24 de junio

Resultats votació Assemblea Ciutadana #‎AcordspelCanvi