Podem aconseguim uns pressuposts amb què governarem per a la gent el 2019

Aprovam els pressuposts de la Comunitat per al 2019, els majors i més socials de tota la legislatura amb 5.456 milions d’euros, un 8,9% més que en 2018, en els quals Podem hem aconseguit que per primera vegada s’inverteixin més de 6,3 milions d’euros per a educació 0-3; més de 7 milions d’euros per a polítiques d’habitatge, dels quals 4,5M€ són per a posar en marxa l’Oficina d’Habitatge Buit per destinar habitatge a lloguer social i treure al mercat habitatges buits dels grans tenidors; l’augment del pressupost de la Renda social garantida amb 18 milions d’euros i que s’apliqui amb caràcter retroactiu; 2 milions d’euros per a invertir en energies renovables així com seguir impulsant un canvi de model productiu en la formació de persones en aquesta matèria; hem doblat la quantitat d’inspectors amb 1 per cada 20.000 places turístiques; hem ampliat un any més el fons de la Reserva de la biosfera de Menorca; hem aconseguit que el museu de Mallorca sigui un museu de referència, i la internalització de les 7 persones que conformen el servei lingüístic d’IB3 televisió, a més d’altres assoliments en Salut, Medi ambient, Habitatge,Treball, Serveis socials, etc que detallam a continuació.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, i la portaveu adjunta, Laura Camargo, s’han mostrat ‘orgullosos per l’aprovació dels pressuposts 2019 que confirmen la solidesa d’una majoria que ha governat en diferents institucions en col·laboració i amb voluntat de continuar governant per a seguir beneficiant la gent’, ha valorat Jarabo.

La marea verda ha tornat al Parlament per a l’aprovació d’esmenes de Podem que de consens han ampliat els fons 0-3 en 6,3 milions d’euros en dotacions a aquesta partida que ha arribat fins el 7,5 milions d’euros.

Hem complert així la moció de Podem aprovada al Parlament el passat mes de maig. Són més de 6,3 milions d’euros que aniran a aquesta etapa fonamental d’educació 0-3 anys en ajudes de menjador, bonificacions a l’escolarització, 18 professionals més als equips d’Atenció Primerenca, més de 1.000 noves places en escoletes públiques, i hem duplicat les ajudes als Ajuntaments per al sosteniment de les escoletes municipals.

Però la fita continua sent els esperats i desitjats 1.000 milions d’euros que hem aconseguit als pressuposts de 2019, mantenint l’augment continuat que s’ha fet des de l’inici de legislatura i responent a les demandes de la ‘marea verda’.

En matèria d’habitatge, estam orgullosos de començar a combatre l’emergència habitacional. Hem aconseguit que l’Institut Balear de l’Habitatge disposi l’any vinent d’una quantia de 4,5 milions d’euros, destinats a posar en marxa l’Oficina d’Habitatge Buit. D’aquests, 500.000 euros aniran destinats a personal, i els restants 4 milions d’euros seran per adquirir habitatge i posar-lo en règim de lloguer social per a qui més ho necessita, així com per posar al mercat habitatges buits dels grans tenidors, aquells propietaris de més de 10 habitatges desocupats més de 2 anys. Complim amb la llei d’Habitatge que aprovàrem en aquest Parlament i posam així el dret a l’habitatge al capdavant.

Hem aconseguit un acord in extremis perquè es pugui comprar sòl a on més falta fa. De les nostres esmenes pendentes finalment hem aconseguit 1,5 milions d’euros per a emergència habitacional, per a la compra d’habitatge per a la seva reconversió en habitatge públic amb lloguer social a Eivissa; 750.000 per a Menorca per a la mateixa matèria; i 500.000 euros per a la compra de sòl a Eivissa. En total, 2,750.000 milions d’euros, que es sumen als 4,5 milions per a l’oficina d’habitatge buit i fan més de 7 milions d’euros per a habitatge.

En matèria de Serveis Socials i Cooperació, enguany avancem en la Renda Social Garantida per reconèixer el dret d’aquesta renda des del mateix moment de la seva sol·licitud, des del mateix moment que es crea la necessitat.

Amb les nostres esmenes hem aconseguit augmentar la inversió en projectes d’educació i sensibilització. I hem reclamat una partida per al Servei d’Orientació Jurídica Penitenciaria, un servei d’assistència jurídica a presos que garanteixi els drets fonamentals en un sistema democràtic. Aquesta esmena va ser retirada en comprovar que a la fi havien arribat a un acord la conselleria i el col·legi d’advocats i s’havia dotat d’una partida pressupostària.

En Salut, hem aconseguit la implantació d’instruments per a procediments de telemedicina per a una millor i major coordinació amb atenció especialitzada, augmentant la capacitat de resolució en Atenció Primària i reducció de les llistes d’espera.

A la fi, es crearà la Unitat del Dolor a Eivissa, única illa sense aquest servei. Hem aconseguit també un Fisioterapeuta per a la unitat de limfedema de Can Misses fent que aquest servei, que ja s’oferia gràcies al finançament de l’Associació de càncer d’Eivissa i Formentera, passi a formar part dels serveis oferts per l’hospital de Can Misses.

A més, de la dotació per a ambulàncies de suport vital bàsic a Sant Josep i una altra a Sant Antoni durant l’època estival, 24 hores, per acabar de cobrir l’illa d’Eivissa juntament amb l’ambulància de Santa Eulària que es va dotar per al nord de l’illa ja fa dos anys.

També hem aconseguit la dotació de fisioterapeutes i matrones en els centres de salut per a una millor atenció a la dona.

A més, gràcies als Acords pel canvi es rescaten a la fi els aparcaments de Son Espases i Can Misses per a la seva gratuïtat.

Una vegada més, hem de donar les gràcies a la pressió ciutadana que ha aconseguit també que s’elimini el copagament a pensionistes i jubilats.
L’energia és un sector estratègic per al qual hem aconseguit 2 milions d’euros per a invertir en energies renovables; concretament, en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis o espais públics. A més d’aquesta partida, hem acordat incloure una clàusula per tal que la convocatòria pública de compra d’energia el 2019 inclogui finançar aquestes plaques als edificis i espais del Govern.

En relació a la inspecció turística, hem aconseguit una fita història amb l’establiment d’una ràtio d’1 inspector per 20.000 places turístiques que assegurarà que els serveis d’inspecció tinguin un mínim de capacitat d’actuació per tal d’acomplir a la Llei de Turisme.

Els doblers destinats a promoció turística els destinarem a polítiques de medi ambient i habitatge perquè no hi ha millor promoció que un entorn cuidat i una societat cohesionada.

Al llarg del 2019 veurem com l’Ens Públic de l’Energia fa les seves primeres passes. Podem apostam per un canvi de model productiu que aprofiti les potencialitats de la transició energètica i desenvolupi sectors intensius en innovació, recerca i coneixement.

En matèria de medi ambient, hem aconseguit el compromís que el cànon de sanejament d’aigües es destini íntegrament a política hidràulica que sigui competència del Govern. En aquest sentit, la dotació corresponent a sanejament i depuració d’aigües de la direcció general haurà de ser, com a mínim, de dues terceres parts dels ingressos pel cànon. I hem ampliat un any més el fons de la reserva de la biosfera de Menorca.

Durant el ple hem aconseguit la transacció d’una de les nostres esmenes per construir una balsa contra incendis forestals en Sant Carles a Eivissa.

A més, una de les nostres reclamacions al llarg de la legislatura, s’ha inclòs dins l’acord pressupostari i és l’augment progressiu de places destinades a la inspecció i/o instrucció de possibles infraccions mediambientals, fins a arribar a 6 noves en 2 anys.

 En Treball, que és fonamental per a Podem, hem aprovat seguir impulsant un canvi de model productiu en la formació de persones en energies renovables, aturats de llarga durada i persones que es puguin formar en aquesta matèria, un eix molt important per a la defensa del medi ambient.

En polítiques culturals, hem fet una aposta molt clara perquè el museu de Mallorca sigui un museu de referència, i hem aprovat fer una auditoria externa de qualitat dels fons, mitjans, i personal del museu en els darrers 15 anys. També hem aprovat la internalització de les 7 persones que conformen el servei lingüístic d’IB3 televisió i aprovam 50.000 euros per posar en marxa l’Estatut de l’Artista perquè els nostres creadors i creadores puguin viure amb dignitat, així com 50.000 euros per a desenvolupar en centres escolars de les illes els escacs com a eina pedagògica.