Instem al Govern a considerar l’habitatge com un dret fonamental

Unidas Podemos ha instat al Govern de l’estat a considerar l’habitatge com un dret fonamental mitjançant la reforma de la Constitució per a incloure el dret a l’habitatge en el capítol 2n del títol I de la CE.

Així ho ha explicat el diputat d’Unidas Podemos, Pablo Jiménez, durant la intervenció al Ple sobre la proposta del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés assequible a l’habitatge públic.

Jiménez, que ha llegit l’article 47 de la Constitució que diu que “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat”, ha destacat la part què diu que “els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per a impedir l’especulació”.

En aquest sentit, el diputat ha destacat que “quan mirem al nostre voltant aquestes paraules queden sense sentit“. “Els centenars de milers de desnonats, els joves que, fins i tot treballant, no poden accedir si més no a un lloguer per a independitzar-se de la seva família, els treballadors temporals que no poden pagar un lloguer en la localitat on desenvolupen el seu treball”, ha puntualitzat.

A més, el diputat per Menorca ha dit que el dret a l’habitatge recollit en la Constitució “és un principi rector de la política social i econòmica, no un dret fonamental, és només una pauta que haurien de seguir els poders públics, però que no fan o fan de manera insuficient. Aquesta Constitució hauria de revisar-se si no recull com a fonamental els DDHH, perquè l’habitatge també és un dret humà”.

“EL MERCAT ÉS INSACIABLE”

Així mateix, el diputat ha explicat que “el que estem veient des de fa anys és l’abandó de les polítiques públiques d’habitatge, és el lliurament al mercat d’aquestes polítiques, com si el mercat tingués alguna intenció de solucionar la manca d’habitatge públic. És tot el contrari el que hauria de fer-se”. “Les ciutats que millor regulen el mercat -perquè el mercat és insaciable i cal regular-lo- són les que disposen d’habitatge públic en grans quantitats” ha dit Jiménez en relació a unes paraules de Sorcha Edwards, la secretària general de Housing Europe, una xarxa de promotors europeus d’habitatge públic.

En aquest sentit, el diputat ha especificat que “l’accés a l’habitatge en condicions dignes, l’accés a una alimentació saludable i diversificada, l’accés a l’ensenyament i a la sanitat gratuïtes i de qualitat, l’accés als subministraments d’energia i aigua, l’accés a una cultura àmplia i diversa són les condicions bàsiques per a aconseguir una societat avançada en el qual ningú quedi enrere”.

A més, ha incidit en què és necessari “que ningú quedi exclòs com estem veient que succeeix des de fa ja massa anys en aquest país”. “Anem veient any rere any en tots els aspectes enunciats. Però, cenyint-nos exclusivament en la problemàtica de l’habitatge que ha portat la desesperació i l’exclusió d’àmplies capes de la societat, hem de recordar als qui creuen que el mercat s’autoregula i dóna les mateixes oportunitats a tots els sectors socials de la població que no és així”.

ESPECULACIÓ I POCA INVERSIÓ PÚBLICA

El diputat, també ha destacat que “la construcció d’HPO ha passat del 90% del total el 1963 a un parc actual d’habitatges protegits que aconsegueix tan sols el 1,5% del total, segons l’informe de la Fundació Alternatives“. “Indubtablement en tots aquests anys han existit variacions en aquests percentatges, havent-hi en alguns moments xifres pràcticament igualades entre la proporció pública i la privada, com a mitjan 80 o mitjans dels 90. Però des de la nova llei del sòl de 1998 d’Aznar, plenament liberalitzadora, i la següent i actual de 2007, de Zapatero, l’especulació i la poca inversió pública han anat de la mà, agreujant-se per la creixent presència a Espanya de fons voltors, especialistes en aquesta especulació”.

Per a Jiménez, aquests fons “s’han aprofitat per a adquirir milers d’habitatges a preus ridículs, de les ajudes públiques atorgades a la banca per a recuperar milers d’habitatges buits fruit de la bombolla immobiliària i financera que va esclatar en 2008″. “Hem viscut una enorme estafa hipotecària en els últims 20 anys, produïda per polítiques neoliberals a Espanya -i també a Europa- que ha generat una vulneració sistemàtica de drets fonamentals, amb la seva cara més dramàtica en els desnonaments massius i en el sobreendeutament de les famílies”, ha dit.

TURISME SÍ, SOSTENIBLE I DE QUALITAT

D’altra banda i en relació amb la iniciativa relativa a política turística del Govern, la diputada Antònia Martín, ha destacat que des d’Unidas Podemos, volem un “turisme sostenible, de qualitat, sostenible, respectuós amb el medi ambient i que redistribueixi els beneficis generats per a totes les persones i sectors implicats”.

Sobre la PNL presentada pel grup El Pi, Martín ha dit que “dels ni més ni manco 14 punts que inclou, no hi ha cap ni un que xerri dels treballadors i treballadores del sector, una mancança que per a Unides Podem ha estat molt cridanera però clar, per això vostès i nosaltres som partits diferents amb prioritats diferents“.

No obstant això, la diputada ha indicat que malgrat aquesta mancança “hi ha aspectes en els quals estam d’acord i els pas a comentar”.

PORTS I AEROPORTS

Així, ha explicat que “des de les Illes Balears tenim una capacitat de decisió limitada per poder assolir el model turístic que defensam. Una de les mancances, per exemple, té a veure amb els punts d’arribada dels turistes: els ports i aeroports. Aquestes infraestructures són cabdals no només en matèria turística sinó per garantir la interconnectivitat entre illes i amb aquells destins més freqüentats per la nostra gent”. A més, ha dit que “els aeroports de les nostres illes haurien de ser cogestionats pel Govern Balear. Volem i hem de poder decidir sobre rutes, tarifes, taxes i, molt important, sobre el model de contractació i funcionament. D’una vegada per totes hem de posar fi a la precarietat a uns aeroports que, com el de Palma, són dels més rendibles de tot l’Estat”.

Pel que fa als ports, Martín ha dit que “les platges i la nostra mar, cal que el Govern de l’Estat destini els recursos que pertoca. Amb relació als creuers, cal un canvi de model profund”. “Al nord d’Europa fa anys que s’ha rebutjat la utilització del fuel contaminant que encara s’utilitza al Mediterrani i s’ha cercat un esglaonament de manera que no es col·lapsin els centres de les ciutats. Turisme sí, aglomeracions que facin que disminueixi el gaudir de les nostres ciutats, no“, ha afegit.

Pel que fa a les zones madures des d’Unidas Podemos “hem denunciat l’abandonament del seu deure del govern de l’estat en l’enviament de finançament per dur a terme la rehabilitació d’aquestes zones”. “Especialment impresentable ha estat la retirada del govern del Consorci de la Platja de Palma, deixant importants inversions sense fer a una zona que va ser el bressol del turisme a Espanya i que ha generant una gran quantitat de recursos que han anat a l’Estat. Ben al contrari de l’estat, a Unidas Podemos hem invertit des dels àmbits com hem governat per exemple amb les obres de millora a la segona línia de la Platja de Palma“.

Si analitzem el cas de Thomas Cook, ha dit Martín, “ja vàrem ratificar la setmana passada les ajudes directes a treballadors i treballadores afectades per la fallida de Thomas Cook, així com les subvencions destinades a la inserció laboral en contractes fixos indefinits o discontinus”. “Una altra dificultat que es troben les empreses afectades per aquesta fallida és l’IVA de les factures que romanen impagades. Ens sembla necessari instar al Govern de l’Estat a adoptar mesures urgents que permetin ajornar l’obligació de l’ingrés d’aquest impost tal com es recull al punt primer de la iniciativa que debatim avui i sempre i quan aquestes empreses pertanyin a la Unió Europea”.

D’altra banda, la diputada ha explicat que aquesta Proposició No de Llei que tractam inclou diversos apartats relacionats amb l’Impost de turisme sostenible, el lloguer turístic i la disposició addicional tercera. “Sobre aquesta disposició consideram que no es donen les condicions ara per modificar-la“.

Seguint amb el contingut de la PNL, Martín ha destacat que “la nostra postura davant l’ITS és prou coneguda”. “És un impost necessari i justificat de tant en tant hi hagi turisme a la nostra terra. És sorprenent que es proposi reduir-lo. No hi ha cap motiu ni econòmic ni social que justifiqui una reducció del mateix“, ha dit.

Sobre el lloguer turístic, Unidas Podemos destaquem que “el dret a l’habitatge ha d’estar per damunt de qualsevol activitat econòmica”.”Vostès volen eliminar la modalitat de dos mesos perquè diuen que és estacionalitzadora però precisament aquesta modalitat ajuda que hi hagi disponibles habitatges per estudiants al llarg del curs escolar.”, ha replicat la diputada, al mateix temps que ha dit que “protegirem l’alumnat universitari i de cicles i no donarem suport a la seva proposta”.

D’altra banda, la portaveu de la comissió de turisme del grup, ha destacat que “pensam que la plurifamiliar s’ha de renovar cada 5 anys. Qui viu a una finca de pisos no està llogant ni ha comprat un pis a un hotel. És una finca de pisos. 5 anys són molt més que suficients perquè un pis s’utilitzi per lloguer turístic”.

DIVERSIFICAR EL MODEL PRODUCTIU

Així mateix, ha dit que des d’Unidas Podemos, “defensam que cal anar més enllà del model de sol i platja i tenim propostes”. Defensam un turisme gastronòmic, amb els i les grans professionals de les nostres illes. Turisme MICE. Turisme cultural. Turisme familiar, per tota mena de famílies no només la que defensa vox. Turisme esportiu: tenim unes temperatures i un entorn excepcionals per tota mena de tornejos i proves a l’aire lliure”, ha afegit.

“El millor que podem fer pel turisme és llevar-li la pressió d’estar tot el temps sota el focus de ser el principal motor de la nostra economia i que pugui anar acompanyat d’altres indústries que generin ocupació de qualitat al mateix temps que respecten el nostre entorn natural”, ha afegit al mateix temps que ha destacat que “és aquest un camí que cal recórrer i des d’Unides Podem ens esforçarem de valent per aconseguir-h”, ja que “tenim unes illes extraordinàries, però perquè ho puguin continuar sent, han de menester ser tractades amb seny, cura, prudència i estima”.

COMDEMNEM TOT ACTE VANDÀLIC

D’altra banda, i en relació amb la iniciativa “relativa a defensa del sector turístic i contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears”, presentada pel PP, la portaveu adjunta del Grup Parlamentari, Esperança Sans, ha demanat al PP si “de veres voleu fer creure a la gent que s’estan produint fets vandàlics dintre del marc d’una campanya radical contra el turisme? De veres?

Així, Sans ha declarat que “el Partit Popular és especialista en crear alarmisme, en aquest i qualsevol tema. Pareix que la dreta competeix en veure quin partit aconsegueix crear més caos i confusió en la nostra societat”

Nosaltres condemnam els actes vandàlics que s’han produït a Campos i a qualsevol indret d’aquestes illes. Però també condemnam les actuacions igualment vandàliques de tots els iots que fondegen sobre la nostra posidònia. Encara esperam veure què posin el crit en el cel davant aquestes actuacions”, ha incidit Sans.

VALORACIÓ CIS

D’altra banda, el secretari d’Organització de Podemos Illes Balears i portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Alejandro López, ha valorat els resultats sobre l’enquesta del CIS. En aquest sentit, López ha dit que  “nosaltres (Unidas Podemos) som sempre prudents, i aquesta vegada doble prudència per la petita mostra (de l’enquesta a Balears) i per la situació política social que es viu ara. A Podemos sempre ens han donat pitjors resultats però sempre hem estat segona força, dues vegades per davant del PSOE”