Per blindar l’escola pública

Podem insistim que d’aquest Parlament ha de sortir un acord polític en Educació de totes les forces que el configuren o de la majoria, ja que Ciutadans no ha volgut escoltar tot el que s’ha debatut a la comissió per a un Pacte educatiu d’aquest Parlament. Un acord que fa anys està reclamant la comunitat educativa. 

Tornam demanar al conseller March i al PSOE si ara que estan governant a Madrid si pensen derogar la LOMCE, ha demanat el diputat Salvador Aguilera durant la seva intervenció.

A la moció que presenta MES per Menorca sobre el pacte educatiu i una llei autonòmica en aquest sentit hem proposat, propostes que no s’han acceptat finalment:

1.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a recollir els eixos de mínims que sortiran després de la Ponència de Pacte Educatiu com: sòl de finançament en un 5%, Pla finançat contra l’abandonament escolar primerenc i el fracàs escolar, noves infraestructures educatives, Pla integral 0-3 i la millora real de la Formació Professional.

1.- Sòl de finançament en un 5%Portem una dècada amb el mateix pressupost, congelat amb un paupèrrim 3%. Des de Podem apostem per blindar l’escola pública.

Des de la comunitat educativa, sindicats i Podem vàrem demanar els 1000 M d’euros al principi de legislatura als pressupostos. Hem vist missió impossible incrementar substancialment el pressupost educatiu. Aquest 5% a la nostra comunitat seria 1500 M€600M més, ha explicat Aguilera.

Qui ha recordat també l’incompliment del pacte que va firmar el Govern amb Podem per destinar el 30% dels diners que vinguessin de Madrid.

2.- Pla finançat contra l’abandonament escolar primerenc i el fracàs escolar.

Si haguéssim de triar quina ha sigut la qüestió que pràcticament tothom ha posat damunt de la taula quan ha comparescut seria l‘abandonament escolar primerenc i el fracàs escolar. Davant d’aquesta preocupació i fet hem de posar fil a l’agulla i treballar per cercar solucions. No podem seguir amb aquests nombres escandalosos.

Tenim un pla d’èxit educatiu, però sense memòria econòmica. S’han de contractar més docents i altres professionals que ajudin en el dia a dia a superar les dificultats que tenim en les nostres aules. S’ha d’apostar clarament per incidir i ajudar als infants en primària on realment comencen alguns dels greus problemes. Cercar mesures constructives i imaginatives per a resoldre els problemes a secundària.

S’han de reduir les ràtios de les aules a tots els nivells. Hem de recordar com cada any s’incrementa el nombre d’estudiants a les nostres aules i no construint més centres educatius. És el mateix treballar amb un grup de 28 en primària que amb un grup de 20 alumnes? Podem utilitzar les mateixes dinàmiques?, s’ha demanat el diputat.

3.- Calen noves infraestructures educatives.

Sr. Castells, què li puc dir sobre aquesta qüestió. És la història interminable o el mal de cap de la conselleria: Campos, Caimari, Sant Josep, Formentera, …

Durant aquests anys de legislatura hem aconseguit un primer pla d’infraestructures que és insuficient davant de totes les necessitats de nous centres, ampliacions de centre i de millores estructurals i més petites en els centenars d’escoles que tenim.

4.- Pla integral 0-3
Per a moltes famílies un mal de cap per la falta de places en escoletes i una qüestió que molt comentada a les compareixences. Etapa clau per parlar d’una societat més equitativa.

Però després de mesos de mobilitzacions i després de quasi 3 mesos de l’aprovació d’una iniciativa d’aquest Parlament, tenim en marxa la comissió, fem tard una vegada més.

5.- Millora real de la Formació Professional.

Actualment s’està negociant el pla integral d’FP. Destacam la manca de memòria econòmica d’un pla que es vol implementar.

Volem diversificar el model productiu però quants de cicles formatius s’han incorporat?. Parlem d’una economia verda i blava, d’unes illes sostenibles mediambientalment, etc,. com es trasllada tot això a l’FP?

Finalment, s’ha aprovat la proposta íntegra de MES per Menorca que ha demanat: constata la conveniència que el procés d’elaboració d’un pacte educatiu a les Illes Balears
culmini en una Llei d’Educació d’ampli consens que permeti dotar d’estabilitat el sistema educatiu de les Illes Balears. Insta la conselleria d’educació a concloure el més aviat possible els treballs d’elaboració d’un projecte de llei i a iniciar de forma immediata les negociacions amb les diferents formacions polítiques per tal de trobar els suports necessaris en els aspectes en els que encara no hi ha consens. Insta el Govern a donar màxima prioritat a la tramitació i aprovació del projecte de llei, de manera que la primera Llei d’Educació de les Illes Balears es pugui aprovar en la present legislatura. Sol·licita a la Mesa que un cop remès al Parlament el projecte esmentat, s’adoptin les previsions necessàries per tal d’accelerar-ne al màxim la tramitació bo i habilitant, si cal, les sessions extraordinàries que siguin necessàries.