Presentació

Podem neix amb la voluntat de construir una forma nova de fer política, i per a això necessitem desenvolupar estructures organitzatives diferents de les tradicionals, per no repetir errors del passat, per avançar cap a una societat més democràtica. Estem construint una estructura transparent, ciutadana, oberta, democràtica, eficaç. Una organització que respongui a l'impuls democratitzador de Podemos, en la qual discutim, debatem i decidim entre tots.

Com s'organitza Podem Illes Balears

Assemblea Ciutadana
de Illes Balears

L'Assemblea Ciutadana la conforma el conjunt de la ciutadanía inscrita a Podem. Es l'espai on es prenen les grans decisions (eleccions primaries, eleccions a carrecs interns, estratègia polìtica, programa…) i on tots els inscrits participen de forma directa i igual amb veu i vot. Els ùnics requisits per a participar son: ser major de divuit anys, comprometres en la construcció de Podem i acceptar el seu Codi Ètic.

DOCUMENT POLÍTIC DOCUMENT ORGANITZATIU DOCUMENT FEMINISTA


Secretaria General

Es nomena mitjançant elecció directa en primàries obertes a tota la ciutadania inscrita en Podem. Exerceix la representació política i institucional de Podem i assegura la coordinació entre les àrees executives del Consell Ciutadà, òrgan que presideix.

+INFO

Consell Ciutadà

És un òrgan executiu col·legiat triat mitjançant primàries obertes a la ciutadania. Desenvolupa les decisions adoptades per l'Assemblea Ciutadana i manté una constant rendició de comptes davant aquesta Assemblea i davant els cercles amb mecanismes de participació directa.

+INFO

Comisió de Garanties

És l'òrgan encarregat de vetllar pel respecte als drets dels inscrits en Podem i pels principis fonamentals i les normes de funcionament de l'organització. Està composta per membres triats de forma directa i independent en primàries obertes.

+INFO
Secretaries del Consell Ciutadà de Podem Illes Balears
SECRETARIA DE COORDINACIÓ
SECRETARIA DE FORMACIÓ
SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ

   

SECRETARIA DE FEMINISME
SECRETARIA DE BENESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ

   

SECRETARIA D’ACCIÓ INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE LGTBI
SECRETARIA DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT CIVIL
SECRETARIA DE MUNICIPALISME
Cercles de Podem Illes Balears

Són agrupacions voluntàries i obertes de persones que convergeixen a partir del seu interès pel canvi, i que se sustenten en la democràcia i en la participació. Existeixen dos tipus de cercles: els territorials, que pertanyen a un territori determinat, i els sectorials, que treballen en un àrea programàtica o categoria professional. Posseeixen independència organitzativa sempre que es respectin els documents aprovats per l'Assemblea Ciutadana. Qualsevol persona pot engegar un cercle i sol·licitar la seva validació, no fa mancada estar inscrit o ser membre de Podem.

ACTIVACIÓ DE CERCLES RECURSOS CIRCULAR