La Llei Agrària ha de reconèixer la tasca de la pagesia

Els partits que vàrem signar els Acords pel Canvi ho tenim molt clar: hem de protegir el món rural de la barbàrie que podria passar si continuava vigent la Llei Agrària del PP, i vàrem introduir als Acords guia de legislatura la modificació de la Llei Agrària i totes les lleis que desregulaven el sector urbanístic, com la turística o la de comerç. Per això avui hem votat en contra de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei agrària de les Illes Balears, que han presentat PP, El Pi i Ciudadanos. Volem que la Llei Agrària del PP es modifiqui per dignificar i donar impuls a la tasca de la pagesia i per acabar amb l’especulació urbanística.

Així ho ha explicat el diputat David Martínez en la seva intervenció al Parlament. La Llei Agrària hauria de servir per fomentar la professió agrària, no per poder especular, no hauria de tocar ni una coma del món urbanístic, ha dit. Per això ja tenim lleis específiques, com la Llei del sol rústic i la Llei d’Urbanisme.

El projecte de llei que va aprovar el Consell de Govern per modificar la Llei Agrària no és perfecte, i s’ha modificat fins a 11 vegades amb diferents esborranys abans d’aprovar-se el projecte de llei, ha valorat el diputat qui ha demanat que la modifiquem entre totes i tots i fem els canvis necessaris perquè sigui una veritable eina legislativa per donar impuls a la pagesia i el món agrari, per donar-li la dignitat que es mereix i el reconeixement que des de fa molt de temps se li ha negat.

Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hem votat en contra de la retirada de la modificació de la Llei Agrària del Sr. Company amb l’objectiu de millorar-la i llevar els articles desregularitzadors urbanístics, i així fer compliment als Acords pel Canvi signats pels partits polítics que conformem el pacte de progrés.

Martínez ha insistit que hauríem estar contents de tenir una Llei Agrària a les Illes Balears; el PP va perdre una gran oportunitat d’unificar el sector i tornar-li el respecte que es mereix. Però no, el que va fer és obrir les portes a l’especulació urbanística i turística dins els llocs i el món rural i així el va desprestigiar encara més. Ara tenim l’oportunitat, entre tots els partits polítics que hi som al parlament, de construir una veritable eina per a la pagesia.

‘Podem aprofitar i cercar un consens i diàleg imprescindible si el que volem és que l’agricultura i la ramaderia de les nostres illes no només es mantingui, sinó que agafi impuls i sigui el sector estratègic i econòmic que tots i totes voldríem’.
Des de Podem ho hem dit moltes vegades i ho tornem a repetir, el sector agrari necessita un gran Pacte, un Pacte Agrari signat per totes les forces polítiques, encara que sigui de mínims, per evitar confrontació i per donar una seguretat política, a més de jurídica, sobre el que es pot i no es pot fer al món agrari. Un Pacte Agrari que sigui participatiu, on tot el sector digui la seva, i que doni l’impuls que es mereixen els nostres pagesos i pageses i tornar-los la dignitat i l’autoestima.

Podem apostam també per donar la importància que es mereixen a les dones al camp, que fins ara se’ls hi ha negat, o pitjor encara, no se’ls hi ha reconegut.
Són necessaris controls sobre qui ho facin malament. Per això, cal destinar doblers per a inspectors que puguin denunciar i que ha criticat que el PP s’ha negat quan va governar.
També és necessari modificar a la Llei Agrària en les referències a competències tant municipals com dels Consells Insulars i la seva participació en el sector agrícola i ramader. Recordem que els Consells Insulars de Menorca i Eivissa tenen transferides les competències en agricultura i ramaderia. Aquest és uns dels temes vitals i fonamentals a aclarir dins la Llei Agrària, i que tothom tingui clar quin és el seu paper.

Des de Podem, continuem reivindicant una millora de la llei agrària de Company, que reguli i fomenti les activitats del sector primari, però les activitats del sector primari, no d’altres sectors.

Pensam que respectant això, hem d’optar per la derogació immediata de determinats articles que usurpen competències urbanístiques o de monts i que s’ha de fer una reforma integral de la mateixa llei.
Aquesta llei promou la desregulació del sòl rústic, la substitució de l’activitat agrària per al tres usos que res no tenen a veure amb el món agrari.