Garantim el dret a no ser discriminades per maternitat a les institucions públiques

El Parlament ha aprovat per unanimitat una iniciativa que hem presentat conjuntament amb Psib, Mes per Mallorca, Mes per Menorca i Gent per Formentera que vetlla pel dret a la no discriminació per maternitat en les oposicions i la funció pública, segons aprovàrem a la Llei d’Igualtat. La diputada Marta Maicas l’ha defensada a la comissió d’assumptes Socials i Drets Humans.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir el dret a la no discriminació per maternitat a les oposicions, pràctiques i d’altres proves selectives de les institucions públiques de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a preveure a totes les convocatòries públiques mesures específiques per garantir el dret a la no discriminació per raó de sexe i per maternitat, flexibilitzant la data i el desenvolupament de les proves i pràctiques adaptant-les a la situació de les dones en avançat estat de gestació, part o puerperi.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la lactància materna durant el desenvolupament de qualsevol tipus de prova selectiva de les institucions públiques de les Illes Balears.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat.
Fa uns mesos ens sorprenia la notícia de què una funcionaria suspenia el C1 de català per parir el dia de la prova oral. Les bases de la convocatòria no contenien cap previsió en aquests tipus de
casos i ni tan sols se li va poder guardar la nota de cara a la propera convocatòria.
Existeix una gran disparitat de criteris entre comunitats quant a la flexibilització de les proves o pràctiques. Mentre que per algunes no n’hi ha cap inconvenient i es pot sol·licitar un aplaçament de la prova, a d’altres comunitats, aquesta possibilitat únicament és dona si estàs hospitalitzada.
En el cas concret de les Illes Balears, l’opositora ha de presentar-se a la prova i si durant l’examen o el dia es posa de part, s’estudia el cas.
La protecció social de la maternitat i el principi de no discriminació ha de permetre alternatives a aquelles dones que pel seu avançat estat de gestació, o per trobar-se en situació de part o durant
el període puerperi, no poden concórrer a les proves selectives o d’avaluació o a pràctiques per la seva situació.
Els sectors de l’educació, sanitat i de la funció pública són sectors molt feminitzats i cal prendre totes les mesures per evitar discriminacions directes o indirectes per raó de sexe i derivades de la maternitat, així com garantir el dret de la dona lactant.