Miram el futur amb l’objectiu de barracons zero

El diputat Salvador Aguilera ha defensat les prioritats de Podem en educació al ple de pressuposts d’avui.

Aguilera ha començat la seva exposició explicant el motiu pel qual Podem va presentar l’esmena a la totalitat de l’IBISEC i perquè finalment, fa uns dies, quan vàrem arrancar el compromís de reduir 70% el barracons, vàrem decidir retirar-la.

Ens hem de remuntar al 24 de setembre de 2015, quan en la comissió d’educació, cultura i esport, el PSOE va presentar la PNL nº 5119/2015 amb el títol: Realització anàlisi sobre l’estat de les infraestructures educatives de les Illes Balears.

Sí, pràcticament fa 15 mesos que aquesta PNLL va ser aprovada en seu parlamentaria, però hem trigat aquest temps per aconseguir que la conselleria d’Educació presentés el pla d’infraestructures per aquesta legislatura i també les prioritats per la següent.

Personalment m’he passat mesos demanant a la conselleria per a aquest pla d’infraestructures així com altra documentació i va ser impossible d’aconseguir-ho.

Va ser justament en la negociació de les esmenes d’educació quan, per fi, la conselleria es va presentar el tant desitjat pla.

Saben què era aquest pla? Quantes pàgines tenia? Un full d’excel per aquesta legislatura i un llistat de prioritats per als anys 2019-2023.

Crec que es podran imaginar quina va ser la nostra sorpresa davant d’aquest fet. Davant d’això, vam decidir presentar l’esmena a la totalitat de l’IBISEC.

Durant el procés de negociació per tenir un pla d’infraestructures com toca, es vàrem produir diferents reunions així com un intercanvi de correus electrònics i missatges amb el Director de Plaficació, el sr. Antoni Morante.

Finalment, tenim aquest document, diu mentre el mostra. I que no tenim, només nosaltres sinó tota la ciutadania, la setmana passada va ser presentat a tota la societat civil i que avui per avui es pot consultar en la web de la conselleria.

Podem valorem molt positivament aquest document, un document que fa lustres que hauria de ser públic per saber quines son les necessitats reals dels nostres centres educatius, l’estat en que avui es troben i quines són les actuacions que l’IBISEC portarà a terme.

Per què es important aquest document per a tota la comunitat educativa? Entre altres elements tenim:

1.- Exigibilitat. És un document que comporta una obligació i un compromís per dur a terme la construcció de nous centres, l’ampliació d’altres, les grans i petites reformes, etc.

2.- Planificació. El Govern ha tingut (i sabem que des del primer moment ha estat i continua treballant) que plasmar i prioritzar quines seran les actuacions que durà a terme en els nostres centres educatius.

3.- Transparència. Tota la societat civil podrà consultar aquest document, sabent el motiu de la priorització de les actuacions, quines es duran a terme, el cost econòmic, etc….

I per què també es molt important per a Podem? Per què hem aconseguit plasmar el compromís firmat en l’acord de mínims de la reducció del 70% dels barracons de les Balears. Així com la seva temporalització.

Des de Podem mirem amb optimisme cap al futur tenint present l’objectiu de “zero barracons” molt aviat. Així com i no menys important, tenir unes infraestructures dignes per a la nostra comunitat estudiantil.

Aquest pla d’infraestructures serà un document viu ja que periòdicament ens reunirem amb la conselleria i amb l’IBISEC per veure el seu desenvolupament, per tant estarem vigilants en l’execució d’aquest pla.

També animem a tota la comunitat educativa, famílies, alumnat, sindicats, plataformes i persones a títol individual, a què ajudin a millorar aquest document i fer arribar les seves peticions per ser incloses en el document.

El lliurament del Pla per part de la conselleria va fer que retiressim l’esmena.

Com tothom sap, Podem va firmar amb el Govern un acord per aprovar el sostre de despesa.

El punt cinquè recollia el següent:

S’acorda un augment substancial de l’import assignat en l’àmbit d’educació en termes plurianuals que es concreti en el 2017 en partides que prioritzin preferentment els objectius de disminuir ràtios, recursos per a l’atenció a la diversitat, millorar el mobiliari escolar, construir infraestructures, obtenir nous equipaments per a la Formació Professional i actualitzar els que hi ha, reduir el nombre de barracons i dotar de més capacitat de gestió a l’IBISEC per tal d’accelerar el canvi a l’àmbit educatiu.

D’altra banda, abans de la presentació de l’avantprojecte, també Podem es va seure a negociar amb el Govern un acord de mínims.

D’aquesta negociació el resultat va ser el següent:

1- Contractació de docents per 1.8 M €, es a dir, 120 docents més en centres públics per al pròxim curs.

2.- IBISEC: 6 M per al pressupost que ve, dels quals 2M € del Pressupost de 2017 i 4M € que s’obtindrien del remanent de l’exercici 2016. Hi haurà 2 arquitectes més.

3.- Atenció a la diversitat: Increment de 0,3 M€

I per acabar i no menys important, hem deixat per al final l’acord que es va firmar l’any passat per als Pressupostos de 2016.

En aquest document es comprometia a destinar, a l’educació, entorn del 30% de qualsevol millora pressupostària, que permetés incrementar la despesa de la Comunitat Autònoma.

Recordem que en el document s’especificava on la conselleria d’Educació i Universitat s’havien de destinar prioritàriament a:

–Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària.

–Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.

–Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Malauradament no s’ha produït una millora del finançament autonòmic per part de l’estat. Esperem que aquest front comú del que tantes vegades hem parlat en aquest Parlament pugui ser aviat una realitat.

Avui per avui seguim patint una infradotació per a les nostres illes, repetint aquest mantra una vegada més. Fins que no es solucioni aquesta qüestió, veurem com no ni haurà sous suficients per a fer-hi front la sanitat, serveis socials i l’educació.

No renunciem a arribar als 1.000 milions d’€ i si es possible més, que des de tota la comunitat educativa es demanava per aquests pressupostos.

Patim un dèficit històric en infraestructures i hem de continuar treballant per a que desapareixin aquests 108 barracons que tenim en les illes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. Hem de construir noves escoles i instituts, ampliar alguns centres i fer front a les millores necessàries en molts de centres.

Tampoc podem oblidar la disminució de les ràtios. Aquest tema ha sigut recurrent tant en aquest ple com a la comissió d’educació. El Govern està incomplint el compromís de tenir 20 nines o nins d’infantil en les aules que va firmar l’estiu passat amb els sindicats. Com donen solució a aquest tema?

Hem de fer present, encara que reconeixem la tasca de l’actual govern, que fins 2019 patirem les retallades del PP en educació i tenim molta feina per davant.