Situem l’emergència habitacional al centre de la llei del lloguer turístic

Valoram molt positivament el fet que les conselleries de Turisme i la de Territori hagin acceptat incloure la declaració i la definició d’emergència habitacional no buida de contingut i seguida d’un Pla d’acció. La definició d’emergència habitacional i el seu desenvolupament reglamentari contindrà elements objectius i automàtics per poder garantir la prohibició en pisos que és el que des del principi lligam a la situació de manca d’habitatge de moltes persones a les illes. A més, hem arribat a un acord polític signat de la prohibició del lloguer turístic de pisos a tota l’illa d’Eivissa.

La portaveu de Podem, Laura Camargo, ha explicat que, després de moltes hores de reunió, hem aconseguit arribar a un principi d’acord molt important, com la possibilitat d’aprovar un decret d’emergència habitacional – d’emergència en matèria d’habitatge- que introduirà una definició automàtica i objectiva que impedirà el lloguer turístic en pisos allà a on es declari que aquella és una zona en emergència habitacional.

La diputada ha saludat també amb satisfacció que s’hagi arribat a un acord polític signat de la prohibició del lloguer turístic de pisos a tota l’illa d’Eivissa.

Ha destacat que queden molt poques qüestions per acabar de tancar, i espera en els propers dies arribar a un acord per tal que el decret sigui una realitat molt prest.

El president del grup parlamentari, Alberto Jarabo, ha remarcat que s’ha arribat a un principi d’acord per modificar la llei de regulació del lloguer turístic que va sortir del ple però incorporant una qüestió que per a Podem és essencial, que és la declaració d’emergència habitacional a determinats llocs de les illes, especialment a Eivissa a on hi ha hagut acord, i ha explicat que ens falta Palma per acordar a on s’ha d’acabar d’aclarir la posició dels diferents partits.

“La clau és que el govern accepta que hi ha emergència habitacional a les nostres illes”, ha remarcat. A partir d’aquest reconeixement, s’intensifiquen uns plans d’actuacions per tal d’impedir que l’emergència avanci i poder restablir la normalitat en matèria d’habitatge. Jarabo ha explicat que hem treballat no només amb la conselleria de Turisme sinó també amb la d’Habitatge. Així hem avançat en l’aprovació també per part de la conselleria d’Habitatge d’un altre decret llei per aprovar com seran aquests Plans d’actuació després del reconeixement de l’emergència habitacional.

Entre altres qüestions, (el decret llei) establirà una definició amb uns paràmetres objectius de què és una zona en emergència habitacional. Qüestions que encara s’han de desenvolupar, tenim 4 mesos per redactar-lo, ha dit; per exemple es mirarà la relació entre el nombre de persones inscrites com a demandants d’habitatge públic de lloguer i el total d’habitatges públics en règim de lloguer de l’àmbit definit. Un altre criteri serà d’evolució de preus de lloguer o compravenda d’habitatge durant dos trimestres consecutius i el percentatge de variació del salari mig durant el mateix període. Són qüestions essencials que defineixen de quina manera persones que normalment haurien de poder accedir a un habitatge no ho poden fer perquè aquestes circumstàncies ho impedeixen, ha explicat el diputat. S’ha de mirar també quina durada ha de tenir el pla d’actuació, amb quins procediments s’actuarà, la periodicitat dels processos, quines mesures concretes per a les famílies facilitaran l’accés a l’habitatge, parlam d’ajudes econòmiques específiques per facilitar l’accés, la proposta de suspensió de concessió de noves llicències de lloguer turístic o les mesures fiscals en les declaracions d’IRPF.

A preguntes dels periodistes, Jarabo ha explicat que hi ha un principi d’acord per aprovar l’article 49 que planteja el govern però depèn de què s’acabin de perfilar els matisos que queden i esperam que es pugui tancar la setmana que ve, ha dit. Només queden pendents qüestions jurídiques de redacció del decret llei i també la problemàtica d’emergència habitacional que hi ha a Palma, hi va haver una votació sobre el lloguer turístic que hem de revisar quina interpretació en feim a partir de la moció presentada per la federació de veinats. Aquí consideram que es necessiten uns criteris mínims dels tres partits, Psib, Mes i Podem, per afrontar el que serà la zonificació de Palma. Dilluns s’haurien de reunir i informar d’aquests criteris mínims des de la idea nostra del reconeixement que Palma pateix un problema d’emergència habitacional a l’igual que l’illa d’Eivissa. Respectant l’autonomia de l’ajuntament de Palma, el reconeixement d’emergència habitacional hi ha de ser i des d’aquesta perspectiva s’ha d’afrontar després la zonificació, considera Jarabo.