Per a què els ajuntaments deixin d’estar ofegats

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha defensat la nostra esmena perquè el govern de l’Estat modifiqui la Llei d’Estabilitat Pressupostària per tal d’evitar que la mateixa constitueixi un entrebanc al progrés del benestar social. El PSIB ha presentat al ple d’avui una proposició no de llei sobre la Regla de despesa entitats locals sanejades i comunitats autònomes, que s’ha aprovat.

El portaveu de Podem ha donat les gràcies als representants de les entitats locals per ser-hi avui al Parlament durant el debat de la proposició i ha anunciat que votam a favor perquè ‘és evident que ajuntaments i comunitats autònomes han de poder utilitzar els seus superàvits, ha dit, però hem d’anar més enllà i per aquest motiu proposam la nostra esmena per avançar en benestar social’.

Per a Jarabo, ‘el debat que tenim avui aquí, encara que sigui d’una proposició no de llei, tracta de construir un model social decent, una alternativa a la destrucció i a la corrupció del PP. Mentre alguns suggereixen la il·legalització de partits, després d’ofegar ajuntaments, els partits progressistes hem d’estar d’acord a alliberar la despesa dels ajuntaments cumplidors i a il·legalitzar únicament a dictadors i a conferenciants xerraires com els de HazteOir que pretenen estendre l’odi entre la nostra societat’.

L’economista Sánchez-Mato va explicar a la comissió de l’auditoria del deute que es va reduir un 40% el deute de la comunitat de Madrid, alhora que s’augmentava un 110% la despesa social. ‘EL PP continua amb una lògica sàdica que és la que va aprovar la Llei d’estabilitat pressupostària i mentre ens roben, a més, no demanen disculpes’, els ha retret Jarabo després que l’expresident Jaume Matas hagi reconegut el finançament il·legal del PP.

Jarabo també ha tingut crítiques per a Ciudadanos a qui ha acusat de deixar en la runa l’ajuntament de Valdemoro a Madrid, que ha estat l’únic en què han governat.

El portaveu ha detallat com els ajuntaments amb 500 milions de superàvit podrien construir 20 escoles infantils, comprar 150 autobusos ecològics, 25 estacions de bicipalma, 250 habitatges per a lloguer social o recuperar el paviment de 200 carrers.

Podem hem presentat una esmena que s’ha afegit a la proposició no de llei del PSIB que diu:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària per tal d’evitar que la mateixa constitueixi un entrebanc al progrés del benestar social.

La proposició del PSIB demana:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades per a què puguin utilitzar els superàvits acumulats i a revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els comptes públics sanejats.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a reformular la regla de despesa en relació a les Comunitats Autònomes per a què s’apliqui de manera progressiva i es flexibilitzin les restriccions sobre el destí dels ingressos generats per cada autonomia.