3 de agosto

Cerquem un/a Llicenciat/da en economia i/o Dret i/o Ciències polítiques

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Llicenciat/da en Economia i/o Dret i/o Ciències polítiques

 

 Descripció de l’oferta:

Grup Parlamentari Podem Illes Balears cerca especialista en Pressupostos Autonòmics.

 

Condicions laborals:

1500 Euros bruts mensuals amb 14 pagues per mitja jornada laboral. Contracte eventual del Parlament de les Illes Balears. Flexibilitat laboral i possibilitat de teletreball.

 

Tasques:

 • Analitzar l’elaboració i l’execució dels pressuposts generals del Govern de les Illes Balears.
 • Preparar i redactar les propostes de modificació als pressuposts de les illes Balears.
 • Preparar, redactar i orientar les propostes de llei i no de llei del grup parlamentari.
 • Redactar memòries econòmiques per les iniciatives del grup parlamentari.
 • Recerca de documentació i preparació d’argumentari econòmic per al grup parlamentari.
 • Analitzar els informes del governs, de la sindicatura de comptes i les dades macroeconòmiques institucionals.
 • Suport i seguiment de les auditories públiques del govern.

 

Requisits:

 • Llicenciatura en economia i/o dret i/o ciències polítiques amb especialització o màster en Gestió Pública i/o Hisenda pública.
 • Especialista en Pressupostos Autonòmics
 • Experiència en comptabilitat pública.
 • Coneixements de català B2.

 

Es valorarà:

 • La doble llicenciatura en dret i econòmiques o ciències polítiques i economia.
 • Els màsters en gestió publica, hisenda pública o comptabilitat pública i màsters amb aquestes assignatures.
 • Coneixement en economia crítica, economia de les desigualtats, auditories del deute i fiscalitat mediambiental
 • Publicacions fetes i conferències impartides.

 

Documentació mínima requerida:

 1. Currículum extens de la persona candidata. En el Currículum ha de constar nom, llinatges, DNI o NIE telèfon i correu electrònic.
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Fotocòpia de la titulació acadèmica.

Presentació de la documentació:

Per correu electrònic a:

contrataciones@balears.podemos.info

 

L’organització podrà requerir la titulació i documentació original si ho estima oportú. En el cas que la persona candidata no ho aporti en el terme que estimi l’organització, serà exclosa del procés.