Posam la policia local al servei de la ciutadania i no en contra com la feia servir el Partit Popular

El Parlament aprova la Llei de Coordinació de les Policies Locals que pot començar a resoldre algunes de les deficiències que es produeixen a les diferents policies locals dels municipis de Balears. Molts de municipis tenen falta de personal en determinats moments clau, i això posa en risc la seguretat dels pobles i ciutats de les Illes Balears. El diputat Carlos Saura ha defensat el nostre vot a favor a la llei de coordinación de les policies locals i les nostres aportacions.

Amb aquesta llei es regula la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal, el reingrés al servei actiu, es normativitza de manera més clara la Segona activitat, potencia la igualtat dins el cos i fa una discriminació positiva cap a les dones totalment necessària en un cos que és massa masculinitzat, ha destacat Saura durant la seva defensa.

Nosaltres apostam per un cos de policia de proximitat, un cos que sigui més preventiu que punitiu, per això vàrem presentar les esmenes que xerraven de policia de barri. Entenem que les competències municipals són les que són, però també creiem que potenciar aquestes figures farà augmentar la confiança en la policia local de la nostra ciutadania, que per culpa de la corrupció d’alguns s’ha perdut.

També hem introduït a la llei la limitació de la tinença d’armes de foc en els casos que no es consideri estrictament necessari. Sabem que aquesta qüestió és polèmica, però entenem que mostrar que la policia local, en determinats serveis, com el de tutela de menors, serveis a les sortides de l’escola o policia de barri no necessiten dur armes. Nosaltres hauríem anat molt més enllà, voldríem que s’hagués de justificar la tinença d’armes. Entenem que una persona amb una arma pot exercir un poder que en molts de casos no és necessari, i la no tinença pot generar confiança en la ciutadania i una policia més pròxima, més pacífica, més preventiva, i com deia abans, manco punitiva. Però en tot cas, estem contents que al manco hi hagi reflectit que es pot considerar no necessari la tinença d’armes.

També varem aprovar una esmena sobre la segona activitat amb destí, amb la que volíem que explícitament que els policies locals podien fer tasques de vigilància d’edificis públics. Molts d’Ajuntaments tenen una despesa en seguretat privada que a nosaltres ens pareix totalment injustificable tenint personal de l’administració que podria fer aquestes tasques. L’ajuntament de Palma es gasta un milió d’euros només en això.

Per una altra banda no volíem deixar de banda un tema importantíssim per a molts d’interins de la policia local. No ens posam de costat. Ens posam de cara. I us xerro a vosaltres directament, ha dit el diputat: Entenem les reivindicacions de l’Associació de policies interins però no les compartim. Pensam que aquesta llei ajudarà a regularitzar moltíssimes situacions que ara mateix són inestables. Es faran oposicions i es farà també concurs-oposició, i aquesta opció contempla mèrits que poden ajudar a gent que ha estat protegint la nostra seguretat durant molt de temps a tenir una plaça fixa. Hi ha molts de sectors que no tenen aquesta possibilitat. Inspecció de treball no pot fer concurs-oposició, hisenda no pot fer concurs-oposició, etc. Pensam que s’ha de respectar els principis bàsics de mèrit i capacitat.

És cert que el problema dels interins i interines no ha estat creat pels treballadors i treballadores. Sinó que ha estat una errada generada per l’administració. Però des del nostre Grup Parlamentari pensam que estem fent el que és just. Creiem en la professionalització de l’administració. Nosaltres sempre estarem al costat dels funcionaris i funcionaries, i això ho demostram allà a on governam.

Els que ara diuen estar al costat de la policia, diu el diputat mirant a la bancada del PP, són els culpables que no s’hi hagin pogut convocar oposicions durant molts d’anys. No me crec als que no han dubtat en deixar de banda als treballadors i treballadores una vegada darrera s’altra, sé que no dubtaran en deixar de banda a qui faci falta per defensar els seus interessos. I no poden venir aquí a donar lliçons a ningú. Un altre cas, és el de Més per Menorca, entenem l’esmena que fan per donar més facilitats, però no volem que les oposicions es puguin recórrer, i volem una administració professional. I crec que ja s’han fet esforços en aquest sentit.

Per acabar, l’esmena que ens queda viva és la que diu que hi hagi al consell de coordinació de les policies locals dues persones membres de la Junta de Personal que hagin estat elegides per la mateixa Junta de Personal, en representació del Conjunt Sindical. El govern insisteix en què la tasca d’aquest organisme és eminentment tècnica, però nosaltres entenem que els treballadors i treballadores tenen dret a tenir veu i vot en les decisions que prengui aquest consell. Esmena que finalment no s’ha aprovat.