La llei ja pot iniciar els tràmits de sanció al lloguer turístic en plurifamiliars

El president del grup parlamentari, Alberto Jarabo, la portaveu de Podem, Laura Camargo i el diputat Salvador Aguilera han demanat al govern que inici la tramitació de sancions que ja pot posar en marxa, sobretot en plurifamiliars, tal com el govern mateix ens ha assegurat en les reunions que hem mantingut. Es va aprovar la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars, per a nosaltres és clara aquesta interpretació. Hem arribat a una solució possible que és que abans de la posada en marxa de les modificacions que es necessitin per tirar endavant la llei, es pugui arribar a un acord polític per tal que quedi clar que tant a Palma com a l’illa d’Eivissa pugui quedar prohibit el lloguer en plurifamiliars. Volem un compromís polític de què això es farà efectiu. També volem que quedi claríssim que s’hauria de fixar una ràtio d’inspectors i d’instructors per nombre de places turístiques.

El conseller de Turisme, Biel Barceló té una nova oportunitat d’arribar a acords valents en una llei que no va dur consensuada a la votació del plenari de la setmana passada en què es va aprovar. La ciutadania l’està demanant coratge i encerts; dels seus governants volen solucions i certeses.

El diputat Salvador Aguilera, qui va ser el portaveu de Podem en la ponència de la llei de lloguer turístic, ha destacat les moltes hores de treball i reunions que va mantenir amb PSIB i Més, per tal d’acostar postures. Ens va sorprendre que llavors Barceló no dugués la llei acordada prèviament i ara entenem que se senti culpable del resultat però els acords han de ser encertats, no fets amb presses, ha dit.

La situació hauria quedat molt més clara per a la ciutadania si haguessin volgut negociar abans i no haguessin menyspreat l’emergència habitacional que hem plantejat des de l’inici justificada en el dret de les persones a l’accés a l’habitatge. En tot moment, hem posat damunt de la taula tots els problemes d’accés a l’habitatge que tenia la ciutadania a l’illa d’Eivissa i també a altres parts de les illes, com a Palma.

Si volen aprofundir en la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars en zones d’emergència habitacional ens tindran al costat i els felicitem perquè s’avinguin a la nostra demanda i a la de moltes persones però no anirem plegats per ser més permissius a la llei.

Per la seva part, el president del grup parlamentari, Alberto Jarabo, ha dit que Podem avantposam el dret a l’accés a l’habitatge a l’especulació. Des d’aquest marc hem treballat la llei per defensar aferrissadament sempre la prohibició del lloguer a plurifamiliars sobretot en zones d’emergència habitacional saturades en què el lloguer turístic provoca que els preus de lloguer i de compra apugin pels núvols. Aquesta va ser la nostra decisió i aquesta és la decisió rigorosa que continuam defensant. No és fruit de cap improvisació sinó de la nostra defensa ferma del rescat ciutadà.

Jarabo ha explicat que ens hem trobat amb dos conceptes diferents a l’hora d’afrontar la llei:

Un el del govern, que volia regular els plurifamiliars posant l’accent principalment en el dret dels propietaris a llogar els seus habitatges, i un altre, el nostre, que hem posat l’accent en les dificultats de la gent en poder accedir a l’habitatge. Són dos conceptes que s’han de poder conciliar i les negociacions que hem establert amb el govern van en la línia de conciliar-los i no finalitzarà en aquesta llei, sinó sobretot la llei d’habitatge és la que ha de crear el marc definitiu en el qual ens hem de moure per facilitar que la gent de les illes pugui accedir a un habitatge, ha valorat Jarabo.

El nostre objectiu ha estat sempre protegir al màxim el dret a l’accés de l’habitatge, els recursos i el territori finit d’aquestes illes. I esperam que en aquestes reunions entre govern i consells siguin responsables i avantposin el dret a l’habitatge a l’especulació. La pilota és a la teulada del govern i és una qüestió principalment de voluntat política. Enfront de la inseguretat i dels interrogants, la ciutadania demana solucions i certeses.

No ens podem conformar amb una llei que no redueixi l’impacte que el lloguer vacacional està tenint sobre els preus de l’habitatge. El primer són les persones, especialment qui té més dificultats per accedir a aquest dret. La modificació de la llei que ara vol fer el govern ha d’anar en aquesta direcció única.

El mandat de la llei és clar; es va aprovar la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars, per a nosaltres és clara aquesta interpretació, ha dit Jarabo. Els Consells no poden ser més permissius que la llei. Podem entenem que la no permissivitat dels plurifamiliars s’ha de mantenir, encara que el govern insisteix a modificar l’article 49. El que hem de definir és dins el que està permès el lloguer turístic, que és el lloguer en plurifamiliars 60 dies en habitatge propi, quines serien les zones on estaria permès.

Tant això, la prohibició en plurifamiliars, com l’inici de la tramitació de sancions es pot posar en marxa pel govern ja, tal com el govern ens ha transmès en les reunions que hem mantingut amb ells aquests dies. Per tant, davant els dubtes jurídics que el govern diu que hi pot haver, però davant la seguretat que sí es poden iniciar els tràmits de sanció, nosaltres col·laboram amb el govern. Però ja es poden començar els tràmits de sanció sobretot en plurifamiliars, que són els que més ens preocupen, ha remarcat Jarabo, una vegada es publiqui la llei.

Per la seva banda, la portaveu de Podem, Laura Camargo, ha explicat que en la reunió d’avui amb el govern que ha durat més de dues hores, han quedat clars dos temes molt importants per a Podem; ha insistit en el tema de les sancions, que ja es poden aplicar, perquè si un habitatge no està donat d’alta i no està permès a la zona i atès que ara no hi ha una zonificació feta a cap illa, el lloguer en plurifamiliars estaria prohibit, per tant es pot sancionar.

Ha quedat també bastant palès que la moratòria d’un any, una vegada publicada la llei, queda aplicada automàticament.

Per altra banda, s’ha tractat l’acord sobre la ràtio d’inspectors i instructors que no va quedar ben resolt a la llei. Atès que s’han d’incloure modificacions a la llei volem que quedi claríssim que s’hauria de fixar una ràtio d’inspectors i d’instructors per nombre de places turístiques, tenint en compte les recomanacions sorgides de les reunions que s’haurà de tenir amb cada Consell. Hauríem de fer que les institucions contractessin el personal necessari per complir la ràtio.

I un quart punt, Camargo ha explicat que hem arribat a una solució possible que és que abans de la posada en marxa de les modificacions que es necessitin per tirar endavant la llei, es pugui arribar a un acord polític per tal que quedi clar que tant a Palma com a l’illa d’Eivissa pugui quedar prohibit el lloguer en plurifamiliars. Volem un compromís polític de què això es farà efectiu. Aquesta qüestió es tancarà en els propers dies.