins arribar als 1000 euros mensuals al 2020.
6. Adoptar mesures concretes i decidides per reduir l’escletxa salarial de gènere com l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial, que, entre altres, estableixi l’obligatorietat que els salaris i la modalitat de contractes no tingui diferenciació de gènere i siguin de coneixement públic.

Hem presentat una esmena per modificar el punt 6 que s’ha aprovat, i s’afegeix el següent redactat al final del punt:
“6. […] Així mateix, l‘aprovació d’una llei que estableixi uns permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles fins a arribar a les 16 setmanes en 2022, aplicables per naixement, adopció o acolliment.”
7. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per al 2018 segons l’augment de la inflació i incorporant complements addicions per poder anar recuperant el poder adquisitiu.
8. Incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya i Balears del cos de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Hem presentat una esmena de modificació que no s’ha acceptat:
“8. Demanar la transferència de les competències d’inspecció de treball a les Comunitats Autònomes i que transitòriament s’incrementi el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya i Balears del cos de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores”.
9. Que l’Estat engegui mesures extraordinàries, com el Pla de Lluita contra la Precarietat en el Treball de Balears, perquè es compleixi la normativa en matèria de contractació indefinida, temporal, temps parcials, descansos, temps de treball i permisos de maternitat/paternitat.
10. Que l’Estat, a través de l’INS (Institut Nacional de Salut Laboral), realitzi un circuit d’atenció i estudis de càrregues de feina per afavorir el reconeixement de malalties d’origen professional que en aquests moments tenen la concepció de dolences o patologies “comuns”, amb especial atenció d’aquelles de naturalesa múscul-esquelètica i en matèria d’ergonomia.

Hem presentat una esmena per modificar el punt 10 que s’ha aprovat per unanimitat i s’afegeix al final del punt el següent redactat:
“10. […] i amb especial urgència les que es contemplen en la “Llei Kelly” per pal·liar les condicions de treball del col·lectiu de cambreres de pis, així com els d’altres col·lectius en situacions de treball equivalents.”
11. Reforçar el principi de causalitat com a única justificació de la contractació temporal perquè aquests contractes siguin una eina transitòria i excepcional, de reforç d’estructura. S’ha d’evitar que la figura del contracte temporal tingui un caràcter estructural i gairebé sistemàtic.

Hem presentat una esmena per a modificar el punt amb el següent redactat que no s’ha acceptat:
Reforçar el principi de causalitat com a única justificació de la contractació temporal i modificar el règim de sanció per tal d’aumentar la penalització del frau. S’ha d’evitar que la figura del contracte temporal tingui un caràcter estructural i gairebé sistemàtic perquè aquests contractes siguin una eina transitòria i excepcional, de reforç, d’estructura. S’ha d’evitar que la figura del contracte temporal tingui un caràcter estructural i gairebé sistemàtic.

12. Modificar la Llei Montoro de pressupostos de 2013 perquè els governs autonòmics i entitats locals tinguin una major flexibilitat per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de les administracions i empreses públiques.
13. Prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització de “falsos autònoms” i totes les noves formes de sobre explotació laboral.

14. Que el Govern de l’Estat introdueixi en el seu llenguatge i dintre de les seves prioritats la lluita contra la “precarietat laboral”, adoptant el punt de vista del treballador, en comptes d’abordar la qüestió des d’una òptica econòmica, parlant de “frau laboral”.
Hem presentat una esmena per afegir “i explotació laboral”.