Per una millor assistència als pacients amb conductes addictives

La diputada Marta Maicas ha defensat la nostra posició en la proposició no de llei del Partit Popular que ha demanat el traspàs dels recursos humans de les Unitats de Conductes Addictives per integrar-los en el Servei de Salut de les Illes Balears. La proposició s’ha aprovat.

La diputada ha explicat que des del començament de legislatura els consells insulars estan tractant que la Conselleria de Salut assumeixi els serveis dels Centres d’atenció a Drogodependents, el CAD, ara coneguts per Unitats de Conductes Addictives (UCA) per una millor assistència en el tractament de pacients amb conductes addictives i patologia dual.

‘Ja ho vam demanar el 2015 i el PP va presentar, el març del 2016, una iniciativa a la comissió de Salut demanant aquesta assumpció del tractament i el que avui demana respecte al personal amb una petita diferència, el 2016 demanava la continuació del personal per continuar prestant aquesta atenció, i en aquesta PNL insta que l’IBSALUT assumeixi el personal sanitari dels CADS’, ha detallat la diputada.

Segons Maicas, l’IBSALUT assumeix la gestió però canvia la metodologia a una més especialitzada per la qual cosa el personal necessari ha de tenir una especialització que no tenen els actuals.

Per tant, ha afegit, davant les esmenes presentades pel PSIB donam suport a la iniciativa sempre i quan s’acceptin aquestes. Esmenes que el PP ha acceptat i que han quedat com:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els quatre consells insulars, a continuar amb les negociacions iniciades per tal que la prestació del servei d’atenció a la drogodependència sigui assumit per l’IBSALUT.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assumir com IBSALUT el personal sanitari de les UCA’s que actualment presten aquesta assistència pública fora de l’IBSALUT, dins el marc competencial, professional i jurídic vigent aplicable a les mateixes condicions laborals on presten el servei actualment.

Aquestes esmenes han substituït la proposta del PP que deia:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assumir directament, o com a cessió, el personal sanitari de les UCA’s que actualment presten aquesta assistència pública fora de l’IBSALUT, de forma voluntària i amb les mateixes condicions laborals de la institució on presten el servei actualmen.

Maicas ha aprofitat per demanar al govern que resolgui la integració dels CAD‘s o UCA‘s dins atenció primària després d’anys iniciades les gestions.