Si les dones aturam, s’atura el món

Demà al ple del Parlament debatem una proposició no de llei que impulsam per tal de condemnar les polítiques del PP de no agafar les regnes d’una qüestió que per a Podem és fonamental, la igualtat, i perquè posi fil a l’agulla per reduir l’escletxa salarial, que és de més del 23%. També instarem a donar suport a la vaga feminista de dia 8 de març perquè ‘si nosaltres aturam, s’atura el món’. Volem veure què pensen partits com Ciudadanos,  ja la seva portaveu a Catalunya, Inés Arrimadas, va dir que no havien llegit el text i que no estaven força segurs si donarien suport a la vaga de dones de dia 8.

Intervenció del PP sobre la presó permanent revisable, al ple de demà
Des de la comprensió del patiment dels familiars i entorn de les víctimes d’assassinats i violència inadmissible en aquesta societat, ‘es necessita una justícia en majúscules, ràpida, garantista i imparcial, és el fonamental, sempre des del respecte als drets humans’, ha dit el portaveu de Podem, Alberto Jarabo en roda de premsa al Parlament, juntament amb la portaveu adjunta i presidenta del grup parlamentari, Laura Camargo.

‘Demà el Partit Popular porta el seu populisme punitiu a aquest Parlament, per intentar tirar endavant una condemna perpètua que va estar proposada per delictes de terrorisme jihadista, que hem vist que era completament infructuosa en aquesta lluita i és una involució en els drets humans’, ha afegit.

‘Des dels valors humanistes, demanem als diputats i diputades del PP que votin en consciència i decideixin qui està pel principi constitucional de la reinserció de l’article 25.2 i del Tribunal d’Estrasburg que diu clarament que les penes han de tenir una durada establerta’.

Entenem el debat, la polèmica, i tots els casos que no són pocs, ha afegit el diputat, però hem d’estar orgullosos en la caiguda de les xifres de delinqüència d’ençà les darreres dècades, i que tampoc no estem afectats  per una crisi de sobrepoblació a les presons, com sí que passa als nostres veïns de França i Bèlgica, ha conclòs.

Decret d’infraestructures sociosanitàries i educatives es debat demà al Parlament

Segons ha explicat Jarabo, Podem hem tingut diverses reunions amb la conselleria de Territori i ja vam constatar el nostre vot a favor del decret. ‘Són mesures necessàries que ja havíem reclamat Podem a inici de legislatura, que s’havien de trobar fórmules legals per agilitar o per facilitar la gestió de tràmits als ajuntaments i consells insulars, perquè es puguin habilitar espais per a crear escoles, centres de salut, hospitals i residències. En aquests tres àmbits està centrat el decret’, ha explicat.

Divendres passat ja es van anunciar els primers centres beneficiats, ‘no podem estar més que d’acord amb aquestes ampliacions, sempre que es respecti al màxim els terrenys rústics i les disposicions territorials dels consells. El decret permet la declaració d’interès autonòmic centrada en els àmbits socials que no pot més que afavorir l’ampliació de serveis públics tan imprescindibles en educació i sanitat’, ha valorat.

‘El decret servirà per assolir totes les eines que ajudin a pal·liar el dèficit històric d’infraestructures que patim a aquesta terra. Mentre d’altres governs pensaven en infraestructures per robar construint Palma Arenas i Òperes, des del govern dels Acords pel canvi es construeixen residències i escoles’, ha destacat Jarabo.

Proposició no de llei de Podem per eliminar l’escletxa salarial entre homes i dones, demà al Ple

‘Nosaltres, a diferència d’en Rajoy i del seu govern, sí que ens volem ficar en això, perquè és de justícia que cobrem el mateix. ‘A igual feina, igual salari’ és una reclamació del moviment feminista de fa moltes dècades i demà tornarem a ficar-nos en un tema que és una qüestió de justícia social. És part dels problemes que patim la meitat de les persones d’aquest país. L’escletxa salarial està al voltant del 23%, que equival a dir que les dones fem feina dos mesos de franc a l’any, un fet que escarrufa quan es pensa el que vol dir’, ha dit la portaveu adjunta de Podem.

 

Les dones fem feina dos mesos de franc a l’any

 

Segons ha explicat Camargo, ‘esperam una posició coherent per part del Partit Popular perquè entre ells sembla que no es posen d’acord a l’hora de parlar del tema; la ministra Fátima Báñez va desdir el seu cap de files Rajoy, només un dia després que digués ‘nosotros no nos metemos en eso’.

El dret a la igualtat salarial i la no discriminació retributiva entre dones i homes és un dret reconegut expressament en la Constitució Espanyola (article 35 CE), en la Llei Orgànica 3/2007 , de 22 de març (article 5), i en l’Estatut dels Treballadors, l’article 28 disposa: “l’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa d’aquesta, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella”.

Dins l’àmbit europeu, també es configura com un dret i un principi fonamental recollit expressament en l’Article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (antic 141 TCE), en les directives comunitàries (Directiva 75/117 / CEE, Directiva 79/7 / CEE del Consell, Directiva 86/613 / CEE, Directiva 92/85 / CEE, Directiva 2002/73 / CE, Directiva 2006/54 / CE) i en l’Article 23 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, destacant la tasca d’interpretació desenvolupada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació al concepte d’igualtat.

Malgrat els avenços que s’han vist en altres legislatures, per la dona sobretot amb la Llei d’igualtat que obligava a negociar plans d’igualtat a les empreses, la realitat és que el problema no s’ha solucionat i corregir les diferències salarials també afecta una qüestió que és cabdal, i que és un problema fonamental que és el tema de la guardiola de les pensions, ha explicat la diputada. ‘La jubilació s’hauria de millorar amb una protecció social i amb una cotització més elevada per part de les dones; aquest perjudici que fa que nosaltres de mitjana cobrem menys salari afecta clarament al funcionament de la guardiola’.

Per tot això, presentam aquesta Proposició no de llei, juntament amb el Psib, ‘per tal de condemnar aquestes polítiques del PP de no agafar les regnes d’una qüestió que per a Podem és fonamental, d’igualtat, i perquè posi fil a l’agulla per reduir l’escletxa salarial que és de més del 23%. També instarem a donar suport a la vaga feminista de dia 8 de març a la qual diverses entitats sindicals i col·lectius estan convocant a totes les dones perquè ‘si nosaltres aturam, s’atura el món’. Volem veure què pensen partits com Ciudadanos que ja la seva portaveu a Catalunya, Inés Arrimadas, va dir que no havien llegit el text i que no estaven força segurs si donarien suport a la vaga de dones de dia 8′, ha criticat la diputada.

La portaveu adjunta de Podem ha dit que les vagues es fan històricament no treballant aquell dia; ‘el 8 de març totes les dones que donem suport al Parlament hauríem de no venir a les nostres comissions que hi ha aquell dia, i a qui tingui altres feines també estan convidades a no dedicar-se a totes aquestes tasques del seu dia a dia, ha dit la diputada referint-se no només a les feines remunerades sinó ‘a les altres feines no remunerades que també són part de les nostres càrregues, les dones que carregam amb el treball de cures, que és molt important, i que sosté a moltes famílies aquí’, ha afegit.

A la PNL que duim demà al ple proposam:

1.- El Parlament de les Illes Balears condemna, en els més enèrgics termes, les declaracions del president del govern d’Espanya en contra que es respecti el principi: “a igual treball igual salari”.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol a assolir un compromís formal i inequívoc per fomentar el respecte del principi a igual treball igual salari “ com a part essencial i fonamental de l’estructura retributiva dels treballadors i treballadores de l’Estat i els seus ens autònom.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol a incorporar en les seves activitats l’impuls del principi ‘a igual treball igual salari’ en els sectors productius de la societat.

4.-El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol i insta els partits polítics amb representació parlamentària a impulsar la redacció i aprovació d’una Llei d’Igualtat Salarial que reguli l’aplicació efectiva del principi ‘a igual treball igual salari’ i que tingui com a pilars fonamentals la transparència salarial i que valori el treball utilitzant criteris objectius com són els requisits educatius, professionals de formació, qualificació, esforç i responsabilitat així com qualsevol altre factor relacionat estrictament amb les capacitats dels treballadors i treballadores i les condicions de desenvolupament del treball.

5.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’aturada feminista convocada per diferents organitzacions sindicals per al dia 8 de març.