Queden establides les noves secretaries i els òrgans insulars

El nou Consell Ciutadà Autonòmic, en la seva primera reunió constitutiva, ha votat per decidir les noves secretaries autonòmiques (el nou Consell de Coordinació) i crear els òrgans insulars. La nova secretària general Mae de la Concha ha fet un breu discurs a l’inici de la reunió, on ha demanat treball, iniciativa i municipalisme per assolir l’objectiu de guanyar al 2019.

En un breu discurs de benvinguda, la nova secretària general Mae de la Concha ha començat dient que “les intencions d’aquest CCA i d’aquest grup de treball ha de ser precisament treballar”. Sobre el nou òrgan polític, ha dit que les secretaries i àrres han de “treballar més de portes enfora i cercar major col·laboració”. També ha destacat la importancia de treballar amb el Banc de Talents, els Cercles i amb gent nova que està desitjant apropar-se al partit però que no acaba de decidir-se.

D’altra banda, i com a projecte pel partit, De la Concha ha assegurat que “guanyar és un objectiu, però també només un mitjà per fer qualque cosa”, incidint en la importància del municipalisme per poder aconseguir aquest objectiu de guanyar. “Pel 2019 hem de tenir un programa propi, molt diferenciat de la resta de partits i que ens permeti presentar-nos com alternativa per a la gent de les Illes Balears”, ha dit, destacant també la necessitat de prendre la iniciativa política i de prendre mesures.

Així han quedat repartides les noves secretaries (Consell de Coordinació), aprovades per 22 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció:

– Secretaria General: Mae de la Concha

– Secretaria d’Organització: Alejandro López

– Secretaria Coordinació: Andrea Piñero

– Secretaria Comunicació: David Díez

– Secretaria Feminisme: Helena Herrera

– Secretaria d’Educació: Laura Camargo (pendent d’acceptació per part de Laura Camargo)

– Secretaria LGTBI: Gianandrea di Terlizzi

– Secretaria d’Acció Institucional: Marc Andreu Herrera

– Secretaria de Relació amb la Societat Civil: Jesús Jurado

– Secretaria de Municipalisme: Mª Esperança Sans

– Secretaria de Formació: Catalina Pizà

– Secretaria de Benestar i Drets Socials: Marta Maicas

– Secretaria de Mallorca: Aurora Ribot

– Secretaria de Menorca: África Soler

– Secretaria d’Eivissa: Viviana de Sans

Els òrgans insulars, a on es farà la feina del dia a dia de cada illa, han quedat creats mitjantçant la mateixa votació, tot i que encara està per confirmar definitivament les persones que els formaran.

Per últim, també s’ha decidit, amb l’aprovació del CCA, que Alberto Jarabo sigui qui faci de portaveu al debat de l’estat de l’autonomia de la setmana vinent al Parlament. Les decisions, però, sobre el Grup Polític queden pendents per a una propera reunió.