PODEM DEFENSAM ELS INTERESSOS DE LA GENT

‘Avui s’ha votat en contra de les persones dependents i de les seves famílies; de les persones majors de 52 anys que rebrien un subsidi major; dels pares que haurien rebut gràcies als pressuposts un permís de paternitat de vuit setmanes; dels pensionistes, ja que amb aquests pressuposts haguéssim eliminat el copagament farmacèutic. La no aprovació dels pressuposts és un perjudici per a la gent’, ha valorat el portaveu parlamentari de Podem, Alberto Jarabo, després de la junta de portaveus.

‘No és un dia per estar contents. Podem defensàvem aquests pressuposts socials, que representaven un paradigma diferent del de Mariano Rajoy. Era una reclamació que es fessin uns pressuposts pensant en les persones i en tots els col·lectius més afectats per la crisi. Davant aquesta mala notícia l’única cosa que podem desitjar ara és que es puguin convocar eleccions que provoquin una majoria que permeti que el consens que hi ha sobre aquestes mesures es consolidi’, ha desitjat el diputat.

‘Molts ens hem distanciat d’aquest debat polític pels posicionaments no comprensibles per bona part de la població que aspirava que es pensàs més en les seves necessitats i no en la meitat de la població d’un territori com Catalunya, altres partits que pensaven més en les seves banderes i en fer oposició al 50% també d’aquesta població. Enmig de tot això demanam seny i que el debat estigui allà on es troben les necessitats de les persones’, ha insistit Jarabo.

‘Suposam que Sánchez convocarà eleccions al més aviat possible i Podem sortirà, com sempre, a guanyar per defensar les majories socials que estaven reclamant que aquests pressuposts s’aprovassin més enllà de les confusions d’allà a on estava el debat’, ha criticat.

‘La incertesa al panorama polític estatal fa impossible pronosticar una data (d’una possible convocatòria d’eleccions); hi ha rumors que podrien ser a l’abril. Podem ja vam escollir per primàries a les persones que ens representaran al Congrés dels diputats, amb els deures fets, defensarem les línies programàtiques que hem defensat fins ara i, a més de defensar al conjunt de la població del país també defensarem els interessos d’aquestes illes’, ha assegurat Jarabo.

PLE DEL PARLAMENT; SENADOR DEL PP I INICIATIVA JUBILACIÓ ANTICIPADA

El portaveu ha explicat que ‘no votarem a favor del senador que proposi el PP. Incidim que, si finalment es confirma que Sánchez convoca eleccions, ni tan sols podrà prendre possessió’. Per a Jarabo, el PP hauria fet bé, donada la negociació en tràmit sobre el REB, de consensuar alguna persona que hagués estat un altaveu de les mancances comunes que tenim a les illes i per al consens per un bon REB, per un bon finançament que tant s’ha reclamat en altres ocasions, hagués estat un interlocutor imprescindible de cara a aquesta negociació’, ha criticat.

Jarabo té clar que ‘no serà possible i, en cas que es prolongui la legislatura, aspiram que aquest senador, al que no votarem, pensi un poc en els ciutadans d’aquestes illes i no només a escalfar banqueta com ha fet Bauzá tots aquests anys’.

De cara al ple del Parlament de dimarts que ve, Jarabo ha explicat que hem presentat una proposició no de llei per defensar les persones que es van jubilar de manera voluntària anticipadament i que s’han vist perjudicades per una legislació que no els permet cobrar una pensió decent; ‘s’ha de modificar la llei estatal de pensions, de forma consensuada, i posam l’accent en aquestes persones perjudicades que han de tenir una pensió digna (…)’, ha reclamat.