Instem al Govern a complir amb el Pacte per la igualtat en l’educació

Gloria Santiago ha registrat aquest dimecres una PNL relativa a la defensa de l’educació dels 0-3 anys i que també insta al Govern a la convocatòria immediata del Pla de reconversió de guarderies en escoletes

Unidas Podemos ha instat al Govern de les Illes Balears a que amb la major celeritat, realitzi les accions oportunes i posi en marxa les mesures eficaces i pràctiques per a donar compliment als acords en el Pacte per la Igualtat en l’educació signat aquest mateix any 2019.

Així ho reflecteix la Proposició No de Llei (PNL) presentada aquest dimecres per la diputada Gloria Santiago, i que compta amb el suport dels altres partits del pacte i de la comissió del pacte educatiu 0-3. Així, Unidas Podemos considerem que la gratuïtat de l’educació i en concret, de l’escola infantil no, és només, una mesura que possibilita i contribueix molt favorablement a la conciliació entre la vida laboral i familiar, sinó que també i sense reserves al bon desenvolupament cognitiu i emocional dels i més petits i petites des de la primera etapa de la seva vida.

Per això, i tenint en compte el recollit en el Document marc per a l’Educació dels menors 0 a 3 i la necessària equitat destaquem que a Balears, existeixen 4.189 places (un 13,2%) d’escola infantil en centres privats, concertats o amb conveni. Així mateix, existeixen 6.936 (un 21,8%) places d’escola infantil en centres públics i quedarien per cobrir-se 20.632 places, la qual cosa suposa que un 65% de les famílies amb nins i nines menors de tres anys no tindrien opció a l’escola infantil.

Segons les recomanacions d’aquest Document marc, per poder avançar correctament cap a una educació basada en l’equitat, la gratuïtat i la universalitat, farien falta almenys 2.600 noves places, perquè tots els municipis de les Illes Balears disposessin d’espai per a un mínim del 37,5% dels nins i nines d’edat inferior a tres anys. Situant-nos així en la mitjana espanyola encara coneixent que aquest percentatge és molt inferior a les recomanacions del Ministeri d’Hisenda (places per a un 72% dels i les menors de tres anys).

Per aquestes raons, Unidas Podemos insta al Govern a que recordi i comuniqui als centres amb places sense autorització l’obligació de complir amb la normativa o que els prohibeixi utilitzar qualsevol indicatiu que pugui confondre com un centri autoritzat a més de publicar en el termini més possible la convocatòria immediata del Pla de reconversió de guarderies en escoletes que impliqui una aportació econòmica suficient.

Així mateix, volem que el Govern aporti una informació més completa i amb més claredat als ajuntaments sobre les possibilitats que tenen de donar ajudes a l’escolarització dels infants de les famílies socialment més vulnerables pel que seran compensats en un 80%.

D’altra banda, esperem que l’executiu continuï amb l’ús sempre eficient dels diners públics per a ficar acostar-nos a la gratuïtat així com a la creació de places d’escoles infantils suficients per a acollir la demanda de les Illes Balears, sempre en col·laboració amb la resta d’institucions autonòmiques, insulars i municipals.