Presentació

Podem neix amb la voluntat de construir una forma nova de fer política, i per a això necessitem desenvolupar estructures organitzatives diferents de les tradicionals, per no repetir errors del passat, per avançar cap a una societat més democràtica. Estem construint una estructura transparent, ciutadana, oberta, democràtica, eficaç. Una organització que respongui a l'impuls democratitzador de Podemos, en la qual discutim, debatem i decidim entre tots.

Como se organiza Podem Illes Balears

Asemblea Ciudadana
de Illes Balears

La Asamblea Ciudadana la conforma el conjunto de la ciutadanía inscrita a Podemos. Se el espacio donde se toman las grandes decisiones (elecciones primaries, elecciones a carrecs internos, estrategia polìtica, programa…) y donde todos los inscritos participan de forma directa e igual con voz y voto. Los ùnics requisitos para participar sueño: ser mayor de dieciocho años, comprometres en la construcción de Podemos y aceptar su Código Ético.

DOCUMENT POLÍTIC DOCUMENT ORGANITZATIU DOCUMENT FEMINISTA


Secretaría General

Se nombra mediante elección directa en primarias abiertas a toda la ciudadanía inscrita Podemos. Ejerce la representación política e institucional de Podemos y asegura la coordinación entre las áreas ejecutivas del Consejo Ciudadano, órgano que preside.

+INFO

Consejo Ciudadano

És un òrgan executiu col·legiat triat mitjançant primàries obertes a la ciutadania. Desenvolupa les decisions adoptades per l'Assemblea Ciutadana i manté una constant rendició de comptes davant aquesta Assemblea i davant els cercles amb mecanismes de participació directa.

+INFO

Comisión de Garantías

Es el órgano encargado de velar por el respecto a los derechos de los inscritos Podemos y por los principios fundamentales y las normas de funcionamiento de la organización. Está compuesta por miembros elegidos de forma directa e independiente en primarias abiertas.

+INFO
Secretarías del Consejo Ciudadano de Podem Illes Balears
SECRETARIA DE COORDINACIÓ
SECRETARIA DE FORMACIÓ
SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ

   

SECRETARIA DE FEMINISME
SECRETARIA DE BENESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ

   

SECRETARIA D’ACCIÓ INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE LGTBI
SECRETARIA DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT CIVIL
SECRETARIA DE MUNICIPALISME
Círculos de Podem Illes Balears

Són agrupacions voluntàries i obertes de persones que convergeixen a partir del seu interès pel canvi, i que se sustenten en la democràcia i en la participació. Existeixen dos tipus de cercles: els territorials, que pertanyen a un territori determinat, i els sectorials, que treballen en un àrea programàtica o categoria professional. Posseeixen independència organitzativa sempre que es respectin els documents aprovats per l'Assemblea Ciutadana. Qualsevol persona pot engegar un cercle i sol·licitar la seva validació, no fa mancada estar inscrit o ser membre de Podem.

ACTIVACIÓ DE CERCLES RECURSOS CIRCULAR