24 de junio

Mesures per combatre la violència masclista i defensar les polítiques d’igualtat

Els candidats al Congrés d’UNITS PODEM MÉS, Aina Díaz i Antoni Verger, han presentat aquest dijous a la Plaça del Banc de S’Oli de Palma les mesures per combatre la violència de gènere, explicant que la única solució per superar aquesta xacra és lluitar per la igualtat i millorar aquestes polítiques.

En aquest sentit, la candidata d’UNITS PODEM MÉS, Aina Díaz, ha explicat que és «necessària la creació d’una solució habitacional per poder fugir de la violència masclista». «Des d’UNITS PODEM MÉS considerem que hi ha d’haver implants d’intervenció psicosocial destinats al condemnats per violència masclista, i hem de crear un servei de suport als nens i nenes que estan sent maltractats, i també les seves mares i padrines», ha apuntat.

Díaz, ha assenyalat que des d’UNITS PODEM MÉS “es vol aplicar el conveni d’Istanbul que va definir el que era la violència masclista”. “La violència masclista no és només entre parelles, sinó entre qualssevol persona que estigui vivint sota el mateix sostre que el maltractador”, ha afegit al temps que ha assegurat que les polítiques d’igualtat “estan en retrocés, ja que no hi ha pressupostos”.

D’altra banda, ha afirmat que des dels jutjats i els advocats “s’ha de canviar la forma de veure la violència de gènere” i ha defensat la creació d’un Pla estratègic per a la conciliació de la vida laboral i familiar. “Considerem que hi ha d’haver una conciliació entre els horaris familiars i laborals, ja que avui en dia no ho tenim i les que més ho sofreixen son les dones”, ha asseverat.

A més a més, ha recordat que la UE ja ha avisat a l’Estat espanyol de que “està a la cua d’Europa en polítiques de protecció de les dones i des d’UNITS PODEM MÉS considerem que això és una política prioritària”.

Per la seva banda, el candidat Antoni Verger, ha defensat la no exclusió de la dona en l’accés al mercat laboral i ha apuntat que “existeix una gran desigualtat en l’accés al treball entre els homes i les dones”.

“Les dones, des de l’edat escolar ja demostren una gran capacitat però a partir d’una determinada edat, el mercat de treball, en certa manera, expulsa a la dona de l’accés a la feina”, per això, ha explicat que, “des d’UNITS PODEM MÉS, proposem un augment dels permisos per cura dels fills i un permís de paternitat obligatori intransferible que signifiqui una coresponsabilitat dels pares amb la criança dels fills, una responsabilitat molt important i que proporcionaria també una igualtat en el mercat de treball”.

“Les dones, des de l’edat escolar ja demostren una gran capacitat però a partir d’una determinada edat, el mercat de treball, en certa manera, expulsa a la dona de l’accés a la feina”

Així mateix, ha defensat la necessitat de “tendir a que les dones no siguin injustament expulsades d’aquest mercat de treball”.

D’altra banda, la Directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, ha insistit en que “necessitem una reversió d’aquest tipus de fer política ja que no podem lluitar contra la violència masclista si no és amb pressupost”.

“En aquests anys en la mal anomenada crisis, ha suposat un retrocés pressupostari molt important en les polítiques d’igualtat ja que s’ha reduït des del 2010 un 46% del pressupost a polítiques d’igualtat i un 26% el pressupost en la lluita contra la violència de gènere lo que ha suposat que els programes de prevenció no s’hagin posat en marxa i l’educació s’hagi deixat oblidada”, ha emfatitzat Curscah.

Nina Parrón, la Directora Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca, ha assenyalat que “vivim a una societat profundament desigual en la relació entre els homes i les dones, i per això, és pel que UNITS PODEM MÉS volem lluitar”. “Reduint les desigualtats és l’única manera de lluitar contra la violència de gènere què és la major vulneració dels drets de les dones”, ha afirmat.

“Reduint les desigualtats és l’única manera de lluitar contra la violència de gènere què és la major vulneració dels drets de les dones”

En aquest sentit, Parrón ha instat a “l’administració, tota la ciutadania i tota la societat” a “posar-se en peu”, ja que “assenyalant on està la desigualtat és com podrem aconseguir lluitar contra la violència de gènere”.