31 de julio

Orgulloses de la nostra feina al Congrés!

Davant les informacions a premsa d’avui, a on interpretem que es dóna a entendre una dedicació poc intensa dels nostres diputats electes a Madrid, i poc relacionada amb les Illes Balears, des de Podem volem explicar aquesta feina, perquè sigui amb dades esclaridores, i no amb xifres en brut, que els ciutadans puguin treure conclusions. Sempre hem deixat clar que ens encanta que la gent demani rendició de comptes als càrrecs electes, i responem.

Primer de tot, s’ha de tenir en compte que la forma de funcionar del Grup Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea al Congrés és la del treball en equip, per grups. Això vol dir que els temes que afecten a una comunitat no són tractats només pels diputats escollits en aquesta, sinò que es traslladen a grups per desenvolupar-los a les diferents comissions (que és a on es fa el gruix de la feina legislativa al Congrés, i que no surten en les informacions de la premsa). Un exemple il·lustratiu per començar: Mae de la Concha li va passar a Diego Cañamero -que està a la Comissió d’Agricultura- la informació sobre el tema de la Xylella perquè ho treballessin al Congrés, però també va anar al Senat a exposar-ho davant el Comisionat Europeu.

No es tracta de que no es tingui interès en defensar els temes de la comunitat autònoma pròpia, sinò de poder emprar els coneixements que poden tenir altres companys, encara que pertanyin a altres territoris, en l’àmbit determinat de cada problema. Un sistema, al nostre parer, molt més lògic i efectiu per donar resposta. La peça sembla passar per alt que molts problemes (encara que mediàticament no duguin el segell de Balears) ens afecten. Anem ara a posar uns quants exemples de la feina dels nostres diputats (el total són al web del Congrés):

Mae de la Concha és, a través de la Comissió de Sanitat, portaveu de Consum, i com a tal ha mantigut multitud de reunions amb col·lectius i tractat diversos temes amb ells com l’Hepatitis C, la Talidomida o el càncer infantil, als quals ha dedicat jornades monogràfiques. Però també ha fet treball parlamentari respecte l’alimentació relacionada amb la pobresa o el sucre i la diabetis. Seva és també la redacció d’una Proposició de Llei -molt més costosa que una Proposició No de Llei, molt nombroses en els casos de PP i PSOE- quasi acabada sobre desperdici alimentari, així com diverses esmenes i transaccions amb altres partits per treure endavant, per exemple, la Ley de Litigios de Consumo. Un altre exemples de “només” la feina a la Comissió de Sanitat: es va presentar una Proposición de Ley de Eutanasia, amb una prèvia esmena a la totalitat a la PL de Ciudadanos sobre mort digna, davant la qual es va presentar un text alternatiu.

En quant a Proposicions No de Llei en Comissió: sobre les llistes d’espera al Sistema Nacional de Salut, sobre l’informe de Nacions Unides d’Accés als Medicaments per forçar al govern a posicionar-se, per acabar amb les contencions mecàniques i altres instruments de coerció als serveis de salut mental, relativa a impulsar una Política d’Estat contra l’Alzheimer, per acabar amb la segregació de la cartera de serveis i sobre el finançament de l’Atenció Primària. A més d’això, i en aquesta mateixa comissió:

  • Treball a les Subcomissions: registre de sol·licitud per a la creació d’una Subcomissió d’estudi sobre accés a medicaments innovadors i nous models d’innovació biomèdica.
  • Interpelacions a la Ministra de Sanitat: sobre privatització al Sistema Nacional de Salut (sobre la qual es va elaborar una moció)
  • Preguntes al govern: múltiples preguntes que es poden mirar a la intranet del Congrés sobre universalitat, privatització, creació d’un Centre Nacional  per a la Investigació del Parkinson, soberania i seguretat alimentària, entre d’altres temes.
  • Esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat: esmena de devolució a la secció de sanitat, serveis socials i consum, així com esmenes parcials a cada un dels apartats inclosos dins la secció 26 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Tot l’anteriorment esmentat no ens afecta als ciutadans i ciutadanes de les Illes?

Doncs, a banda de fer feina en aquesta importantíssima i complicada comissió, també està a la Comissió d’Infància, en la qual ha registrar diverses Proposicions No de Llei: relativa a recolzar el programa Vacaciones en Paz, a promocionar un estil de vida saludable des de l’infància, sobre empobriment infantil, sobre la lluita contra la pobresa infantil, per garantir mesures efectives i d’àmplia cobertura a reduir els umbrals de pobresa infantil i sobre l’adopció d’aquestes. .mesures,

Per últim, a la Comissió de Foment també ha col·laborat en relació a l’aeroport de Menorca. Sobretot, en la Proposició No de Llei sobre la situació de falta de personal en aquest aeroport. A més ha realitzat diverses preguntes sobre condemnar a AENA per contractar en frau de llei a Menorca i Eivissa o de valoració sobre les condicions de les treballadores del servei de neteja a Menorca.

I tot això sense comptar intervencions i compareixences a les tres comissions anteriors  i a les de la Unió EuropaPacte de Toledo -ha format part de les negociacions-, de les quals també en forma part. Com tampoc les reunions amb col·lectius (moltes hores), formacions o jornades dedicades a acudir a manifestacions i actes públics.

Juan Pedro Yllanes, per la seva banda, ha estat treballant en la Comissió de Qualitat Democràtica en matèria de finançament de partits polítics. Després d’una ronda de compareixences, amb més de trenta compareixents, estan ara en fase d’elaboració de conclusions i dictamen. Això obliga a pactar amb els restants partits – i suposa moltes més hores-. Dins d’aquesta, ha participat en la Proposició No de Llei relativa a l’ordenació dels treballs de la Comissió per a l’auditoria de qualitat democràtica, la lluita contra la corrupció i les reformes institucionals i legals.

A més, està com a ponent del grup confederal en el tràmit legislatiu de la Llei contra la Corrupció de Ciutadans, una responsabilitat que no té cap altre diputat o diputada per les Illes Balears. Aquí participat ni més ni menys que en la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. També fa feina en la Comissió de recerca del finançament irregular del PP en la qual ja hi ha hagut compareixences, i que tothom sap el que costa en matèria de temps per la quantitat de casos que es tracten i la seva complexitat.

En quant a la resta de Proposicions No de Llei: relativa a un gran pacte nacional per enfortir i garantir el nostre sistema públic de pensions dins el marc del Pacte de Toledo, sobre la derogació de la pena de presó permanent revisable, relatives al compromís d’Espanya en matèria d’ajuda humanitària, a impulsar l’abolició de la pena de mort a nivell mundial i a incrementar l’Ayuda Oficial al Desarrollo fins arribar al 0,7% del PIB (aquestes tres dins la Comissió de Cooperació).

Dins la Comissió  d’Agricultura, i referent a les Illes, va fer una altra relativa a la declaració com a ZEPIM del Corredor de Migració de Cetacis de la demarcació marina llevant-balear i de protecció d’aquesta àrea.

També en referència a Balears, va fer dues preguntes relativa a la dotació permament de les Forces i Cossos de Seguretat a les Illes i dels reforços previstos per a la temporada turística del 2016.

Tot això anterior respon al seu perfil d’experiència i també afecta, sens dubte, a la ciutadania de Balears.
Per tant, seria interessant mirar el treball parlamentari -en aquest cas dels diputats que els partits tenen a Madrid- qualitativa i no tant quantitativament, ja que no totes les feines tenen la mateixa càrrega de treball o temps. Mesurar-ho en xifres en brut no aporta res clarificant a la ciutadania, i no deixa clar que és el que li aporta la feina dels seus electes. No es tracta només de papers registrats, sinò d’atendre els problemes reals de la gent.

Un darrer exemple: dues iniciatives legislatives tan importants per a Balears, com la de prohibició de les prospeccions petrolíferes i la de la Tarifa Plana, que provenien prèviament de la feina al Parlament de les Illes Balears, van ser vetades en la Mesa del Congrés tant pel PP com per Ciutadans, i no podran ser tramitades. Des de Podem treballem seriosament per a la ciutadania a totes les institucions, no ens dediquem a registrar papers sense sentit, perquè la ciutadania no s’ho mereix, i estem mols orgulloses dels nostres càrrecs i de l’honestitat i decència amb la que desenvolupen el seu treball dia a dia.