TRANSPARENCIA

Consulta tota la comptabilitat del partit al detall, així com els perfils dels nostres càrrecs interns i públics, les seves declaracions de béns i l’activitat parlamentària que realitzen.

boton-transparencia-01

 

 

INFORME ECONÒMIC PODEM AL PARLAMENT 2016

CÀRRECS ELECTES

A tots els càrrecs de PODEM se’ls apliquen les directrius econòmiques del reglament aprovat en el Consell Ciutadà Estatal (reglament). En ell s’estableix una retribució neta mensual limitada a 3 vegades el salari mínim interprofessional espanyol (655,20 euros) i 14 pagues a l’any. S’afegeix 0,5 SMIs per cada fill/a a càrrec, fins a un màxim de 2 SMIs addicionals. La part restant del salari percebut és donada, el 50% destinat a IMPULSA i el 50% restant a PODEM.

Les dietes (despeses de manutenció, allotjament o desplaçament) es justifiquen al Parlament, on hi ha una quantia fixa de 90 €/dia de comissió o ple, i el sobrant, al no permetre la devolució en la institució, es dóna. Cap càrrec amb el seu domicili a Palma cobra dietes i la resta s’ajusta a les seves necessitats bàsiques per desenvolupar la seva feina.

A continuació es mostra un gràfic on estan les dades mitjanes entre gener i setembre 2016:

transparencia-sueldos-01

 • Carlos Saura, les seves funcions són: Secretari Comissió d’Afers Europeus, Membre Comissió d’Economia, President Comissió de control sobre la Radiotelevisió Illes Balears i Membre Suplent Diputació Permanent.
 • Laura Camargo, les seves funcions són: Portaveu Titular Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Membre Comissió de Cultura, Educació i Esports i Membre Suplent de la Diputació Permanent. Conserva el seu treball a temps parcial com a professora a la UIB pel que hi és a temps parcial al Parlament.
 • Baltasar Picornell, les seves funcions són: Membre Comissió d’Afers Socials i Drets Humans, President Comissió Medi Ambient i Ordenació Territorial,Secretari Comissió de Turisme, Secretari de la Comissió de Turisme, Membre de la Comissió interparlamentaria d’enllaç amb el Sàhara, representant del grup al Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears i Membre Comissió Seguiment Acords Pel Canvi.
 • Marta Maicas, les seves funcions són: Coordinadora del Grup Parlamentari, Membre Comissió d’Afers Institucionals i Generals, Membre Comissió de Reglament i Secretària Comissió de Salut, Comissió ínterparlamentaria pacte per la infància i Comissió ínterparlamentaria entitats socials EAPN
 • David Martínez, les seves funcions són: Secretària Comissió d’Hisenda i Pressupostos i Membre de la Comissió Consultiva de Gas Natural de les Illes Balears. Al Parlament amb només dietes de plens assignades, conserva el seu treball a Menorca a temps complet.
 • Salvador Aguilera, les seves funcions són: Membre Comissió d’Hisenda i Pressupostos, Secretari Comissió de Cultura, Educació i Esports, Membre Comissió de Reglament i Membre Comissió de Turisme.
 • Aitor Morrás, les seves funcions són: Secretari Comissió d’Afers Institucionals i Generals, Membre Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, Membre Titular Diputació Permanent i Membre Comissió Seguiment Acords Pel Canvi.
 • Alberto Jarabo, les seves funcions són: President i Portaveu suplent del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Secretari Comissió d’Economia, Membre Comissió de control sobre la Radiotelevisió Illes Balears i Membre Suplent Diputació Permanent.
 • Xelo Huertas, les seves funcions són: Presidenta Parlament Illes Balears, presidenta Mesa del Parlament Illes Balears, Secretària Comissió de Peticions i Presidenta Comissió de Reglament.
 • Montse Seijas, les seves funcions són: Secretària Comissió d’Afers Institucionals, Secretària Comissió Estatut dels diputats i diputades, Membre Comissió de Salut, Membre Titular Diputació Permanent, Membre de la Comissió de reforma del Reglament del Parlament i Membre Comissió Seguiment Acords Pel Canvi.
ASSESSORS

A cada grup polític se li assigna una quantitat per repartir entre personal eventual de suport al treball parlamentari. Aquest any és de 157.904,50 euros i el grup polític, en funció de les seves necessitats (BOIB), té contractades a 5 persones amb diferents perfils:

 • A.G. (premsa del GP), a jornada completa i amb un salari brut de 39.085 euros/any. Dóna 100 euros/mes al partit.
 • A.P. (argumentari del GP), a jornada completa i amb un salari brut de 39.085 euros/any.
 • M.S. (administració del GP), a jornada completa i amb un salari brut de 39.085 euros/any. Dóna 100 euros/mes al partit
 • A.B. (jurista), a mitja jornada amb un salari brut de 19.542 euros/any.
 • C.M.N. (economista), a mitja jornada amb un salari brut de 19.542 euros/any.

Podem no va tenir suport suficient per baixar més d’un 5% el salari dels càrrecs electes, Xelo Huertas (Presidenta) si va poder aplicar als tres càrrecs de confiança del seu gabinet la rebaixa salarial del 15% que ha assumit ella respecte a la seva predecessora , Marga Durán (PP). La reducció al personal suposa un estalvi de gairebé 25.000 euros. Presidència, a més, estalvia 37.400 euros més per la supressió de la plaça de xofer. Els càrrecs de confiança de Presidència (Transparència Parlament) són:

 • A.J.M. (Cap de Gabinet de Presidència del Parlament), a jornada completa i amb un salari brut de 42.155 euros / any. Dóna 200 euros/mes al partit.
 • F.T.M. (Cap de Gestió de Gabinet de Presidència del Parlament), a jornada completa i amb un salari brut de 42.155 euros / any. Dóna 200 euros/mes al partit.
 • M.M.P.S. (Secretària de Presidència del Parlament), a jornada completa i amb un salari brut de 42.155 euros / any. Dóna 200 euros/mes al partit.

La donació al partit, estigui o no inscrita a PODEM, és totalment voluntària. Els processos de selecció per a les places vacants van ser coordinats pel Grup Parlamentari (5 places) i Xelo Huertas (3 places), i aprovats posteriorment pel Consell Ciutadà Autonòmic.

Per a informació detallada consultar boton-transparencia-01