Actualitat institucional
Activitat dels càrrecs al Parlament Balear
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Laura CamargoProposició No de Llei (Conjunta)PNL reforma Codi Penal delictes contra la llibertat sexual.Admès a tràmit23/5/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=125075&camp=high
Alberto JaraboProposició No de Llei (Conjunta)PNL de suport al poble kurdPendent Inclusió en Ordre del Dia14/5/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=124363&camp=high
Alberto JaraboProposició de Llei (Conjunta)Proposició de Llei sobre la protecció de la mar Mediterrània baix la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals Pendent manifestació criteri del Govern9/5/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=124179&camp=high
Carlos SauraProposició No de Llei (Conjunta)defensa del sistema públic de pensions, a tramitar pel procediment d'urgència Aprovat27/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=119996&camp=high
Laura CamargoPregunta oral davant pleLlibertat d'expressióTancat27/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=121489&camp=high
Salvador AguileraPregunta oral davant pleDones maltractades EivissaTancat27/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=121183&camp=high
Aitor MorrásPregunta oral davant pleMesures preventivesTancat27/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=121182&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral davant pleNou REIBTancat20/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=121041&camp=high
David MartínezPregunta oral davant plePersones amb altes discapacitatsTancat20/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=121040&camp=high
Marta MaicasPregunta oral davant pleConciliació familiar i laboralTancat20/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120876&camp=high
Laura CamargoPregunta oral davant pleDescompte residents 75%Tancat13/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120737&camp=high
Carlos SauraPregunta oral davant pleLleis de ResidusTancat13/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120507&camp=high
Salvador AguileraPregunta oral davant pleRenda per càpitaTancat13/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120506&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral davant pleExpedients de regulació d'ocupacióTancat6/2/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120243&camp=high
Marta MaicasPregunta oral davant pleCas hepatits ATancat06/02/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120244&camp=high
Aitor MorrásPregunta oral davant pleRàtios Educació InfantilTancat06/02/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=120256&camp=high
Laura CamargoPregunta oral davant pleAdroctrinament turísticTancat12/12/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=118483&camp=high
Carlos SauraProposició No de LleiIndependència i garanties del Poder JudicialAprovat19/09/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104021&camp=high
Aitor MorrásProposició No de Llei Moció de CensuraPendent Inclusió en Ordre del Diahttp://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107969&camp=high
Aitor MorrásMocióPolítica del Govern respecte a Autopistes d'EivissaAprovat23/05/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107189&camp=high
Aitor MorrásInterpel·lacióPolítica del Govern respecte a Autopistes d'EivissaTancat02/05/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=105433&camp=high
Salvador AguileraMocióDeclaració de l'Organització Mundial del Turisme, 2017 any Internacional del Turisme Sostenible pel DesenvolupamentAprovat09/05/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106969&camp=high
Salvador AguileraInterpel·lacióDeclaració de l'Organització Mundial del Turisme, 2017 any Internacional del Turisme Sostenible pel DesenvolupamentTancat25/04/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=105432&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiReaprovació Álvaro GijónPendent Inclusió en Ordre del Diahttp://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=105208&camp=high
Carlos SauraMocióLínies polítiques generals del govern en matèria d'enegeriaAprovat07/03/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=103606&camp=high
Carlos SauraInterpel·lacióLínies polítiques generals del govern en matèria d'enegeriaTancat21/02/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=102346&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiProposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.Aprovat25/09/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75582&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Alberto JaraboPregunta oral en comissióAudiènciaTancat26/10/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=115104&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióPrograma de cultura LGTBITancat26/10/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=115103&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióPromoció compositors i autors de les illesTancat21/09/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=111745&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióLlengua de símbols a IB3Tancat21/09/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=111729&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióPublicitatTancat15/06/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108593&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióProjectes de ficcióTancat15/06/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108592&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióRelacions amb FORTATancat18/05/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107486&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióInversions en produccióTancat18/05/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107485&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióCriteris programacióTancat27/04/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106395&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióLiquid MediaTancat27/04/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106394&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióCondicions laborals (I)Tancat16/03/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104518&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióCondicions laborals (II)Tancat16/03/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104519&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióDelegació IB3 ManacorTancat16/02/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=102820&camp=high
Alberto JaraboPregunta oral en comissióNova contractació en l'externalització dels informatiusTancat16/02/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=102819&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Carlos SauraProposició No de LleiSuport als refugiats que arriben a la Unió EuropeaAprovat2/10/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75497&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Laura CamargoProposició No de LLeiReforç dels serveis d'urgències de l'hospital de FormenteraAprovada14/10/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=76249&camp=high
Laura CamargoProposició No de LLeiTancament centres de salut a les 17.30 horesAprovada30/09/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=76092&camp=high
Laura CamargoProposició No de LLeiRetirada de la taxa per a l’emissió de la targeta sanitàriaAprovada30/09/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=76093&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
David MartínezProposició No de LleiImpuls dels serveis ferroviaris al transport públic balearAprovat3/5/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=105485&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiCorrecció de les cartes nàutiques i dels derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels fons marins amb presència de posidònia oceàAprovat6/11/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75544&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiDeclaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs"Aprovat23/10/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75326&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Laura CamargoProposició No de LleiImpuls de l'escola públicaAprovat1/6/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104396&camp=high
Salvador AguileraProposició No de LleiPromoció d'un nou model de menjadors escolars basat en l'adquisició de productes ecològics de proximitat i en la contractació d'empreses i entitats que apliquin criteris socialsAprovat18/5/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104398&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiDesenvolupament normatiu necessari per garantir la igualtatAprovat4/5/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104397&camp=high
Laura CamargoProposició No de LleiREBUIG DE LA LOMQE I EL DESPLEGAMENT REGLAMENTARI DERIVAT DE LA SEVA APLICACIÓ.Aprovat15/10/2015http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=76306&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Carlos SauraProposició No de LleiLluita contra la precarietat laboral als aeroports de les Illes BalearsAdmès a tràmit17/5/2018http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=124864&camp=high
Carlos SauraProposició No de LleiSuport als treballdors subrogats i acomiadats de CobraAprovat11/5/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=105208&camp=high
Carlos SauraProposició No de LleiEls estibadorsAprovat23/3/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=103489&camp=high
Diputat/Diputada
Iniciativa
Títol
Estat
Data resolució
Publicació
Carlos SauraProposició de Llei (Conjunta)Regulació de les corregudes de toros a les Illes BalearsAprovat24/07/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107487&camp=high
Carlos SauraProposició de No LleiLlei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes BalearsAprovat10/5/2017http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104593&camp=high
Càrrecs electes al Parlament Autonòmic
Alberto Jarabo Vicente

Diputat i Portaveu GP

Laura Camargo Fernández

Diputada i Presidenta del grup parlamentari PODEM

Baltasar “Balti” Picornell Lladó

Diputat i President del Parlament de les Illes Balears

Aitor Morrás Alzugaray

Diputat

Marta Maicas Ortiz

Diputada i Coordinadora del grup parlamentari PODEM

David Martínez Pablo

Diputat

Salvador Aguilera i Carrillo

Diputat

Carlos Saura León

Diputat