Hem pujat un 24% els pressuposts d’Igualtat i drets LGTBI

La diputada Marta Maicas ha defensat les nostres esmenes de suport als drets del col·lectiu LGTBI i a les polítiques d’igualtat de gènere, que han aconseguit un increment del 24% dels doblers invertits en els pressuposts d’enguany.

Enguany ha estat un gran any per a les polítiques d’igualtat de gènere i els drets del col·lectiu de LGTBI amb l’aprovació de dues lleis que fan que la igualtat sigui l’objectiu de tota la nostra comunitat, han traduït el desig d’aquesta comunitat de ser la joia del mediterrani de la diversitat i la convivència. La nostra màxima preocupació ha estat que aquesta llei es doti i es doti raonablement. Perquè aquestes lleis fixen uns objectius molts clars que el Govern ha de desenvolupar correctament.

A l’Acord de mínims van apujar un 24% els pressuposts d’Igualtat i drets LGTBI i aquest nou finançament tenim ben clar que ho volem invertir en llibertat i igualtat. En un principi nosaltres vam presentar un total de cinc esmenes, totes elles dirigides a millorar la dotació per al desenvolupament d’aquestes dues lleis. He de dir que totes les esmenes han estat acceptades.

La situació de desigualtat que encara patim les dones està molt relacionada en l’àmbit educatiu i és justament des d’aquest àmbit que es pot iniciar la imprescindible i urgent tasca de coeducar en igualtat i amb perspectiva de gènere. A Podem estam convençudes que hi ha una bona part de la lluita contra les violències masclistes que ve des de l’educació més primerenca. Coeducar avui a les nostres escoles és el millor antídot per acabar amb la violència contra les dones de demà. És per això que hem demanat una dotació per a la coeducació i cursos d’intervenció amb perspectiva de gènere, al igual que una dotació per a una diagnosi de l’impacte de gènere als pressuposts.

A l’Acord de mínims vam incrementar el pressupost de l’IB Dona i LGTBI . Posam en valor el fet que s’hagi augmentat aquesta partida per garantir que la Llei contra l’LGTBI fòbia es fa amb suficients recursos econòmics. Igualment demanem una dotació més finalista cap a la subvenció a col·lectius d’LGTBI. Volem dir alt i clar, sense els moviments d’alliberament sexual no en seriem res, i sense els col·lectius aquesta llei mai hagués vist la llum. Gràcies a tot el col·lectiu!

Considerem important un Observatori de la igualtat i inclusió del seguiment establert de la Llei contra l’LGTIB fòbia per assegurar-nos de que les accions preses fins ara són les adequades i si fos necessari canvis, fer-los en base a unes dades que guien les polítiques i les accions. Hem vist com ha hagut un desenvolupament incorrecte als protocols sanitaris d’atenció a la transexualitat i no volem veure cap altre. Són qüestions delicades, on la gent pot patir molt les errades.

A més amb les nostres esmenes volem assegurar l’alternativa habitacional per a dones víctimes de violència masclista, centres de primer acolliment. Perquè sense alternativa habitacional no hi ha manera de trencar amb l’espiral de violència.

Per una altra banda dir que hem aconseguit una baixada important al manteniment del Palau de Marivent. Encara que s’hagi reduït el pressupost de Marivent és molt elevat en una situació com la que tenim, sabent com sabem avui, que no hi haurà millora de finançament ni principi d’ordinalitat. És una despesa que no ens agrada que s’hagi de cobrir amb els doblers de totes i tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes. Tenint en compte que només s’utilitza dues setmanes l’any no estaria malament compartir l’ús amb la ciutadania que ho paga, i al manco, ja que compartim també les despeses.