8 de junio

Resums de les reunions #Acordspelcanvi